علي فیروزان
امتحان ديني اول ارديبهشت 88 از درس18-9
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۸۸ساعت 9:22  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 
امتحان ديني اول ارديبهشت 88 از درس9-1

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۸۸ساعت 9:19  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

نمونه سوال ديني 1 دبيرستان پيامبراعظم ص پرند گردآوري اسحاق نيازمند دبير آقاي فيروزان 88-87

کمال ما درچیست ومقصودغایت ماکدام است؟

2-استعدادوقابلیت کدام خوبی هاوزیبایی هادرماوجود دارد؟

3-چگونه می توان ان استعدادهاراشکوفاکرد؟

درس2 درپیشگاه نور

4- ا نتخاب بزرگ حضرت ابراهیم(ع)چیست؟

5- بر چه معیاری انتخاب خود را انجام داده است؟

6-حضرت ابراهیم(ع)یکیاز پیامبران ------------- اللهی است.

7-چه ویژگی در ماه وستارهوخورشید است که سبب می شود لایق پرستش نباشد؟

8-حضرت ابراهیم(ع)کدام جهت را برای زندگی خود برگزید؟

9-چرا هرانسانی خواستار خوبی ها و زیبا یی هاست؟

10-چه رابطه ای میان سعادت انسان واین خوبی ها وزیبایی ها وجود دارد؟

11-خداوند برای رسیدن به خوبی ها وزیبا یی ها چه توانایی ها وقابلیت هایی به انسان بخشیده است؟

12-چرا بعضی لحظه ها برای انسان زیباو دلپذر وخوشایندوبرخی نا خوشایند است؟

13-برخی کمالات که انسان به دنبال ان است رانام ببرید؟

14-حقیقت زندگیانسان چیست؟

15-تنوع وگستردگی استعدادهای ما مفید است یا مضر؟چرا؟

16-قدرت تفکر وقذرت انتخاب هریک چه نقشی درحرکت کمالی انسان دارد؟

17-چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟

18-به نظر شما انسان سعادتمند کیست؟

درس3هدفهای اصیل زندگی

19-دو ویژگی که خداوند برای شکوفاشدن استعدادها در اختیار انسان قرارداده نام ببرید؟

20-چرا انسان ها هدفها ودل بستگی های مختلف دارد؟

21-ایا معیاری برای داوری درباره ی این  اختلاف ها وجود دارد؟

22-ایا می توان هدفها ودلبستگی های اصلی انسان راکشف کرد؟

23-اگر بینش ها درانتخاب استعدادها متفاوت باشد نتیجه ی ان چه می شود؟

24-ایا ارزش واهمیت استعدادهای انسان یکسان است؟

25-چه عاملی منشا تفاوت در هدفها و دلبستگی هاست؟

26-امام خمینی(ره)درسال1376در دیدار با جمعی از جوا نان چه گفت؟

27-معیار اصلی انسان را بنویسید؟

28-سه مورد از تفاوتهای هدف های دنیوی و اخروی رابنویسید؟

29-عامل گرایش انسان به هدف های مختلف چیست؟

درس4 برترین کمال

30-درمیان هدفهای اصلی برترین وکاملترین هدف کدام است؟

31-هدف های پایان پذیر---------- و ------------- یکسانی ندارد.

32-احسان به -----------و------------ از احسان به دیگران مهم تر است.

33-برترین خوبی ونعمت بهشت ------------و------------ است.

34-گمشده ی انسان چیست؟

35-مقصود ومحبوب نها یی ما چیست؟

36-تنها ---------و----------- به خدای بزرگ مقصود نهایی ماست.

37-حضرت ابراهیم پساز تما شای افول ماه وخورشید و ستاره به مردم چه اموخت؟

38-بزرگی انسان ها و عظمت زندگی انها به چه چیزی بستگی دارد؟چرا؟

درس5 تورا چگونه بخوانتم؟

39-فرمایش پیامبرگرامی اسلا م در مورد شناخت خداوند را بنویسید؟

40-راه اشنایی با خدا وشناخت بیشتر او چیست؟

41-این اشنایی چه تاثیری در زندگی ما دارد؟

42-چرا صفات موجودات دیگر را نمی توان باصفات خداوند مقایسه کرد؟

درس6 صفات خدا درکلام خدا

43-  ------------- و--------------نشانه های حکمت و قدرت وعلم ورحمت وسایر اوصاف اللهی است.

44-معنی  عبارات زیر را بنو یسید.

محیی

45-قادر:

46-رازق:

47-خلق:

48-مدبر:

49-مقدر:

50-حکیم:

51-رحیم:

52-علیم:

درس7 در حمد و تسبیح محبوب

53-چه صفانی را می توانیم به خدا نسبت دهیم ؟چرا؟

54-خدا از چه صفاتی پاک ومنزه است؟چرا؟

55-چه کسی دارای همه ی صفات نیکو میباشد؟

56-چگونه پی می بریم خداوند همه ی صفات نیکو راداراست؟

57-جهل چیست؟

58-عجز چیست؟

59-منظور از صفات ثبوتی چیست؟

60-منظور از صفات سلبی چیست؟

61-معیار وملاک تو صیف خداوند به برخی از صفات چیست؟

62-چرا نمی توانیم برخی از صفات را به خدا نسبت دهیم؟

63-چه تفاوتی میان صفات خدا وصفات انسان ها وجود دارد؟

درس8 در پناه ایمان

64-چرا بعد از شناخت هدف وغایت زندگی ایمان به ان نیز ضروری است؟

65-چه تفاوتی میان{شناخت}یک موضوع و{ایمان}به ان وجود دارد؟

66-نشانه ی افراد با ایمان چیست؟

67-شناخت از یک کار خوب وشا یسته یا راه رستگاری چه زمانی منجر به عمل خواهد شد؟

68-در حقیقت ----------- ثمره ومیوه ایمان است.

69-ایمان چیست وجایگاه ان کجاست؟

70-ایمان چیست ؟

71-درچه صورتی شناخت هدف ها ورستگاری به حرکت در ان منجر خواهد شد؟

72-قلب ----------- وجود ادمی است.

73-چنانچه بخواهیم به هدف زندگی خود ایمان بیا وریم چه باید بکنیم؟

74-قلب چه زمانی برای پذیرش حقیقت راه  زندگی امده می شویم

75-چگونه ایما ن بین شناخت وعمل پیوند ایجاد می کند؟

76-بعد از این که زیان یک کار را فهمیدیم قلب ما چه نقشی در ترک ان دارد؟

77-قلب ما منزلگاه کیست؟

درس9 قدم در وادی امن

78-فرما یش پیامبر گرامی اسلام در خصوص رستگاری جوانان را بنویسید؟

79-به چه علت کودکان و نوجوانان و جوانان به ملکوت اسمان نزدیک ترند؟

80-از نظر امام خمینی(ره)در چه صورتی رشته های اخلاقی فاسد در انسان زیاد تر می شود؟

81-دام های شیطان برای گمراه کردن انسان رابنویسید ؟

82-راه های رسیدن به ایمان را نام ببرید ؟

83-تفکر پیرامون ایات خدا در گستره ی هستی را توضیح دهید ؟

84-توجه دائم به خداوند وذکرو یاد او را توضیح دهید ؟

85-یکی از حکمت های نماز پنج گانه را بنویسید ؟

86-انجام چه کار های مارا به یاد خدا می اندازد ؟

87-انجام چه کار هایی انسان را از یاد خدا غافل می کند؟

89-توجه به نعمت ها و لطف های خدا به انسان یعنی چه؟

90-انجام نیکی ها و واجبات ودوری از بدی ها و محرمات یعنی چه؟

91-چرا حرکت به سوی خدا وکسب سعادت اللهی در جوانی و نوجوانی اسانتر از از بزرگسالی است ؟

92-به نظر شما مهم ترین نکته ای در توصیه امام خمینی (ره) به جوانان وجود دارد چیست ؟ چرا؟

93-به نظر شما مهم ترین عامل در تقویت ایمان کدام عامل است ؟چرا؟

94-به نظر شما مهم ترین عاملی در تضعیف ایمان بیشتر موثر است ؟ چرا ؟

95-چگونه می توان دل را حرم همیشگی خداکرد؟

96-قلب از----------- زلال تر واز ایینه ---------- است.

