علي فیروزان
گزارش سالانه پرورشی


قرآنبا استعانت از کلام الهی و مفاهیم والای قرآنی و با توجه به خاص بودن مدرسه از لحاظ قشر و جو دانش آموزی استعدادهای درخشان در ابتدای سال موارد زیر مد نظر قرار گرفت.
1- ثبت نام از دانش آموزان علاقه مند به شرکت در کلاسهای قرآنی
2- ثبت نام از دانش آموزان علاقه مند به شرکت در کلاس های مدرسه قرآنی
3- گروه بندی جهت مسابقات قرآنی
4- برنامه ریزی جهت راه اندازی کلاس ها به جای برنامه صبحگاه( ساعت 7:30 الی 7 ) روزهای زوج در هفته
5- دعوت از مدرسان قرآن کریم از دارلقرآن امور تربیتی
6- دعوت از دانش آموزان سال گذشته سلماء قرآنی جهت کار با دانش آموزان قرائت قرآن (ایشان در سالهای گذشته مقام اول کشوری را کسب نموده بودنند.)
7- تهیه کتب و نوارهای مربوطه حهت دانش آموزان و اهداء به صورت مجانی به آنان
8- ثبت نام از دانش آموزان درسهایی از قرآن و گروه بندی آنان و ثبت نام حدود 45 نفر از دانش آموزان و تحویل پاسخنامه ها در انتهای هر هفته
9- برگزاری برنامه های متنوع قرآنی (قرائت – ترجمه و تفسیر قرآن) در سر صف توسط دانش آموزان قرآنی
10- توجیه دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات معارف در صبحگاهه هر هفته
11- تهیه روزنامه دیواری و تراکت توسط دانش آموزان قرآنی و معرفی سوره های قرآنی
12- تهیه یک برد جهت نصب مطالب قرآنی و احادیث و تحویل به شورای دانش آموزی جهت تبلیغات قرآنی در مدرسه
13- برگزاری مسابقات قرآن و نهج البلاغه ( هر هفته یک حدیث و یک یا چند آیه خاص) هر هفته که بچه ها حفظ کرده و جایزه بگیرند.
14- در خواست از دبیران دینی مدرسه جهت اهتمام بیشتر به موارد قرآنی مدرسه و سعی در جهت همکاری با دانش آموزان مسابقات قرآنی و ارائه راهکاری مناسب به آنان
15- برگزاری جشن قرآن هفته آخر آذر ماه که در این مراسم کل مدرسه با آیات قرآن تزیین داده شد و نماز خانه مدرسه به صورت کامل مزین به اسماء ا... شده و با دعوت از مربیان قرآن مدرسه و گروه پرورشی و 2 تن از دبیران دینی مسابقات به صورت هماهنگ به اجرا در آمد.که در طی این مسابقات تعداد 217 نفر در رشته قرائت و 45 نفر حفظ و 320 نفر مفاهیم و 240 نفر نهج البلاغه شرکت نمودنند.
16- پس از انجام مسابقات اسامی برگزیدگان به صورت بزرگ و تزیین شده در برد مدرسه در معرض دید همه دانش آموزان قرار گرفت.
17- پس از اخذ مقام در مرحله ناحیه و استان نیز اسامی دانش آموزان به همراه عکس های آنان به صورت تزیین شده در برد های مدرسه نصب گردید.
مسابقات قرآن سمپاد
مدارس استعدادهای درخشان زیر نظر اداره سمپاد تهرانهر ساله یکسری مسابقات خاص از جمله قرآن در مدارس کشور به اجرا می گزارد که شامل: رشته های حفظ و حفظ ویژه و ... مفاهیم از کتاب تفسیر نسیم حیات والمیزان و قرائت درسه مرحله آموزشگاه – استان ، قطب و کشوری به اجرا در می آیدکه در طی این مسابقات این واحد آموزشی توانست در مرحله استان با قبولی 8 نفر رتبه دوم استان را کسب نماید.

نماز


1-در اولین هفته از سال تحصیلی با تلاش پی گیر و هماهنگی با سازمان و اداره ناحیه و دعوت از برادر دوکوهکی نماز جماعت به صورت هر روز در زمان اذان به اجرا در آمد.
2-نمازخانه مدرسه کاملا نو شده و فرشهای آنان از نو خریداری شده و محیط آن کاملا به صورت جدید چیدمان شده و جا مهری، خوشبو کننده هوا،جا کفشی و کمد و ... برای آن خریداری شد.
3- با هماهنگی دبیران و تقسیم ساعات درسی زنگ نماز زده می شد و همه دانش آموزان به همراه دبیران مربوطه در صفوف نماز حاضر می شدند.
4-به مناسبتهای مختلف هر از چند گاهی مسابقات و برنامه های متنوعی در صفوف نماز به اجرا در می آمد و ما بین 2 نماز جوائز آنان همان موقع اهداء می شد.
5-هر روز به تناسب امام جماعت یک حدیث و یا یک مطلب خاص را ارائه می دادند که در طی یک هفته صحبت در انتهای هفته یک مسابقه از گفته ها به اجرا در می آمد و هدیه آنان همان موقع اهداء می شد.
6- تهیه کارتهای ویژه حدیث و اهداء به نمازگزاران و انجام مسابقه هر ماه از احادیث
7-گاها پذیرایی با بستنی یا ژتون های 500 تومانی جهت تحویل به بوفه مدرسه و خرید کالا
8- خرید و دوخت 50 عدد چادر و زیر انداز جهت نمازگزاران مدرسه
9- تهیه و نمایش cd های آموزشی نماز در اتاق کامپیوتر با هماهنگی دبیران دینی و پرورشی و تهیه cd آموزشی احکام و انجام مسابقات احکام با هماهنگی گروههای آموزشی( اقلید)
10-برگزاری مسابقه احکام از همه دانش آموزان سه پایه و اعلام نمرات به آنان و انجام مسابقه مرحله دوم احکام و اعلام به ناحیه
11-برگزاری مسابقات انشاء نماز با هماهنگی دبیران ادبیات و اعلام به اداره ناحیه
12-دعوت به کار سرکار خانم حسینی (مبلغ از دفتر حوزه آپ) از سازمان به صورت هر هفته روزهای دوشنبه با عنوان مشاور مذهبی و پاسخگویی به شبهات دانش آموزان در مدرسه
13-چندین نوبت دعوت از مبلغان مختلف از سازمان تبلیغات از سازمان تبلیغات – حوزه علمیه و دانشگاه شیراز در مورد حجاب – قرآن و نماز