97-کودکی که متولد می شود با ----------- پاک به دنیا می اید .

98-قران  کریم و----------- راه های رسیدن به ایمان را به ما نشان داده.

99-انجام برخی کار ها ما را به یاد ---------- می اندازد.

100-هر عمل نیک---------- مارا نورانی تر می کند .

72  حضرت ابراهيم پس از تماشاي افول و ظهور ماه خورشيد و ستاره چه فرمودند؟

73  در حقيقت حضرت ابراهيم به مردم چه چيزي آموخت؟

74  خداوند برترين و بهترين محبوب و مقصود چه كساني است؟

درس پنجم

75  راه آشنايي با خدا و شناخت بيشتر او چيست؟

76  آن چنان كه شايسته ي معرفت توست تو را نشناختيم را چه كسي فرموده‌اند؟

77  جمله ي پيامبر گرامي در مورد شناخت خداوند چيست؟

78  معني «ما عرفناك حق معرفتك» چيست؟

79  جمله ي «همت هاي بلند و انديشه هاي ژرف به ساحت قدس تو را نيابند » مربوط به چه كسي است؟

80  جمله ي «پويندگان واولي معرفت چنان كه شايسته است تو را نشناسد» مربوط به چه كسي است؟

81  و لله الاسماء فاعوه بها» يعني چه؟

82  ليس كمثله شي يعني چه؟

83  يا ايها الناس انتم الفقرا الي الله هو الفني الحميد يعني چه؟

84  تفهوم آيه يا ايها الناس انتم الفقرا الي الله هو الفني الحميد  چيست؟

85  چرا خداوند را آنگونه كه شايسته‌ي اوست نمي‌توان شناخت؟

86  چرا خداوند تنها مالك و مدبر حقيقي جهان است؟

87  معني قل اعوذ برب الفلق  چيست؟                                        *****درس ششم

88  اين جهان آيت و نشانه چيست؟

89  هر خير و كمالي را كه در اين دنيا مشاهده مي‌كنيم از چيست؟

90  انسان و جهان نشانه‌ي چه اوصافي از اوصاف خداوند هستند؟

91  معني «و في الارض ايات للموقنين» چيست؟

92  تفاوت ميان صفت محبي و قادر چيست؟

93  تفاوت ميان صفت  عليم و حكيم در چيست؟

94  معني «و في انفسكم افلا تبسقون» چيست؟

95  چه رابطه‌اي ميان صفت مدبر و حكيم وجود دارد؟                    ****     درس هفتم   ****

96  معني «ولله الاسماء المحسني» چيست؟

97  چه كسي است كه كامل و عاري از هر گونه عيب و نقض است؟

98  اگر موجودي كامل باشد چه صفاتي را دارد؟

99  خداوند چه صفاتي را دارا است؟

100                     فرق خدا با ساير موجودات در چيست؟

101                     اگر همه ي صفات مخلوقات از آن خداست پس چرا هر صفت بدي را نمي توان به خدا نسبت داد؟

102                     صفات خداوند را بر چند معيار مشخص مي‌كنند؟

103                     چه صفاتي را به خداوند نسبت مي‌دهيم؟

104                     چه صفاتي را به خداوند نسبت نمي‌دهيم؟

105                     صفات ثبوتي را توضيح دهيد؟

106                     صفات سلبي چگونه صفاتي هستند؟

107                     صفاتي را كه به خداوند نسبت مي‌دهند چيست؟

108                     صفاتي را كه به خداوند نمي‌توان نسبت داد چه نام دارد؟

109                     چرا صفات سلبي را به خداوند نسبت نمي‌دهند؟

110                     كدام صفت به ترتيب سلبي و ثبوتي هستند؟ جهل و علم – عدالت و حكمت – قدرت و ناداني          ***درس هشتم

111                     مشخصات افراد با ايمان چيست؟

112                     عمل شايسته ثمره و ميوه‌ي چه چيزي است؟

113                     چه چيزي ثمره و ميوه‌ي ايمان است؟

114                     شناختي كه از يك كار خوب بست مي‌اوريم چه وقتي منجر به عمل خواد شد؟

115                     علم و شناخت مانند چراغي است كه چه چيز را نشان مي‌دهد؟

116                     چه چيزي بر انگيزنده و محرك انسان به سمت عمل است؟

117                     ايمان بر انگيزنده و محرك انسان به سمت چه چيزي است؟

118                     حضرت علي (ع) در مورد ايمان و عمل چه مي‌فرمايد؟

119                     اين جمله «ايمتن و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدايي ناپذيرند» از كيست؟

120                     ايمان چيست و جايگاه آ» كجاست؟

121                     جايگاه علم و شناخت كجاست؟

122                     جايگاه ايمان كجاست؟

123                     در چه صورتي شناخت هدف و راه رستگاري به حركت در آن منجر مي‌شود؟

124                     اگر بخواهيم به هدفي كه براي زندگي خود شناخته ايم ايمان بياوريم و به سوي آن حركت كنيم بايد چه كار كنيم؟

125                     قلب در چه صورتي براي پذيرش حقيق و راه زندگي آماده مي‌شود؟

126                     قرآن كريم زيبايي هاي قلب را چه چيزي بيان كرد؟

127                     قرآن كريم زشتي هاي قلب را چه چيزي مي‌داند؟

128                     مقدس ترين حرم عالم هستي كجاست؟                                                                                                    ***** درس نهم   ******* 

129                     فرمايش پيامبر گرامي اسلام درباره‌ي جوانان را بيان كنيد

130                     چه كساني به آسمان ها و ملكوت نزديكترند؟

131                     قلب پاك و بي آلايش چه كساني دريچه اي گشوده به آن آسمان و از جنس همان آسمان است؟

132                     جهاد اكبر به چه معناست؟

133                     با از دست رفتن قواي جواني ريشه‌هاي چه چيزي در بدن رشد مي‌كند؟

134                     راه‌هاي رسيدن به ايمان را نام ببريد؟

135                     تفكر پيرامون آيات خدا در گستره ي هستي به چه معناست؟

136                     توجه دائم به خداوند و ذكر و يا داو چگونه ممكن است؟

137                     حكمت نمازهاي پنج گانه چيست؟

138                     معني آيه «يا ايها الذين امنو اذكروا الله ذكرا كثيرا» چيست؟

139                     مفهوم آيه «يا ايها الذين امنو اذكروا الله ذكرا كثيرا» چيست؟

140                     چه كارهايي ما را به ياد خداوند مي‌اندازد؟

141                     توجه به نعمت‌ها و لطف‌هاي خدا به انسان چگونه ممكن است؟

142                     انجام نيكي‌ها و واجبات و دورياز بدي ها و محرمات چگونه امكان پذير است؟

143                     چه چيزها و چه كساني ما را از ياد خدا غافل ‌كنند؟                                                                                  *** درس دهم ***

144                     اگر انسان بخواهد براي زندگي خود راهي را برگزيند بايد چه مراحلي را طي كند؟

145                     حقيقت عزم چست؟

146                      عزم به چه معناست؟

147                     آثار عزم قوي را نام ببريد؟

148                     آنان كه عزم قوي ندارند چگونه خواهند بود؟

149                     قدم گذاشتن در راه زندگي سعادتمندانه نيازمند چيست؟

150                     سفارش لقمان به فرزندش درباره‌ي راه و رسم زندگي چيست؟

151                       كسي كه در راه سعادت را شناخته است و مي‌خواهد در مسير هدايت قدم بگذارد چه كار مي‌كند؟

152                     وقتي خداوند از ما راضي باشد يعني ما در چه مسيري قدم گذاشته‌ايم؟

153                     وقتي خداوند از ما ناراضي باشد چه چيزي بر ما سايه مي‌افكند؟

154                     رضاي خدا در چه چيز است؟

155                     راه سعادت ما در چه چيزي است؟

156                     عهد و ميثاق ميان انسان و خدا در چند مرحله انجام مي‌گيرد؟

157                     درباره قدم گذاشتن در راه توضيح دهيد؟

158                     درباره تجديد روزانه عهد توضيح دهيد؟

159                     مستحب چيست؟

160                     واجب چيست؟

161                     حرام چيست؟

162                     مكروه چيست؟

163                     مباح چيست؟

164                     تكفيل عهد چگونه است؟                                                                                                                   ***درس يازدهم***