برنامه صبحگاه


از ابتدای سال تحصیلی با تشکیل کمیته معاونین و نماینده دبیران جهت اجرای مراسم صبحگاهی با توجه به نظر سنجی فراوان و جمع بندی نظرات دانش آموزان مسئول تشکلهای دانش آموزی و همکاران برنامه های ذیل جهت اجرای یک ساله مد نظر قرار گرفت.
1-هر روز برنامه صبحگاه به اجرا در آید
2-در طی اجرای برنامه صبحگاه از دبیران علاقه مند و دانش آموزان علاقه مند استفاده شود.
3- در برنامه صبحگاهی حتما از ورزش و نرمش به صورت شاد و زنده استفاده شود.
4-دعوت از مشاورین محترم جهت اجرای برنامه و مدیریت آن در هفته یک روز و ارائه مطالب مشاوره ای و قرائت مطالب خاص فکری در سر صف( با حضور و یا بدون حضور خویش)
5-اختصاص روز های هر هفته به یک عنوان مثلا هفته دوری از دروغ، هفته خوش خلقی و هفته ... و ارائه مطالب در این موارد خاص توسط دانش آموزان
6- برنامه ریزی به شرح ذیل جهت ایام هفته
هر روز قرآن با ترجمه ، ذکر ایام هفته ( مثلا با هم ذکر امروز یا رب العالمین است 10 مرتبه و ما بقی را امروز تا آخر شب موقع بی کاری بگویند) دعا فرج و یا دعای کوتاه مثل نادعلی یا فرج غیر معروفه و ...
و هر روز علاوه بر مناسبتهای هفته و مناسبتهای تقویمی صحبت در مورد آشنایی با بزرگان ،تربیت بدنی بهداشت،داستانهای قرآنی و دعا ارائه مطلب گردد.
البته برنامه های فوق به صورت دلخواه به کلاس ها ارائه می شودو با تراکتی داخل برد کلاس ها نصب می شودولی نوع اجرا و ارائه مطلب با خود دانش آموزان می باشد.
برنامه های جنبی جهت افراد خاص نیز به شرح ذیل جهت اجرا مد نظر قرار بگیرد.
الف) تشکیل کلاسهای یوگا با حضور مربی از انجمن یوگای شیراز با مدیریت معاون پایه مربوطه سه روز در هفته در محل نماز خانه
ب) تشکیل کلاسهای قرآنی تجلیل، قرائت ، اجرای برنامه صبحگاه جهت دانش آموزان علاقه مند و کسانی که ثبت نام نموده اند.
ج) بر پایی کلاس موسیقی جهت دانش آموزان عضو گروه سرود مدرسه
د) برپایی کلاس تئاتر جهت دانش آموزان عضو گروه تئاتر زنده و عروسکی
ه) برپایی کلاس قرآن و اخلاق جهت دانش آموزان عضو معارف با حضور سرکار خانم خزائی از دانش آموزان سال های گذشته مدرسه
و)شرکت دانش آموزان علاقه مند به کلاس های پرسش و پاسخ مذهبی با حضور مشاور مذهبی دبیرستان سرکار خانم حسینی
ی)اجرای مراسم دعا و قرائت زیارت نامه ها در مناسبت های مختلف من جمله : ایام محرم و صفر و شهادت ها و ایام ا... ، قرائت دعای عهد هر دوشنبه و پنج شنبهبا توجه به نداشتن تنوع در مراسم های صبحگاه مدارس و فراری بودن دانش آموزان سعی شده که در این واحد آموزشی با توجه به قشر خاص دانش آموزی آن این مراسم شاخه بندی شده و بر اساس نیاز های فرد و استعدادها و علایق کلاس ها و برنامه های خاص به اجرا در آید که به حمدا... به نظر می رسد تا حدی در این زمینه ها موفق بوده ایم .
در انتها پیشنهاد می گردد در این مراسم به طور کلی تغییرات اساسی به خود بگیرد تا بتواند جذبه خوبی برای دانش آموزان داشته باشد.
البته لازم به ذکر است پشتیبان اجرایی این مراسمات فرم پرورشی خاصی بود که در آن فرم جهت گرفتن نمره کامل پرورشی بایستی هر دانش آموز از برنامه صبحگاه اجرا و ارائه مطلب و یا نظم صبحگاه 2 نمره کسب نماید که این پشتیبانی توانست ما را در ارائه مطلب کمک نماید.

حجاب


از ابتدای سال تحصیلی با توجه به ظرافت قضیه و اهمیت آن و اهمیت آن و نیاز به برنامه ریزی مدون و حساب شده کمیته ای با حضور اعضاء ستاد تربیتی مدرسه و نماینده شورای دبیران و معاونین در محل دفتر مدرسه مدیریت تشکیل و موارد ذیل جهت برنامه ریزی یک ساله و اجرا در مدرسه مد نظر قرار گرفت.
1- تشکیل کمیته حجاب با حضور فعال و مذهبی دانش آموزی و اختصاص یک مکان و کمد و امکانات جهت فعال سازی کمیته حجاب مدرسه
2- تهیه چند نمونه تراکت بزرگ و چاپ به صورت لمینت و بنر و نصب در محل های دید دانش آموزی
3- اختصاص یک برد با عنوان حجاب و عفاف در مدرسه و با مسئول انجمن اسلامی و انجام اسلامی و انجام تبلیغات لازمه در آن
4- تهیه بروشور یا تراکت به مناسبتها
5- اختصاص یک صفحه با یک تکه از ماهنامه مدرسه در مورد تشویق دانش آموزان خوش لباس (محجبه)
6- تشویق دانش آموزان محجبه در طی سال 2 نوبت ( روز دختر – روز سمپاد )
7- به دید آوردن دانش آموزان چادری و علم کردن حجاب با عناوین مختلف جهت دانش آموزان دیگر
8- انجام تذکر های لسانی و عملی از طریق معلمان دروس پایه در کلاس های درس
9- هماهنگی با دبیران جهت اختصاص 5 دقیقه اول یا آخر زنگ در میان فوائد حجاب و آثار آن در زندگی روزمره
10- درخواست از دبیران اسفندیاری – ترابی و خادم پور و دبیران ادبیات ، هندسه و شیمی جهت صحبت در بعضی کلاس ها و جا انداختن حجاب با زبان شیوا و به روز ( این دبیران به دلیل داشتن مقبولیت در بین دانش آموزان و داشتن تیپ روز و عقاید مذهبی در این زمینه با مدرسه همکاری نمودند.)


هماهنگی با سازمان آب و سازمان تبلیغات و مسجد اعظمی جهت برپایی نمایشگاه حجاب


در این برنامه از یک هفته قبل سالن امتحانات کاملا قرق شده جهت آمادگی نمایشگاه در آن کار شد که بحمدا... با ارائه مطالب بسیار جذاب و عکس ها و پوستر ها جو خوبی حاکم گردید.ضمنا با استفاده از ویدیو پرژکتور cd های خاصی نیز در این زمینه به نمایش گذاشته شد که در طی یک هفته از اکثر دبیران خواسته شد به نوبت و در صورت همکاری همه دانش آموزان را جهت نمایش فیلم ها به نمایشگاه اعزام نمایند که در طی این نمایش ها نیز از سرکار خانم حسینی مشاور مذهبی دبیرستان مبلغ دفتر حوزه و آپ نیز خواسته شد در طی یک هفته در مدرسه در مدرسه حضور داشته و توضیحات لازمه را عنایت نموده و پاسخگویی شجاعت دانش آموزان باشند.
11-برگزاری اردوهای ساعتی و نیم روزی جهت دانش آموزان محجبه(بازدید از شاهچراغ، حضور در مزار شهدا و قرائت زیارت عاشورا ، حضور در مزار شهداء گمنام در کوهپایه و قرائت دعای عهد ، حضور در نماز جمعه و راهپیمایی خاص، پیاده روی در بلوار چمران و ...)
12-تجلیل از فاطمه نام ها و زینب و معصومه با عناوین مختلف و میلادهای ائمه (ع) در صف صبحگاه و یا جلسه امتحان نهایی
13-پذیرایی به مناسبتهای میلادهای معصومین زن ( ع)