165                     كسي كه عزم و اراده‌ي چندان قوي نداشته باشد بايد به چه كسي اعتماد كند؟

166                     اجراي برنامه و لستمرار آن براي نفس چه چيز را به دننبال دارد؟

167                     امام صادق درباره‌ي همت و كار خير چه مي‌فرمايند؟

168                     چرا نبايد ميان تصميم و عمل فاصله بيفتد؟

169                     چرا افراد تصميم خود را فراموش مي‌كنند؟

170                     توجه به عاقبت و ثمرات پايداري در صميم چه فايده‌اي دارد؟

171                     فرجام شكستن عهد چيست؟

172                     فرجام و و.فاداري به پيمان و كاميابي در آن چيست؟

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 13:44  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

نمونه سوال ديني 1 دبيرستان پيامبراعظم ص پرند گردآوري اسحاق نيازمند دبير آقاي فيروزان 88-87

کمال ما درچیست ومقصودغایت ماکدام است؟

2-استعدادوقابلیت کدام خوبی هاوزیبایی هادرماوجود دارد؟

3-چگونه می توان ان استعدادهاراشکوفاکرد؟

درس2 درپیشگاه نور

4- ا نتخاب بزرگ حضرت ابراهیم(ع)چیست؟

5- بر چه معیاری انتخاب خود را انجام داده است؟

6-حضرت ابراهیم(ع)یکیاز پیامبران ------------- اللهی است.

7-چه ویژگی در ماه وستارهوخورشید است که سبب می شود لایق پرستش نباشد؟

8-حضرت ابراهیم(ع)کدام جهت را برای زندگی خود برگزید؟

9-چرا هرانسانی خواستار خوبی ها و زیبا یی هاست؟

10-چه رابطه ای میان سعادت انسان واین خوبی ها وزیبایی ها وجود دارد؟

11-خداوند برای رسیدن به خوبی ها وزیبا یی ها چه توانایی ها وقابلیت هایی به انسان بخشیده است؟

12-چرا بعضی لحظه ها برای انسان زیباو دلپذر وخوشایندوبرخی نا خوشایند است؟

13-برخی کمالات که انسان به دنبال ان است رانام ببرید؟

14-حقیقت زندگیانسان چیست؟

15-تنوع وگستردگی استعدادهای ما مفید است یا مضر؟چرا؟

16-قدرت تفکر وقذرت انتخاب هریک چه نقشی درحرکت کمالی انسان دارد؟

17-چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟

18-به نظر شما انسان سعادتمند کیست؟

درس3هدفهای اصیل زندگی

19-دو ویژگی که خداوند برای شکوفاشدن استعدادها در اختیار انسان قرارداده نام ببرید؟

20-چرا انسان ها هدفها ودل بستگی های مختلف دارد؟

21-ایا معیاری برای داوری درباره ی این  اختلاف ها وجود دارد؟

22-ایا می توان هدفها ودلبستگی های اصلی انسان راکشف کرد؟

23-اگر بینش ها درانتخاب استعدادها متفاوت باشد نتیجه ی ان چه می شود؟

24-ایا ارزش واهمیت استعدادهای انسان یکسان است؟

25-چه عاملی منشا تفاوت در هدفها و دلبستگی هاست؟

26-امام خمینی(ره)درسال1376در دیدار با جمعی از جوا نان چه گفت؟

27-معیار اصلی انسان را بنویسید؟

28-سه مورد از تفاوتهای هدف های دنیوی و اخروی رابنویسید؟

29-عامل گرایش انسان به هدف های مختلف چیست؟

درس4 برترین کمال

30-درمیان هدفهای اصلی برترین وکاملترین هدف کدام است؟

31-هدف های پایان پذیر---------- و ------------- یکسانی ندارد.

32-احسان به -----------و------------ از احسان به دیگران مهم تر است.

33-برترین خوبی ونعمت بهشت ------------و------------ است.

34-گمشده ی انسان چیست؟

35-مقصود ومحبوب نها یی ما چیست؟

36-تنها ---------و----------- به خدای بزرگ مقصود نهایی ماست.

37-حضرت ابراهیم پساز تما شای افول ماه وخورشید و ستاره به مردم چه اموخت؟

38-بزرگی انسان ها و عظمت زندگی انها به چه چیزی بستگی دارد؟چرا؟

درس5 تورا چگونه بخوانتم؟

39-فرمایش پیامبرگرامی اسلا م در مورد شناخت خداوند را بنویسید؟

40-راه اشنایی با خدا وشناخت بیشتر او چیست؟

41-این اشنایی چه تاثیری در زندگی ما دارد؟

42-چرا صفات موجودات دیگر را نمی توان باصفات خداوند مقایسه کرد؟

درس6 صفات خدا درکلام خدا

43-  ------------- و--------------نشانه های حکمت و قدرت وعلم ورحمت وسایر اوصاف اللهی است.

44-معنی  عبارات زیر را بنو یسید.

محیی

45-قادر:

46-رازق:

47-خلق:

48-مدبر:

49-مقدر:

50-حکیم:

51-رحیم:

52-علیم:

درس7 در حمد و تسبیح محبوب

53-چه صفانی را می توانیم به خدا نسبت دهیم ؟چرا؟

54-خدا از چه صفاتی پاک ومنزه است؟چرا؟

55-چه کسی دارای همه ی صفات نیکو میباشد؟

56-چگونه پی می بریم خداوند همه ی صفات نیکو راداراست؟

57-جهل چیست؟

58-عجز چیست؟

59-منظور از صفات ثبوتی چیست؟

60-منظور از صفات سلبی چیست؟

61-معیار وملاک تو صیف خداوند به برخی از صفات چیست؟

62-چرا نمی توانیم برخی از صفات را به خدا نسبت دهیم؟

63-چه تفاوتی میان صفات خدا وصفات انسان ها وجود دارد؟

درس8 در پناه ایمان

64-چرا بعد از شناخت هدف وغایت زندگی ایمان به ان نیز ضروری است؟

65-چه تفاوتی میان{شناخت}یک موضوع و{ایمان}به ان وجود دارد؟

66-نشانه ی افراد با ایمان چیست؟

67-شناخت از یک کار خوب وشا یسته یا راه رستگاری چه زمانی منجر به عمل خواهد شد؟

68-در حقیقت ----------- ثمره ومیوه ایمان است.

69-ایمان چیست وجایگاه ان کجاست؟

70-ایمان چیست ؟

71-درچه صورتی شناخت هدف ها ورستگاری به حرکت در ان منجر خواهد شد؟

72-قلب ----------- وجود ادمی است.

73-چنانچه بخواهیم به هدف زندگی خود ایمان بیا وریم چه باید بکنیم؟

74-قلب چه زمانی برای پذیرش حقیقت راه  زندگی امده می شویم

75-چگونه ایما ن بین شناخت وعمل پیوند ایجاد می کند؟

76-بعد از این که زیان یک کار را فهمیدیم قلب ما چه نقشی در ترک ان دارد؟

77-قلب ما منزلگاه کیست؟

درس9 قدم در وادی امن

78-فرما یش پیامبر گرامی اسلام در خصوص رستگاری جوانان را بنویسید؟

79-به چه علت کودکان و نوجوانان و جوانان به ملکوت اسمان نزدیک ترند؟

80-از نظر امام خمینی(ره)در چه صورتی رشته های اخلاقی فاسد در انسان زیاد تر می شود؟

81-دام های شیطان برای گمراه کردن انسان رابنویسید ؟

82-راه های رسیدن به ایمان را نام ببرید ؟

83-تفکر پیرامون ایات خدا در گستره ی هستی را توضیح دهید ؟

84-توجه دائم به خداوند وذکرو یاد او را توضیح دهید ؟

85-یکی از حکمت های نماز پنج گانه را بنویسید ؟

86-انجام چه کار های مارا به یاد خدا می اندازد ؟

87-انجام چه کار هایی انسان را از یاد خدا غافل می کند؟

89-توجه به نعمت ها و لطف های خدا به انسان یعنی چه؟

90-انجام نیکی ها و واجبات ودوری از بدی ها و محرمات یعنی چه؟

91-چرا حرکت به سوی خدا وکسب سعادت اللهی در جوانی و نوجوانی اسانتر از از بزرگسالی است ؟

92-به نظر شما مهم ترین نکته ای در توصیه امام خمینی (ره) به جوانان وجود دارد چیست ؟ چرا؟

93-به نظر شما مهم ترین عامل در تقویت ایمان کدام عامل است ؟چرا؟

94-به نظر شما مهم ترین عاملی در تضعیف ایمان بیشتر موثر است ؟ چرا ؟

95-چگونه می توان دل را حرم همیشگی خداکرد؟

96-قلب از----------- زلال تر واز ایینه ---------- است.

97-کودکی که متولد می شود با ----------- پاک به دنیا می اید .

98-قران  کریم و----------- راه های رسیدن به ایمان را به ما نشان داده.

99-انجام برخی کار ها ما را به یاد ---------- می اندازد.

100-هر عمل نیک---------- مارا نورانی تر می کند .

72  حضرت ابراهيم پس از تماشاي افول و ظهور ماه خورشيد و ستاره چه فرمودند؟

73  در حقيقت حضرت ابراهيم به مردم چه چيزي آموخت؟

74  خداوند برترين و بهترين محبوب و مقصود چه كساني است؟

درس پنجم

75  راه آشنايي با خدا و شناخت بيشتر او چيست؟

76  آن چنان كه شايسته ي معرفت توست تو را نشناختيم را چه كسي فرموده‌اند؟

77  جمله ي پيامبر گرامي در مورد شناخت خداوند چيست؟

78  معني «ما عرفناك حق معرفتك» چيست؟

79  جمله ي «همت هاي بلند و انديشه هاي ژرف به ساحت قدس تو را نيابند » مربوط به چه كسي است؟

80  جمله ي «پويندگان واولي معرفت چنان كه شايسته است تو را نشناسد» مربوط به چه كسي است؟

81  و لله الاسماء فاعوه بها» يعني چه؟

82  ليس كمثله شي يعني چه؟

83  يا ايها الناس انتم الفقرا الي الله هو الفني الحميد يعني چه؟

84  تفهوم آيه يا ايها الناس انتم الفقرا الي الله هو الفني الحميد  چيست؟

85  چرا خداوند را آنگونه كه شايسته‌ي اوست نمي‌توان شناخت؟

86  چرا خداوند تنها مالك و مدبر حقيقي جهان است؟

87  معني قل اعوذ برب الفلق  چيست؟                                        *****درس ششم

88  اين جهان آيت و نشانه چيست؟

89  هر خير و كمالي را كه در اين دنيا مشاهده مي‌كنيم از چيست؟

90  انسان و جهان نشانه‌ي چه اوصافي از اوصاف خداوند هستند؟

91  معني «و في الارض ايات للموقنين» چيست؟

92  تفاوت ميان صفت محبي و قادر چيست؟

93  تفاوت ميان صفت  عليم و حكيم در چيست؟

94  معني «و في انفسكم افلا تبسقون» چيست؟

95  چه رابطه‌اي ميان صفت مدبر و حكيم وجود دارد؟                    ****     درس هفتم   ****

96  معني «ولله الاسماء المحسني» چيست؟

97  چه كسي است كه كامل و عاري از هر گونه عيب و نقض است؟

98  اگر موجودي كامل باشد چه صفاتي را دارد؟

99  خداوند چه صفاتي را دارا است؟

100                     فرق خدا با ساير موجودات در چيست؟

101                     اگر همه ي صفات مخلوقات از آن خداست پس چرا هر صفت بدي را نمي توان به خدا نسبت داد؟

102                     صفات خداوند را بر چند معيار مشخص مي‌كنند؟

103                     چه صفاتي را به خداوند نسبت مي‌دهيم؟

104                     چه صفاتي را به خداوند نسبت نمي‌دهيم؟

105                     صفات ثبوتي را توضيح دهيد؟

106                     صفات سلبي چگونه صفاتي هستند؟

107                     صفاتي را كه به خداوند نسبت مي‌دهند چيست؟

108                     صفاتي را كه به خداوند نمي‌توان نسبت داد چه نام دارد؟

109                     چرا صفات سلبي را به خداوند نسبت نمي‌دهند؟

110                     كدام صفت به ترتيب سلبي و ثبوتي هستند؟ جهل و علم – عدالت و حكمت – قدرت و ناداني          ***درس هشتم

111                     مشخصات افراد با ايمان چيست؟

112                     عمل شايسته ثمره و ميوه‌ي چه چيزي است؟

113                     چه چيزي ثمره و ميوه‌ي ايمان است؟

114                     شناختي كه از يك كار خوب بست مي‌اوريم چه وقتي منجر به عمل خواد شد؟

115                     علم و شناخت مانند چراغي است كه چه چيز را نشان مي‌دهد؟

116                     چه چيزي بر انگيزنده و محرك انسان به سمت عمل است؟

117                     ايمان بر انگيزنده و محرك انسان به سمت چه چيزي است؟

118                     حضرت علي (ع) در مورد ايمان و عمل چه مي‌فرمايد؟

119                     اين جمله «ايمتن و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدايي ناپذيرند» از كيست؟

120                     ايمان چيست و جايگاه آ» كجاست؟

121                     جايگاه علم و شناخت كجاست؟

122                     جايگاه ايمان كجاست؟

123                     در چه صورتي شناخت هدف و راه رستگاري به حركت در آن منجر مي‌شود؟

124                     اگر بخواهيم به هدفي كه براي زندگي خود شناخته ايم ايمان بياوريم و به سوي آن حركت كنيم بايد چه كار كنيم؟

125                     قلب در چه صورتي براي پذيرش حقيق و راه زندگي آماده مي‌شود؟

126                     قرآن كريم زيبايي هاي قلب را چه چيزي بيان كرد؟

127                     قرآن كريم زشتي هاي قلب را چه چيزي مي‌داند؟

128                     مقدس ترين حرم عالم هستي كجاست؟                                                                                                    ***** درس نهم   ******* 

129                     فرمايش پيامبر گرامي اسلام درباره‌ي جوانان را بيان كنيد

130                     چه كساني به آسمان ها و ملكوت نزديكترند؟

131                     قلب پاك و بي آلايش چه كساني دريچه اي گشوده به آن آسمان و از جنس همان آسمان است؟

132                     جهاد اكبر به چه معناست؟

133                     با از دست رفتن قواي جواني ريشه‌هاي چه چيزي در بدن رشد مي‌كند؟

134                     راه‌هاي رسيدن به ايمان را نام ببريد؟

135                     تفكر پيرامون آيات خدا در گستره ي هستي به چه معناست؟

136                     توجه دائم به خداوند و ذكر و يا داو چگونه ممكن است؟

137                     حكمت نمازهاي پنج گانه چيست؟

138                     معني آيه «يا ايها الذين امنو اذكروا الله ذكرا كثيرا» چيست؟

139                     مفهوم آيه «يا ايها الذين امنو اذكروا الله ذكرا كثيرا» چيست؟

140                     چه كارهايي ما را به ياد خداوند مي‌اندازد؟

141                     توجه به نعمت‌ها و لطف‌هاي خدا به انسان چگونه ممكن است؟

142                     انجام نيكي‌ها و واجبات و دورياز بدي ها و محرمات چگونه امكان پذير است؟

143                     چه چيزها و چه كساني ما را از ياد خدا غافل ‌كنند؟                                                                                  *** درس دهم ***

144                     اگر انسان بخواهد براي زندگي خود راهي را برگزيند بايد چه مراحلي را طي كند؟

145                     حقيقت عزم چست؟

146                      عزم به چه معناست؟

147                     آثار عزم قوي را نام ببريد؟

148                     آنان كه عزم قوي ندارند چگونه خواهند بود؟

149                     قدم گذاشتن در راه زندگي سعادتمندانه نيازمند چيست؟

150                     سفارش لقمان به فرزندش درباره‌ي راه و رسم زندگي چيست؟

151                       كسي كه در راه سعادت را شناخته است و مي‌خواهد در مسير هدايت قدم بگذارد چه كار مي‌كند؟

152                     وقتي خداوند از ما راضي باشد يعني ما در چه مسيري قدم گذاشته‌ايم؟