همایش ها و مناسبتهای مذهبی و ملی


1-دهه محرم
تشكيل كميته احياء محرم در دبيرستان با حضور نمايندگان تشكلهاي دانش آموزي و اعضاء فعال و مذهبي انجمن اسلامي و نماينده دبيران و معاون پرورشي دبيرستان و اخذ تصميم جهت اجراي برنامه هاي ذيل:
1-سياه پوش كردن كل مدرسه
2-برپا كردن يك چادر در حياط مدرسه به عنوان تكيه
3-تهيه نذري و پخش نوار در زنگ تفريح در تكيه گاه
4-اجراي مراسم زيارت عاشورا در نمازخانه دبيرستان هر روز صبح به جاي برنامه صبحگاه
5-برنامه ريزي براي كلاسها هر روز يه كلاس و اجراي مراسم زيارت عاشورا همراه با نوجه خواني و صحبت هاي جمعي پيرامون قيام عاشورا و انگيزه هاي آن توسط خانم سلماء خزائي (دانش آموز 2 سال گذشته)
6-تهيه آش نذري جهت همه دانش آموزان در سه نوبت
7-دعوت از مداح اهل بيت در 2 نوبت و اجراي مراسم
8-برپايي سفره حضرت رقيه همراه با تهيه مشكل گشا،حلوا،شربت ،نان و پنير و سبزي جهت همه دانش آموزان و اجراي مراسم مداحي و سينه زني با حضور مداح اهل بيت آقاي توكلي
9-اجراي مراسم ويژه نوحه خواني و سينه زني و سخنراني توسط مداح اهل بيت سركار خانم معدلي از دانشگاه شيراز و سازمان تبليغات و اجاره سالن طوبي و حضور همه دانش آموزان و بعضي از اولياء
10-اجراي مسابقه شعر،داستان در مورد محرم
11-اجراي مسابقه نقاشي در مورد محرم و نصب به صورت نمايشگاه در راهرو
دهه فجر
1-نصب پلاكارد بر سر در مدرسه
2-مزين كردن مدرسه به پرچم جمهوري اسلامي و نصب تصاوير انقلاب و بروشور و تراكت هاي مختلف
3-نواختن زنگ انقلاب به همراه قرائت سوره فجرو ذكر خاطره توسط دبيران هر كلاس به صورت مجزا
4-اجراي مراسم سفره حضرت رقيه در روز 12 بهمن به مناسبت شهادت امام رضا(ع)و حضرت رسول و امام جعفر صادق(ع)و اجراي مراسم زيارت
عاشورا و روضه خواني توسط مداح اخل بيت و تقسيم مواد سفره(نون و پنير و خيار-مشكل گشا-حلوا-خرما) به تمامي دانش آموزان
5-به راه اندازي 3 سري اردو به صورت پايه اي به سپيدان و حضور در پيست اسكي پولاد كف
اين اردوبا هماهنگي قبلي و كسب مجوز از بخش اردوها و هماهنگي با پيست در سه نوبت به صورت پايه اي برگزاري گرديد كه دانش آموزان از ساعت 8 صبح از مدرسه خارج و پس از رسيدن به پيست طبق برنامه اجرايي معين شده شروع به بازي در محيط شاد و زمستاني كردند و از وسائل اسكي – تله كابين – موتور برفي و ... استفاده نموده و پس از اقامه نماز و صرف نهار و ... ساعت 6 بعداز ظهر در مدرسه حاضر شدند كه هر سري از اين اردوهابا حضور مديريت محترم دبيرستان و معاونت پرورشي و تعداد زيادي از همكاران هدايت و رهبري شد كه به حمد ا... بدون مشكل و به نحو احسن به اجرا در آمد.
لازم به ذكر است در اين اردوها در پايه اول گروه فرزانگان نيز حضور داشته و برنامه چادر زني و يك سري آموزش ها را در آنجا ديدند و به اجراي بعضي از برنامه ها پرداختند.
-اجراي مراسم شاد و مسابقه ورزشي تيم بسكتبال در حياط مدرسه و تشويق كليه دانش آموزان
-اجراي مراسم هم نوازي توسط دانش آموزان
-اجراي مراسم حاملان قرآن و گارد پرچم
دعوت از سخنران از طريق سازمان تبليغات اسلامي خواهر هنروران و حضور در كلاسهاي پايه سوم و اول
دعوت از سخنران(هماهنگي با كانون فاطمه الزهرا(ع))و اجرا مراسم ويژه توسط دانش آموزان و سخنراني توسط خانم زاهديان و حضور اكثريت دانش آموزان در سالن
-برپايي مسابقه بازيهاي فكري (مسابقه اي كه به صورت كلي و تبليغ در تمامي مدارس ناحيه و چاپ بروشور و فرم ثبت نام و برپايي
- شركت در راهپيمايي 22 بهمن

هفته ولایت


با توجه به اهمیت خاص این روز به دلیل تقارن تولد امام رضا (ع و تولد حضرت معصومه(ع) و روز دختر برنامه های ذیل به نحو بسیار خوبی به اجرا در آمد.
1-تشکیل ستاد هفته ولایت متشکل مسئول شورای دانش آموزی ،انجمن اسلامی و شورای دانش آموزی و نماینده دبیران و معاون پرورشی دبیرستان
2-برنامه ریزی جهت اجرای جشن ویژه تولد حضرت رضا،و جشن روز دختر به صورت جدا جدا
3- تهیه پلاکارد و بروشور و نصب در راهرو ها و آذین بندی مدرسه
4-اهداء کادو به تمامی دانش آموزان(دفترچه یادداشت)
5-برپایی جشن ویژه روز دختر و دعوت از مداح خانم و اجرای مراسم شاد
6-پس از اتمام مراسم جشن و اعزام دانش آموزان به باغ جهان نما و استفاده از فضای آن وصرف نهار و در باغ ملی
7-برپایی مسابقه سوره نور
-برگزاري مسابقه سفره آرايي توسط گروه فرزانگان با تزيين آرم سمپاد و آرم فرزانگان
- برپايي مسابقه بازيهاي فكري و دعوت رسمي از مدارس ديگر در 3 مرحله تا رسيدن به مرحله فينال
4-روز نيكوكاري
-جهت هفته نیکوکاری با همکاری اعضاء انجمن اسلامی و شورای دانش آموزی با دادن دعوت نامه از دانش آموزان توانمند تقاضای کمک به نیازمندان شد که به حمد ا... در این فعالیت خود جوش دانش آموزی مبلغی جمع آوری و با هماهنگی خود دانش آموزان بین دانش آموزان نیازمند شناسایی شده در مدارس حومه توزیع شد.
5-تولد و شهادت معصومين(ع)
-با توجه به اهمیت تولی و تبری در بین مسلمانان علی الخصوص جوانان تمامی اعیاد و میلادها و وفات سعی شد که برنامه ریزی خاصی حتی اگر شده در حد برنامه صبحگاه به اجرا در آید.
البته میلادهای خاص مانندتولد حضرت زهرا (س) و تولد حضرت رسول ،امام و رضا و ... به نحو کامل با جنگ به اجرا در آمد و مابقی ائمه در حد نصب تراکت و بروشور و قرائت مقاله و نکات حدیثی در مراسم صف بود.
در مورد اوفات نیز (ایام فاطمیه اول و سوم بسیار باشکوه به اجرادر آمد همراه با انداختن سفره حضرت رقیه ، اجرای مراسم عزاداری و نوحه خوانی در مدرسه ،پخش آش نذری و شربت و حلوا و... بود.
رحلت رسول اکرم ،حضرت علی (ع) و ایام محرم الحرام و ... نیز به نحو بسیار باشکوهی و با مراسم خاص ، مراسم اوفات ائمه در مدرسه به اجرا در آمد.

فرهنگی ، هنری و ادبی


با توجه به خاص بودن مدرسه و توجه بیشتربچه ها به امر درس این واحد آموزشی به سختی می تواند در رابطه با فعالیتهای خارج از درس عمل نماید اما به حمد خداوند متعال و با پیگیری های مداوم معاونت پرورشی دبیرستان فعالیتهی فوق به نحو مطلوبی در مدرسه به اجرا در آمد.
1-ثبت نام از دانش آموزان علاقه مند جهت رشته های مختلف و برنامه ریزی بر روی آنان
2-گروه بندی دانش آموزان در گروههای سرود ، تئاتر ، تئاتر عروسکی، موسیقی وبلاگ فیلم ، مطالعه و تحقیق
3-تشکیل دادن گروههای خطاطی،نقاشی،ادبی و هنرهای دستی
4-دعوت به کار مربیان مجرب سطح شهر جهت کار با دانش آموزان در گروهها و آمادگی جهت شرکت در مسابقات و جشنواره ها
5-راه اندازی گروههای هنری جهت اجرای مراسمات اعیاد در مدارس
6-هماهنگی با دبیران جهت استفاده از مسابقات مختلف و شرکت در جشنواره های دبیران و پرسش مهر
7-اجرای مسابقات به مناسبتهای مختلف در طی سال بین دبیران و دانش آموزان مانند» تفسیر سوره جن، تفسیر سوره نور و خاطره نویسی و شعر و ...
8-برپایی 4 نوبت نمایشگاه کتاب با هماهنگی کتابخانه به نام سطح شهر
9-استفاده از نمایشگاه کتاب در نمایشگاه بین المللی شهر و اعزام 6 نوبت دانش آموزان به نمایشگاه
10-تشویق دانش آموزان (3 نفر اول)کتاب خوان مدرسه و اهداء جایزه در روز سمپاد به آنان
11-اجرای مسابقه مشاعره در چند نوبت حتي در زنگهاي تفريح در بين دانش آموزان و دبيران
12-شركت دانش آموزان در جشنواره سرود،تئاتر زند،مطالعه و تحقيق و يك مسابقه فرهنگي،هنري و كسب چندين مقام ناحيه و استان
13-تهيه كتاب از طرف مدرسه و اهداء به دانش آموزان كتاب خوان مدرسه جهت خريد كتاب از چند كتاب فروشي به نام شهر
14-اجراي مسابقات حضوري در سز صف،اجراي مسابقات شناسايي ائمه (ع) و روزهاي خاص مثل (( هو الارض،روز حافظ،سعدي و ...))

نمايشگاه پوستر – معضلات اجتماعي


با حمد و ستايش خداوند منان و در راستاي انجام فعاليت هاي مذهبي و كارهاي تبليغاتي چندي پيش تراكت هايي از بخش فرهنگي و هنري ناحيه به دست ما رسيد كه بلافاصله به صورت نمايشگاه عكس در معرض ديد همه دانش آموزان قرار گرفت.كه پس از نواختن اولين زنگ تفريح اين عكس ها مورد توجه شديد دانش آموزان قرار گرفته و ازدحام زيادي بر روي عكس ها ايجاد شد.
دانش آموزان اين مدرسه به دليل بالا بودن سطح فرهنگ اولياء به نظر
مي رسيد اين پوستر ها چندان جلب توجه نكند اما كاملا توجه دانش آموزان را جلب نموده و توانست اطلاع رساني خوبي به عمل آورد.
در پي پرس و جو از بچه هاي حاظر در نمايشگاه اعلام كردند كه اين پوسترها مي تواند به نحو جالبي اطلاعات خوبي را ارائه دهد ،همچنين طبق نظر بچه ها عاقبت اين رفتارها و نحوه برخورد دختران تا رسيدن به نتيجه نامطلوب مرگ براي آنان بسيار جالب بود علي الخصوص آرم هاي شيطان پرستان
در نهايت ترويج مطالب اجتماعي و ايجاد امنيت اجتماعي از طريق اين عكس هاي كاريكاتوري مي تواند ايجاد جلب توجه بسيار خوبي نمايد.
فعاليت هاي گروهي
بازگشایی مدرسه
با توجه به اینکه این واحد آموزشی در طی تابستان کلاس های رسمی دارد قبل از شروع سال تحصیلی یک سری فعالیتهای خاص از جمله مراسم افطاری، اردوی خارج از شهر،کلاس های قرآنی و غیره... دارد . اما بر حسب وظیفه و ورود سال اولی ها به صورت رسمی جشن اول سال از 20 شهریور با تشکیل ستاد استقبال برنامه های ذیل جهت اجرا برنامه ریزی و اجرا گردید.
1)آذین بندی مدرسه
2) تهیه و نصب پلاکارد به مناسبت بازگشایی مدرسه
3)تدارک پذیرایی با بستنی
4)اجرای مراسم ویژه از جمله عبور از زیر چتر گل و قرآن و اسفند و مراسم جنگ ویژه و خیر مقدم مدیر و مسئول سمپاد استان
5)حضور در کلاس درس
- از ابتداي سال تحصيلي از روز 25/7 اعلام تشكيل شوراي دانش آموزي انجام شده و از علاقه مندان خواسته شد تا با ثبت نام خود را به عنوان كانديد به بقيه بچه ها معرفي كنند، كه در 28/7 به صورت رسمي با تهيه و تكثير فرم هاي مخصوص و آراء ثبت نام راي گيري در مدرسه انجام و پس از تشكيل كميته اجرايي و نظارت آراء شمارش شده و نفرات برتر به دانش آموزان معرفي شد كه اين معرفي به صورت حضوري و تك تك در سر صف انجام شده و برنامه هاي اجرايي مد نظر آنان نيز به سمع همه ي دانش آموزان رسانده شد.
در طي جلساتي كه شرح كامل آن هرماه به اداره ارسال گرديده دانش آموزان در تصميمات مدرسه از جمله :تاريخ و تنظيم برنامه امتحاني ،اردوها ،جشن ها ،مراسم عزاداري و ... كاملا دخيل بود و دست راست مدرسه محسوب مي شدند.
در پايان سال نيز با توجه به گزارش ارسالي ارزيابي شورا به نظر مطلوب مي رسيد.