153                     وقتي خداوند از ما ناراضي باشد چه چيزي بر ما سايه مي‌افكند؟

154                     رضاي خدا در چه چيز است؟

155                     راه سعادت ما در چه چيزي است؟

156                     عهد و ميثاق ميان انسان و خدا در چند مرحله انجام مي‌گيرد؟

157                     درباره قدم گذاشتن در راه توضيح دهيد؟

158                     درباره تجديد روزانه عهد توضيح دهيد؟

159                     مستحب چيست؟

160                     واجب چيست؟

161                     حرام چيست؟

162                     مكروه چيست؟

163                     مباح چيست؟

164                     تكفيل عهد چگونه است؟                                                                                                                   ***درس يازدهم***

165                     كسي كه عزم و اراده‌ي چندان قوي نداشته باشد بايد به چه كسي اعتماد كند؟

166                     اجراي برنامه و لستمرار آن براي نفس چه چيز را به دننبال دارد؟

167                     امام صادق درباره‌ي همت و كار خير چه مي‌فرمايند؟

168                     چرا نبايد ميان تصميم و عمل فاصله بيفتد؟

169                     چرا افراد تصميم خود را فراموش مي‌كنند؟

170                     توجه به عاقبت و ثمرات پايداري در صميم چه فايده‌اي دارد؟

171                     فرجام شكستن عهد چيست؟

172                     فرجام و و.فاداري به پيمان و كاميابي در آن چيست؟

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 13:42  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 
نمونه سوال  تستی و تشریحی دین و زندگی (1) محمدرضا داوديان دبيرستان پيامبراعظم ص پرند  دبير آقاي فيروزان

 1.ترجمه کنید:

الف)ولااخاف ماتشکرون به

ب)سبحان الذی خلق الازواجکلها

ج)و مساکن طیبیه ی عدن

د)و ما عندالله خیر وابقی

 

2.کامل کنید:

((هدف نهایی که درون هر موجودی هست و به سوی ان در حال حرکت می باشد

.......... می گویند))

 

3.کدام یک از موارد زیردرباره ی بهترین ملاک و معیار انتخاب سریع هدف

درست است:

الف)قدرت تفکر و تعقل

ب)تجربه ی انسان های بزرگ

ج)هدایت قران کریم

د)نظر اکثریت افراد جامعه

 

4.عوامل محیطی می توانددر انتخاب هدف ها تاثیر بگذارد:

الف)صحیح

ب)غلط

 

5.با توجه به ایه ((و ایه لهم الارض المیته احیینا))((و اخر جنا منها حبا فمنه یاکلون))

دو مورد از صفات اسما الهی را نام ببرید:

 

6.پیام ایه ((الله لا الا هو له الاسما الحنسی))را بنویسید:

 

7.قران کریم سرنوشت کسانی را که خواهان زندگی روزگار دنیا هستند را چگونه ترسیم

میکند؟

 

8.امام سجاد (ع)در دعای((منا جاء المحبین))از خدا چه می خواهد؟(دو مورد را ذکر کنید)

 

9.چرا پیشوایان معصوم ما تنها به خدای خود دل بسته بودند و زندگی خود را وقف رسیدن

به او کرده بودند؟

 

10.با یک مقدمه و نتیجه بگویید چرا خداوند تنها مالک و مدبر جهان است؟

مقدمه:

نتیجه:

 

11.پیامبر اکرم (ص) درباره ی شناخت خداوندچه می فرماید؟

 

12.اسماء و صفاتی را که در سوهی توحید آمد استرا نام ببرید.(ذکر چهار مورد کافیست)

 

13.تنوع و استعداد های انسان مفید است یا مضر؟چرا؟

 

14.چرا صفات موجودات دیگر را نمی توان با صفات خدا مقایسه کرد؟

 

15.قران کریم چگونه با استفاده از نشانه ها در جهان هستیخداوند را توصیف می کند؟

 

16.ترجه کنید:

الف)هو الله الخالق الباری المصور

ب)ذلک هو الفوز العظیم

ج)و قد هدان

د)و لیکون من الموقنین

 

17.کامل کنید:

الف)استعداد های گیاهان بطور ......... و استعداد های حیوانات بطور ..........شکوفا می شود.

ب)تقرب به برترین محبوب و مقصود مهم ............و ............است.

 

18.به سوالات چهار گزینه ای زیر پاسخ دهید:

الف)عبارت (تو را انگونه که شایسته توست شناختم)اشاره به کدام اصول و اقاید دارد؟

= توحید

= نبوت

= معاد

= عدل

 

19.از نظر امام علی (ع) کدام دو دوست جدایی ناپذیرند؟

= علم و ایمان

= علم و عمل

= ایمان و عمل

= عالم و عامل

 

20.هر یک از عبارت های زیر را به اسماء و صفات مربوت به خود وصل کنید:

= خداوند زمین مرده را زنده می کند.                                             مقدر

= خداوند از زمین میوه ها را رو یاند تا بخورند                               محیی

= خداوند برای ماه منزل گاه هایی قرار داده است                       رازق

 

21.صحیح یا غلط بودن هر یک از موارد زیر را مشخص کنید:

= مهمترین عامل در تقویت ایمان توجه به لطف های خداونددر زندکی انسان است.

﷼صحیح              ﷼غلط

= خداوند را آنگونه که هست نمی توان در ایینه ی هستی شناخت.

﷼صحیح             ﷼غلط

= خداوند را از ان جهت مقدر می نامیمکه هر جیزی را آفرید.

﷼صحیح            ﷼غلط

 

22.پاسخ سوالات زیر را مختصرا بنوسید:

= مومن چه کسی است؟

= صفات سلبی را تعریف کنید؟(مثال بزنید)

= چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا کرد؟

= چرا نباید اصلاح درون را به تاخیر بیندازیم؟

 

23.پیام ایه ی ((اتما الشیطان ان یو قع بینکم العداوه و البغضاء فی المخمر و المیسر

یصدکم عن ذکر الله..................))رابنویسید.

 

24.سوالات زیر را توضیح دهید:

= در میان هدف های اصلی برتریتن و کامل ترین هدف است؟

= با استفاده و مقدمه بگوییدچگونه می توان پی برد که خداوندهمه ی صفات نیکو را دارد؟

= چگونه ایمان بین شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند؟

 

25. ترجمه کنید:

= قالوا وجدنا ایاءنالها عابدین.

= خالدین فیها جزاءبما کانوا یعلمون.

= لیجزی الله کل نفس بما کسبت.

= وابتع سبیل من اناب الی.

 

26.تکمیل کنید:

عزم بر برکت به سوی کمال و کسب رضایت خدا به منزله ی ...................نیز هست.

امام صادق( ع) می فرماید:کسی که با مراقبت ...............خود را از غفلت نگه دارد و نقش را با نظارت

از .................حفظ کند و عقل خود را با .................از جهل مصون دارد در زمرهی بیداران است.

 

27.هر یک از موارد زیرمربوط به کدام یک از وظایف انسان است؟

= دفاع از نظام و کشور اسلامی:

= مطالعه و استراحت:

= نماز و روزه:

 

28.هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید؟

= رکن:

= حرام:

 

29.هر یک از عبارات زیر را در سمت راست به سمت چپ وصل کنید؟

= توجه به عاقبت و ثمرات پایداری و تصمیم                                = هو معکم ینما کنتم

= عملی دانستن تصمیم جدید                                                        = رهرو ان نیست که گهی تند و گهی خسته رود

= رعایت اصل تدریج                                                                      = غافل مباش از غافلی دریاب اگر صاحبدلی

= توجه به حضور در پیشگاه خداوندو فرشتگانش                       = خواستن توانستن است

 

30.صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت های زیر را بنویسید؟

((پیمان شکنی خلف و عده سبب ضعف اراده می شود))                                            ﷼صحیح                  ﷼غلط

((مهمترین خسارتی که انسان را تهدید می کند اتلاف مقت است))                          ﷼صحیح                  ﷼غلط

 

31.به سوالات زیر پاسخ مختصر دهید:

= غافل چه کسی است؟

= ابعاد مراقبت را نام ببرید.

= پیشویان معصوم (ع) در اداب خوردن چه نکاتی را رعایت میکردند؟(ذکر دو مورد کافیست)

= منظور از اسوه چیست؟

= اگر بخواهیم برای خواندن نماز اول وقت تصمیم بگیریم چه عواملی ان را تهدید می کند.(ذکر دو موردکافیست)

 

32.مشخص کنید که هر یک از موارد زیر رکن است یا غیر رکن؟

ذکر:                               سجده:                               قیام:                                  سلام:

 

33.عبارتی از نماز بنویسید که درباره ی حمد و تسبیح خداوند باشد؟

 

34.اگر ما مسلمانان در خواندن قران کریم سهل انگاری کنبیم و در تنظیم برنامه های زندگی خوداز راهنمایی های ان

بهره نبریم با چه مشکلاتی رو به رو می شوم؟

 

35.چه رابطه ای میان ((مراقبت))و ((محاسبه))بر قرار است ایا این دو با یکدیگروابسته اند؟

 

36.از کجا بدانیم که انچه خداونددر مسیر بندگی و تکلف از ما می خواهندفقط برای سعادت ماست؟

 

37.ضروریت برنامه ریزی را بنویسید؟

 

38.ترجمه کنید:

= .....................و اصبر علی ما اسابک

= ....................ما لا انفعکم شیاء و لا یزرکم

= ...................و فجر نا فیها من العیون

 

39.صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص کنید:

= هر زمانی اقتضای اعمالخاصی دارد.                                                       ﷼غلط                     ﷼صحیح

 

40.گزاره های زیر را تکمیل کنید.:

= مقدار مؤثر بودن یک عمل به ....................... انجام آن بستگی دارد.

 

41.با توجه با حکت وضو کامل کنید:

= ((چهره ام را با آب تطهیر می کنم تا بدانم که ابرومند و رو سفید می توان به .................. راه یافت)).

 

42.کدام گزیتنه در رابطه با غیر رکن صحیح است.

= تشهد،ذکر،قیام متصل به رکوع،سجده

= نیت،تکبیرةالاحرام،سجده،سلام

= ترتیب،ذکر،تشهد،سلام

 

43.اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

= مکروه:

= ثواب دارد:

 

44.مشخص کنید که هر یک از این موارد زیر مربوط به کدام یک از وظایف دوستی است:

= پرهیز از شوخی های آزار دهنده:

= هرهیز از غیبت کردن از او:

= پرهیز از شیفتگی فوق العاده:

= پرهیز از توقع فداکاری یک طرفه:

 

45.اگر در حال وضو جایی که شسته شده است نجس می شود چه حکمی را دارد؟

 

46.دو مورد از اثار سوء روی بر گرداندن از ذکر و یاد خدا را نام ببرید؟

 

47.دو مورد از اجزای نماز را بنویسید که بیانگر حمد و تسبیح خدا و دعا و درخواست از او باشد؟

 

48.پیامبر اکرم (ص) درباره ی نماز های پنج گانه چ می فرماید؟

 

49.چرا بعد از شناخت هدف و غایب زندکی ایمان به ان ضروری است؟

 

50.چرا در بین موجودات فقط انسان ممکن استزمان هرز رفته و تلف شده داشته باشد؟

 

51.چرا شایسته است قران بخوانیم و در ان تفکر کنیم؟

 

52.رابطه ی عزم با دین داری را بنویسید؟

 

53.استدلال کنید که چرا خداوند را انگونه که هست نمی توان شناخت؟

مقدمه:

نتیجه:

 

54.تاثیر عمیق دوستی را با ذکر یک حدیث از پیامبر اکرم (ص) توضیح دهید؟

 

55.با توجه به ایه (و هو معکم اینما کنتم) یکی از عوامل تقویت کننده ی عزم را تعریف کنید؟

 

56.پیام ایه (و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان امرةفرطا)را بنویسید.(ذکر دو مورد کافیست)

 

 

57.دو پیام برای ایه زیر بنویسید.

= فاذکرونی اذکرکم و اشکرو الی و لاتکفرون.

 

58.جملات زیر را با عبارت های مناسب تکمیل کنید:

مهمترین نعمت هایی را که خداوند به انسان بخشیده...................... و .........................است:

اعمالی را که انجام انها .......................است واجب نام داردو اعمالی که .........................حرام نام دارد.

درخاست خود را با .......................و......................با خدا در میان می گزاریم

عبارت......................در نماز بیانگر دعا و درخواست از خداست.

پوشش زن در هنگام نماز باید  .......................

اگر لباس یا مکان نماز گزار غصبی باشد نماز او .........................است.

 

59.از صفات زیر کدام یک ثبوتی و کدام یک سلبی است؟

الف)عجز...............                   ب)علم.................                  ج)رحمت..................                  د)نقص...................

 

60.چرا صفات موجوداتدیگر را نمی توان با صفات خداوند مقایسه کرد؟

 

61.جهار مورد از عوامل تقویت کننده عزم را نام ببرید؟

 

62.جرا بعد از مراقبت اعمال محاسبه و ارز یابی ضروری است؟

 

63.مقصود از اینکه رسول خدا (ص) برای مسلمانان اسوه است چیست؟

 

64.محوده ی تاریخی و جغرافیایی هدایت قران کریم چقدر است؟

 

65.چهار مورد از ویژگی های دوست واقعی را بنویسید؟

 

66.چرا حفظ دوستی از پیدا کردن دوست مشکل تر است؟

 

67.دو مورد از ویژگی دوستان خدارا طبق ایات قران کریم را نام ببرید؟ 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 13:41  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

نمونه سوال ديني اول سعيدفراهاني دبيرستان پيامبراعظم ص پرند دبيرآقاي فيروزان

1  چرا دانه‌ي گياه زمين را مي‌شكافت و ازدل خاك سر بر مي‌كشد؟

2 دانه‌ي گياه چگونه مي‌تواند به مقصود وغايتي كه خداوند برايش در نظر گرفته نائل شود؟

3 غايت يعني چه؟

4 انتخاب حضرت ابراهيم (ع) در نوجواني چه بود؟

5 حضرت ابراهيم(ع) از چه راهي يكتاپرستي را برگزيد؟

6 حضرت ابراهيم(ع) اسوه‌ي چه كساني مي‌تواند باشد؟

7 در چه صورتي انسان احساس خرسندي و نشاط مي‌كند؟

8 از كمالات  انسان 4 مورد را نام ببريد؟

9 چه چيزي آدميان را به سوي خوبي‌ها مي‌كشد؟

10 تفاوت استعدادهاي انسان با موجودات ديگر چيست؟

11 در چه صورتي انسان به رستگاري مي‌رسد و در چه صورتي به شقاوت خواهد افتاد؟

12 نقش انسان را در شكوفايي استعدادهايش با نقش حيوانات در شكوفايي استعدادهايشان را مقايسه كنيد؟

13 چرا انسان مسئول سرنوشت خويش است؟

14 مورد از نعمت‌هايي را كه خداوند به انسان داده اشاره كنيد؟

15 انسان با استفاده از قدرت تفكر و قدرت انتخاب به چه چيزي مي‌تواند برسد؟

16 چرا خداوند راه رسيدن انسان به خوش بختي را به او نشان داده است؟

17 چرا قرآن كريم انسان را مسئول سرنوشت خويش مي‌داند؟

18 حقيقت زندگي انسان چيست؟

19 در يك عبارت كوتاه بگوييد جريان زندگي يك گل چيست؟

20 هر انساني دوست دارد چه لحظه‌هايي را به خاطر و چه لحظه‌هايي را از ياد ببريد؟

21 هر كسي در زندگي خود به دنبال چه چيزي مي‌گردد؟

22 موفقيت و رسيدن به خوش‌بختي به چه چيزي وابسته است؟

23 حضرت ابراهيم (ع) يكتاپرستي از چه چيزي دوري جست؟

24 مدت رشد و كمال گياهان و حيوانات چه فرقي با رشد و كمال انسان دارد؟

25 اگر كسي راه رسيدن به خوش بختي را كه خداوند به وي نشان داده طي نكند و راه ديگري را برگزيند چه مي‌شود؟