اردوها و بازديدها


از ابتداي سال تحصيلي با توجه به حساسيت زياد اين واحد آموزشي و نياز بيشتر اين بچه ها به نشاط و استفاده از فضاي باز اردوها به صورت سازمن يافته و غير سازمان يافته به اجرا در آمد كه در ابتدا در صورت صلاح ديد دبيران اردوهاي كلاسي به اجرا در مي آمد و پس از آن اردوهاي تشكيل يافته به شرح ذيل به اجرا در آمد.
1-استفاده از فضاي بلوار چمران جهت پياده روي كلاسي
2-استفاده از پارك كوهپايه جهت كوه پيمايي در هفته تربيت بدني و گاها به صورت گروهي
3-استفاده از باغ هاي عفيف آباد ،باغ جهان نما،حافظيه ،سعدي،پارك كوهپايه،بازديد از موزه ها
4-اعزام در دو نوبت كل دانش آموزان به تخت جمشيد
5-اعزام دانش آموزان در اسفندماه به مشهد مقدس
6-اعزام چند نوبت دانش آموزان به استان كرمان،اهواز،زاهدان و... جهت شركت در جشنواره ها


اردوها و بازديدهاي علمي به صورت تخصصي


1-اعزام اردوهاي ساعتي با مديريت معلمان مربوطه به موزه ها و جاهاي ديدني استان
به نظر مي رسد اعزام دانش آموزان به اردوها علاوه بر ايجاد در روحيه شاد و از بين بردن روحيه كرخت و دل مردگي دانش آموزان ،ايجاد فضاي دوستي و صميميت كرده و با شناخت بيشتر روي دانش آموزان مي توان با روحيه هاي آنان آشنا شد و كار بهتري روي آنان انجام مي گيرد .
در مورد اردوي ممتد نيز با تلاش مدرسه و اعزام خواهر مشور مذهبي با گروه به نظر رسيد در اشاعه فرهنگ اسلامي و اجاد روحيه مذهبي بين دانش آموزان در فضاي معنوي مشهد مقدس توانستيم قدم مثبتي بر داريم.
تشكل بسيج دانش آموزي و هلال احنر با آمار 35 نفر و انجمن اسلامي با آمار 235 نفر و فرزانگان به علاوه اعضاء اصل در حدود 155 نفر توانستيم قدمهايي هر چند كوچك در راستاي اهداف انقلاب اسلامي را برداريم.
ابتكارات
در ايام سوگواري امام حسين (ع) توسط تعدادي از دانش آموزان تكيه امام حسين راه اندازي شد و زنگهاي تفريح ضبط روشن مي شد و نوار نوحه خواني گذاشته مي شد و هر روز توسط يكي از همكاران و يا اولياء دانش آموزان حلوا و شربت از دانش آموزان پذيرايي مي شد و از امام جماعت دعوت به عمل آمد كه در اين روز ها بيشتر حضور داشته باشند كه سوالات مذهبي خود را بپرسند و كتابهايي كه در رابطه با امام حسين بود جهت آشنايي و معرفي دانش آموزان،به علاوه نشريه ديواري مربوط به احكام دختران و مذهبي در تكيه گذاشته شد و با نوحه به گفته خود دانش آموزان و نظراتي كه در دفتر يادداشت كرده بودند كاري جديد بود كه حال و هواي خاصي به مدرسه داده بود.به قول بچه ها عاشورايي شده بود.
2-دهه فجر
به مناسبت ايام دهه فجر از همكاران و دانش آموزان خوواسته شد طرحي نو و بازيهاي فكري و يا خاطرات زمان انقلاب را به صورت يك كليپ يا فيلم كوتاه ارائه دهند و بهترين انتخاب علاوه بر جايزه دادن اگر توسط دانش آموز بود به معلمان درسهاي تخصصي داده شود كه به نمره مستمر آنها در حد معقول كمك شود و جدولي توسط يكي از دانش آموزان با موضوع ((شهيد)) تهيه گرديد و در برد مدرسه زده شد كه توسط دانش آموزان حل شد
3-بزرگداشت روز معلم
براي بزرگداشت روز معلم جشني در حياط مدرسه برگزار گرديد .ضمن قدرداني از همكاران با گل و پذيرايي و موسيقي زنده و سرود اي معلم توسط دانش آموزان برگزار گرديد.و از همكاران و دانش آموزان خواسته شد كه بهترين خاطرات خود را در طول سال هاي تحصيلي تعريف كنند و كليپ و smsدر رابطه با موضوع ((معلم)) آماده كنند كه بهترين انتخاب و جايزه داده شد.
آمار