26 در چه صورتي انسان به كمال ني‌رسد؟

27 خداوند براي شكوفا شدن استعدادهاي گوناگون انسان چه ويژگي‌هايي به او داده است؟

28 علت اين كه گاهي دلبستگي‌ها يك نفر در مقابل دلبستگي‌هاي ديگري قرار مي‌گيرد چيست؟

29 منشا تفاوت هدف‌ها و دلبستگي‌ها چيست؟

30 به خوبي‌ها بايد دل بست بنويسيد چگونه ميزان اين دلبستگي‌ها را بايد پيدا كنيم؟

31 اگر بينش‌ها مختلف باشند چه مي‌شود؟

32 رهبر معظم انقلاب در مورد مقاصد انسان‌ها چه گفته‌اند؟

33 براي انتخاب مسير صحيح و دل بستن به آنها نيازمند چه چيزي است؟

34 معيار انتخاب هدف‌ها چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشند؟

35 در چه صورتي عمر و زندگي ما ثمر خواهد داد؟

36 در چه صورتي در پايان عمر در پشيماني و رنج و حسرت خواهيم بود؟

37 اگر كسي هدف‌هاي پايان پذير را به عنوان هدف اصلي بر گزيند چه مي‌شود؟

38 اگر كسي هدف پايان ناپذير را بر گزيند چه مي‌شود؟

39 در چه صورتي هدف‌هاي پايان پذير مانع رسيدن به هدف‌هاي جاويد مي‌شوند؟

40 اگر هدف‌هاي جاويدان هدف اصلي قرار گيرند چه نتيجه‌اي به دنبال دارد؟

41 قدرت تفكر و تعقل براي شناخت چه چيزي در انسان وجود دارد؟

42 خداوند قدرت انتخاب را به آدميان داده تا چه استفاده‌اي از آن بكنند؟

43 براي انتخاب صحيح هدف‌ها و دل بستن به آن‌ها نيازمند چه چيزي هستيم؟

44 اگر سهل انگاري پيشه كنيم و در جست و جوي هدف‌هاي اصيل شكست بخوريم چه اتفاقي مي‌افتد؟

45 چه عواملي در بينش انسان‌ها تاثير دارد؟

46 آنچه نزد خداست نسبت به خوبي‌هاي اني جهان چگونه است؟

47 7 قرآن كريم زمينه براي انتخاب درست چه چيزي فراهم شده؟

48 آيا هدف‌هاي پايان پذير ارزش و اهميت يكساني دارند؟

49 احسان به چه كساني از احسان به ديگران مهم تر است؟

50 يك ورزشكار علاوه بر ورزش خود چه چيزي را بدست مي‌آورد؟

51 اگر كسي از مجاهدين خدا را الگو قرار مي‌دهد مي‌كوشد چه ويژگي‌هايي داشته باشد؟

52 در چه صورتي نهال وجود ما پر بارتر و زيباتر خواهد شد؟

53 اگر هدف ما رتر و جامع تر باشد چه اتفاقي مي‌افتد؟

54 الله لا اله الا هو ** له الاسماء الحسني چه پيامي را در بر دارد؟

55 همه خوبي‌ها در چه كسي وجود دارد؟ و تمام اين خوبي‌ها از آن كيست؟

56 اني وجهت وجهي للذي نظر اسماوات و الارض حنيفاً و مت لنا من المشركين چه پيامي در بر دارد؟

57 هر كس به ميزان بزرگها چه چيزي‌هايي در درجه بالاتري قرار دارد؟

58 برترين خوبي و هفت بهشت چه چيزهايي هستند؟

59 اگر كسي قرب و رضوان الهي را به عنوان هدف و مقصد نهاي بر گزينه مانند انتخاب چيست؟

60 پيشوايان ما تنها به چه كسي دل بسته اند؟

61 پيشوايان ما زندگي خود را وقف رسيدن به چيزي كرده‌اند؟

62 چه كسي مبدا و سرچشمه خوبي‌هاست؟

63 خوبي هاي چه كسي پايان ناپذير است؟

64 هر خوبي در اين جهان و در آن جهان از چه كسي است؟

65 مقصد و محبوب نهايي ما چه كسي است؟

66 شايسته است كه چه چيزي مقصد نهايي انسان باشد؟

67 اين مقصد نهايي به ميزاني كه بزرگ و ضامن خوش بختي ماست چه چيزي مي‌خواهد؟

68 همت بزرگ و اراده ي محكم لازمه ي چه چيزي است؟

69 همت بزرگ و اراده محكم ضمان چه چيزي است؟

70   سهم بلند همتام با پشت كار و كوشا چيست؟

71  تقرب به برترين محبوب و مقصود سهم چه كساني است؟

72  حضرت ابراهيم پس از تماشاي افول و ظهور ماه خورشيد و ستاره چه فرمودند؟

73  در حقيقت حضرت ابراهيم به مردم چه چيزي آموخت؟

74  خداوند برترين و بهترين محبوب و مقصود چه كساني است؟

75  راه آشنايي با خدا و شناخت بيشتر او چيست؟

76  آن چنان كه شايسته ي معرفت توست تو را نشناختيم را چه كسي فرموده‌اند؟

77  جمله ي پيامبر گرامي در مورد شناخت خداوند چيست؟

78  معني «ما عرفناك حق معرفتك» چيست؟

79  جمله ي «همت هاي بلند و انديشه هاي ژرف به ساحت قدس تو را نيابند » مربوط به چه كسي است؟

80  جمله ي «پويندگان واولي معرفت چنان كه شايسته است تو را نشناسد» مربوط به چه كسي است؟

81  و لله الاسماء فاعوه بها» يعني چه؟

82  ليس كمثله شي يعني چه؟

83  يا ايها الناس انتم الفقرا الي الله هو الفني الحميد يعني چه؟

84  تفهوم آيه يا ايها الناس انتم الفقرا الي الله هو الفني الحميد  چيست؟

85  چرا خداوند را آنگونه كه شايسته‌ي اوست نمي‌توان شناخت؟

86  چرا خداوند تنها مالك و مدبر حقيقي جهان است؟

87  معني قل اعوذ برب الفلق  چيست؟                                     

88  اين جهان آيت و نشانه چيست؟   

89  هر خير و كمالي را كه در اين دنيا مشاهده مي‌كنيم از چيست؟

90  انسان و جهان نشانه‌ي چه اوصافي از اوصاف خداوند هستند؟

91  معني «و في الارض ايات للموقنين» چيست؟

92  تفاوت ميان صفت محبي و قادر چيست؟

93  تفاوت ميان صفت  عليم و حكيم در چيست؟

94  معني «و في انفسكم افلا تبسقون» چيست؟

95 چه رابطه‌اي ميان صفت مدبر و حكيم وجود دارد؟              

96 معني «ولله الاسماء المحسني» چيست؟

97 چه كسي است كه كامل و عاري از هر گونه عيب و نقض است؟

98 اگر موجودي كامل باشد چه صفاتي را دارد؟

99 خداوند چه صفاتي را دارا است؟

100 فرق خدا با ساير موجودات در چيست؟

101 اگر همه ي صفات مخلوقات از آن خداست پس چرا هر صفت بدي را نمي توان به خدا نسبت داد؟

102 صفات خداوند را بر چند معيار مشخص مي‌كنند؟

103 چه صفاتي را به خداوند نسبت مي‌دهيم؟

104  چه صفاتي را به خداوند نسبت نمي‌دهيم؟

105 صفات ثبوتي را توضيح دهيد؟

106 صفات سلبي چگونه صفاتي هستند؟

107 صفاتي را كه به خداوند نسبت مي‌دهند چيست؟

108 صفاتي را كه به خداوند نمي‌توان نسبت داد چه نام دارد؟

109 چرا صفات سلبي را به خداوند نسبت نمي‌دهند؟

110 كدام صفت به ترتيب سلبي و ثبوتي هستند؟ جهل و علم – عدالت و

111 مشخصات افراد با ايمان چيست؟

112 عمل شايسته ثمره و ميوه‌ي چه چيزي است؟

113 چه چيزي ثمره و ميوه‌ي ايمان است؟

114 شناختي كه از يك كار خوب بست مي‌اوريم چه وقتي منجر به عمل خواد شد؟

115 علم و شناخت مانند چراغي است كه چه چيز را نشان مي‌دهد؟

116 چه چيزي بر انگيزنده و محرك انسان به سمت عمل است؟

117 ايمان بر انگيزنده و محرك انسان به سمت چه چيزي است؟

118 حضرت علي (ع) در مورد ايمان و عمل چه مي‌فرمايد؟

119 اين جمله «ايمتن و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدايي ناپذيرند» از كيست؟