تعداد 25 بار سخنرانی و جلسات پرسش و پاسخ کلاسی و گروهی به مناسبتهای مختلف
1-سرکار خانم حسینی ،حضور در کلاس و مراسمات و انجام سخنرانی و پرسش و پاسخ
2-حاج آقا دوکوهکی، حضور در کلاس و مراسمات و انجام سخنرانی و پرسش و پاسخ
3-حاج آقا روحانی، حضور در کلاس و مراسمات و انجام سخنرانی و پرسش و پاسخ
4-2 بار سخنرانی از طرف امور بانوان
5-2بار اعزام سخنران از طرف سازمان تبلیغات
6-یک بار سخنران از طرف استانداری
7- دو بار از طرف دانشگاه شیراز
8-سه بار از طرف انجمن اولیاء و دعوت از اولیاء دانش آموزان و معرفی مشاغل

برپایی همایش حجاب با هماهنگی سازمان تبلیغات و اداره کل آموزش و پرورش(دفتر مشارکت حوزه و آپ)
برپایی همایش نماز با حضور امام جماعت مدرسه و حاج آقا روحانی
اعزام حدود 46 بار اردوی کلاسی و گروهی
اعزام دو نوبت اردوی تخت جمشید
اعزام اردوی مشهد مقدس،کرمان ، اهواز، زاهدان در 5 نوبت

برچسب‌ها: مطالب علمي آموزشي اجتماعي و فرهنگی
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۱ساعت 16:2  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین

پیوندهای روزانه
پیام رسان
دایرکتوری جامع شهر پرند
سامانه جامع مدیریت و یادگیری فرهنگیان
شبکه اجتماعی محبان اهل بیت (ع)
شبکه اجتماعی تبیان
شبکه اجتماعی فیس نما
حافظ پرند
بکفای مدارس
سامانه مکاتبات اداری مدارس شهرستان رباط کریم،دریافت فیش حقوقی
سناد سامانه جامع دانش آموزی
هزاران سایت در یک سایت
سیستم جامع دانشگاهی گلستان
دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
مرکز سلامت روان مهر تابان
بلاگفا تبیان در دامنه sub.ir
check mail chaapaar.ir
Check mail YAHOO
Check mail GOOGLE
Check mail iran
Blogfa.com
مهدی فیروزان
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
آرشيو
آرشیو موضوعی
قرآن وکتب مذهبي و ادعيه و زيارات در فرمت word/mp3
داستانهای کوتاه و آموزنده
مسابقه
احادیث و کلام چهارده معصوم علیهم السلام
مجموعه کتب ادبی در فرمت word
گزیده اشعار شعرای سنتی و کلاسیک
آهنگ های مذهبی ماندگار
کلام بزرگان و حکما
برنامه های آندروید
علمي آموزشي اجتماعي و فرهنگی و مذهبی
نرم افزار وفرم مورد نیاز مدارس
کامپیوتر و اینترنت
برنامه های کاربردی موبایل
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 1
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 2
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 3
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی پیش دانشگاهی
نمونه سوال تستی دین و زندگی 1
نمونه سوال تستی دین و زندگی 2
نمونه سوال تستی دین و زندگی 3
نمونه سوال تستی دین و زندگی پیش دانشگاهی
متن و نمونه سوال تشریحی عربی سال اول متوسطه
متن و نمونه سوال تشریحی عربی سال دوم انسانی
متن و نمونه سوال تشریحی عربی تجربی و ریاضی سال دوم
متن و نمونه سوال تشریحی عربی سال سوم انسانی
متن ونمونه سوال تشریح عربی تجربی ریاضی پیشدانشگاهی
متن ونمونه سوال تشریعی عربی سوم تجربی ریاضی
متن ونمونه سوال تشریحی عربی انسانی پیش دانشگاهی
نمونه سوال ومتن مطالعات اجتماعی سال اول
نمونه طرح درس روزانه
نمونه سوال آمادگی دفاعی دوم دبیرستان
پیوندها
IRAN
Yahoo
Google
مترجم online متن به فارسي و انگليسي و عربي و...وبالعكس
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری دامت برکاته
پایگاه اطلاع رسانی و حفظ اثار آیت الله خامنه ای دامت برکاته
دفتر آيت ا... العظمی مكارم شيرازي دامت برکاته
موسسه قرآنی اسراءمرکزنشرآثار آیت الله جوادی آملی دامت برکاته
دروس تسنیم و سایردروس آیت الله جوادی آملی دامت برکاته
دروس آیات عظام حوزه علمیه و کتابخانه مدرسه فقاهت
ستاد اقامه نماز
دفتراطلاع رسانی استادحسین انصاریان -تالیفات
پایگاه اطلاع رسانی ویژه امور مبلغین استان گیلان
تالیفات استادشهیدمرنضی مطهری ره
اطلاع رسانی غدیرمیثاق
سایت فرهنگی مذهبی شهید آوینی
پایگاه اطلاع رسانی غدیر
اطلاع رسانی ساقی کوثر
پایگاه اطلاع رسانی و علمی آموزشی میگنا
زیبا وب ،سایت مفید برای مدیران و معلمان ایرانی
مرکز پاسخ گویی به سوالات دینی
مرکز پاسخ گویی به شبهات و سوالات دینی
دارالقرآن الکریم
حوزه علمیه قم
کتابخانه مدرسه فقاهت
تبيانtebyan و زیر مجموعه های آن
مرکز تحقیقات امام علی علیه السلام
پایگاه شیعی رشد
اسلام دانلود
راسخون
پارس قرآن متن و پخش صوتی onlineقرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات و فن اوری
سازمان سنجش آموزش کشور
وزارت آموزش و پرورش
سامانه یکپارچه وزارت آموزش و پرورش
آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران
اداره امور مالی آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران
مجلات رشد دفتر انتشارات کمک آموزشی
سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان
سامانه ارسال کارنامه الکترونیکی ضمن خدمت فرهنگیان
سایت جامع فرهنگیان ایران
متن کتب درسی
پرشین فونت
پایگاه مجلات تخصصی نور
انتشارات طب سنتی ایران
کتابخانه مجازی تک بوک
کتابخانه امید ایران
کتابخانه مجازی دیبا
کتابخانه مجازی دانلود بوک
کتابخانه مجازی کتابهای نایاب
سافت گذر اولین دانشنامه نرم افزار ایران
آپدیت موزیلا فایرفوکس
مجموعه نرم افزارهای یاس دانلود
کتابخانه غدیر
کتابخانه مجازی ایران کتاب همراه
اطلاعات مشاغل تهران
برنامه های اندروید میثم محمدی
نرم افزار مذهبی موبایل موج تلفن همراه
پارس هاب
کتابهای الکترونیکی موبایل
مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
مجموعه کامل کتاب موبایل کاربردی
کتابخانه آنلاین تبیان
کتابخانه مجازی ایران
کتابخانه ملی ایران
اخبار کتاب ایران
لیست کامل و دایرکتوری بانکهای کشور
سامانه همراه 24بانک سامان
پست بانک انجام کلیه اموربانکی
پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران
فروشگاه اینترنتی آهنگسرا
مرکز موسیقی شاخه گلچهره
مرکز موسیقی آوای بزرگان
مرکزموسیقی سنتی وبلاگ محمد حسین فریور
دانلود موسیقی سنتی تبیان گالری صوتی
مرکز فروش موسیقی اینترنتی ای ار.خرید
مرکز دانلود آهنگهای سنتی
مرکز دانلود آهنگهای سنتی ایران
قیمت آنلاین سکه و طلا ودلار و یورو
قطارهای مسافری رجاء
قیمت روز خودرو
خريدوفروش اينترنتي خودرو1
خريدوفروش اينترنتي خودرو2
خريدوفروش اينترنتي خودرو3 ماشین آباد
گروه صنعتي ايران خودرو
گروه صنعتي ايران خودرو مشخصات فنی خودروها
گروه صنعتی پارس خودرو
شركت خوردروسازي سايپا
سایپاسهام
گروه خودروسازي بهمن
ليزينگ خودرو فرهنگيان
بورس اوراق بهادار تهران
شرکت فرابورس ایران
شرکت کارگزاری امین سهم
بورس نمای بازار
کدال صورتحساب مالی شرکتهای بورس و فرابورس
بانك اطلاعات بيماريها و داروهاي گياهي
سایت پزشکان ایرانی
سایت همدری -مشاوره ازدواج
کلینیک روان سنجی آتیه
پایگاه جامع اطلاع رسانی رادیو (پخش زنده)
پرتال استخدامی کشور
روزنامه های ایران
هفته نامه سلامت
خبرگزاري RSS NEWS
خبرگزاری بورس نیوز
خبرآنلاین
مجله خبری شنیده ها
شهرخبر
اطلاع رسانی پلیس و 10+
دریافت خلافی وسائط نقلیه
پليس راهنمايی و رانندگی ناجا
خبرگزاری کتاب ایران
اخبارفناوري اطلاعات و ارتباطات
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
دريافت كدهاي جاوا براي وبلاگ
شركت پست جمهوري اسلامي ايران-پيگيري مرسولات
اداره کل پست استان تهران
كدهاي اسكريپت براي وبلاگ
روش ساخت ايميل در YAHOOو google
آپلود دائمی هرگونه فایل عکس و مشابه
آپلود دائمی هرگونه فایل متنی و فایل
آپلود دائمی هرگونه فایل متنی و فایل پرشین گیگ
آپلود دائمی هرگونه فایل متنی (فایل پیکوفایل)
آپلود سنتر قدرتمند صفرآپ
درایور دانلود
وب سایت تخصصی نوکیا(وبلاگ)
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

دیکشنری آنلاین آمار بازدید

statistics

* آمارگیروبلاگ * تقویم * اوقات شرعی * حدیث روز * پرش به بالای صفحه
Up Page
تماس با مدیر سایت تماس با ما * آخرین بروز رسانی * نظرسنجی * آنلاین Online User *