120  ايمان چيست و جايگاه آن كجاست؟

121  جايگاه علم و شناخت كجاست؟

122   جايگاه ايمان كجاست؟

123  در چه صورتي شناخت هدف و راه رستگاري به حركت در آن منجر مي‌شود؟

124  اگر بخواهيم به هدفي كه براي زندگي خود شناخته ايم ايمان بياوريم و به سوي آن حركت كنيم بايد چه كار كنيم؟

125  قلب در چه صورتي براي پذيرش حقيق و راه زندگي آماده مي‌شود؟

126  قرآن كريم زيبايي هاي قلب را چه چيزي بيان كرد؟

127  قرآن كريم زشتي هاي قلب را چه چيزي مي‌داند؟

128  مقدس ترين حرم عالم هستي كجاست؟                                                                                                                                                      129 فرمايش پيامبر گرامي اسلام درباره‌ي جوانان را بيان كنيد:

130 چه كساني به آسمان ها و ملكوت نزديكترند؟

131 قلب پاك و بي آلايش چه كساني دريچه اي گشوده به آن آسمان و از جنس همان آسمان است؟

132  جهاد اكبر به چه معناست؟

133 با از دست رفتن قواي جواني ريشه‌هاي چه چيزي در بدن رشد مي‌كند؟

134 راه‌هاي رسيدن به ايمان را نام ببريد؟

135  تفكر پيرامون آيات خدا در گستره ي هستي به چه معناست؟

136  توجه دائم به خداوند و ذكر و يا داو چگونه ممكن است؟

137  حكمت نمازهاي پنج گانه چيست؟

138  معني آيه «يا ايها الذين امنو اذكروا الله ذكرا كثيرا» چيست؟

139  مفهوم آيه «يا ايها الذين امنو اذكروا الله ذكرا كثيرا» چيست؟

140  چه كارهايي ما را به ياد خداوند مي‌اندازد؟

141  توجه به نعمت‌ها و لطف‌هاي خدا به انسان چگونه ممكن است؟

142 انجام نيكي‌ها و واجبات و دورياز بدي ها و محرمات چگونه امكان پذير است؟                                                                                                                                            

143 چه چيزها و چه كساني ما را از ياد خدا غافل كنند؟                                

144 اگر انسان بخواهد براي زندگي خود راهي را برگزيند بايد چه مراحلي را طي كند؟

145 حقيقت عزم چست؟

146عزم به چه معناست؟

147 آثار عزم قوي را نام ببريد؟

148 آنان كه عزم قوي ندارند چگونه خواهند بود؟

149 قدم گذاشتن در راه زندگي سعادتمندانه نيازمند چيست؟

150 سفارش لقمان به فرزندش درباره‌ي راه و رسم زندگي چيست؟

151 كسي كه در راه سعادت را شناخته است و مي‌خواهد در مسير هدايت قدم بگذارد چه كار مي‌كند؟

152 وقتي خداوند از ما راضي باشد يعني ما در چه مسيري قدم گذاشته‌ايم؟

153 وقتي خداوند از ما ناراضي باشد چه چيزي بر ما سايه مي‌افكند؟

154 رضاي خدا در چه چيز است؟

155  راه سعادت ما در چه چيزي است؟

156 عهد و ميثاق ميان انسان و خدا در چند مرحله انجام مي‌گيرد؟

157 درباره قدم گذاشتن در راه توضيح دهيد؟

158 درباره تجديد روزانه عهد توضيح دهيد؟

159 مستحب چيست؟

160 واجب چيست؟

161 حرام چيست؟

162 مكروه چيست؟

163 مباح چيست؟

164 تكفيل عهد چگونه است؟              

165 كسي كه عزم و اراده‌ي چندان قوي نداشته باشد بايد به چه كسي اعتماد كند؟

166  اجراي برنامه و لستمرار آن براي نفس چه چيز را به دننبال دارد؟

167  امام صادق درباره‌ي همت و كار خير چه مي‌فرمايند؟

168  چرا نبايد ميان تصميم و عمل فاصله بيفتد؟

169  چرا افراد تصميم خود را فراموش مي‌كنند؟

170  توجه به عاقبت و ثمرات پايداري در صميم چه فايده‌اي دارد؟

171  فرجام شكستن عهد چيست؟

172  فرجام و و.فاداري به پيمان و كاميابي در آن چيست؟

173  فرجام وفاداري به پيمان و كاميابي در آن چيست؟

174 غفلت به چه معناست؟

175 تفاوت غفلت با فراموشي چيست؟

176 اگر كسي تصميم بگيرد كه كاري كه از توان و قدرتش خارج است انجام دهد چه مي‌شود؟

177 براي اجراي تصميم بايد چه چيزهايي در درون خود بينديشيم؟

178 براي اين كه از تصميم خود منصرف نشويم چه كارتي بايد انجام دهيم؟

179 سخن پيامبر درباره‌ي تصميم را بيان كنيد؟  

180 دين داري چيست؟

181 باقي ماندن بر پيمان با خداوند چه آثاري دارد؟

182 اگر خطا و لغزشي از ما سر زد و عهدي را شكستيم آيا راه جبران وجد دارد؟

183 مراقبت يعني چه؟

184 اعمال و رفتار ما جنبه دارد آنها را نام ببريد؟

185 اصل عمل چيست؟

186 براي انجام اصل نماز چند دسته واجب است نام ببريد.

187 ركن چيست؟

188 غير ركن چيست؟

189 مقدار موثر بودن عمل به چيزي بستگي دارد؟

190 مهم ترين جنبه ي هر عمل چيست؟

191 تاثير يك عمل در رشد معنوي وابسته به چيست؟

192 امام صادق (ع) درباره‌ي رسيدگي به حساب چه فرموده است؟

193 رسول خدا (ص) درباره‌ي رسيدگي به حساب چه فرموده است؟

194 محاسبه و ارزيابي براي چه چيزي صورت مي‌گيرد؟

195 كسي كه از خطاي ديگران گذشت مي‌كند در اصل چه كاري انجام داده؟

196 كسي كه اشتباه خود را نديده مي‌گيرد در حقيقت چه كاري كرده است؟

197 اگر به دقت به حساب خود برسيم چه مي شود؟

198 امام موسي كاظم (ع) درباره ي ارزيابي كارهاي خود چه مي‌فرمايد؟

199 جمله "كسي كه در هر روز كارهاي خود را ارزيابي و محاسبه نكند از ما نيست "از چه كسي است؟

200 نگاهي به اعمال خود بياندازيم اگر موفق بوده يا نبوده بايد چه كار كنيم

 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 13:37  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

 

نمونه سوال دینی 1سال 87 جمع آوری: الیاس غفوریان کلاس102 دبیرستان پیامبراعظم ص پرند

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. حضرت ابراهیم کدام جهت را برای زندگی برگزید ؟ و ذلیلش برای انتخاب این جهت چه بود . 1
2. چرا انسانها هدف ها و دلبستگی های مختلف دارند ؟ 1
3. چه چیزی یا چه کسی را می توان شایسته بالاترین هدفها و دلبستگی ها دانست ؟ 1
4. چرا خداوند مانند سایر مخلوقات نمی تواند باشد ؟ « با دو مقدمه و یک نتیجه » بیان کنید . 1
5. چه صفاتی را می توان به خدا نسبت داد و چه صفاتی را نمی توان به خدا نسبت داد ؟ چرا ؟ 1
6. ایمان چیست ؟ و جایگاه آن کجاست ؟ 1
7. چگونه می توان ایمان را تقویت نمود و تداوم بخشید ؟ 75/.
8. از راه های رسیدن به ایمان « انجام واجبات و دوری از محرمات » را توضیح دهید ؟ 75/.

ب ) درک معانی و مفاهیم آیات ( 5/4 نمره )
1. آیه ی شریفه « فلما افل قال لا احب الافلین » به کدام قضیه اشاره می کند ؟ 75/.
2. از آیه ی شریفه « انا هدینا ه السبیل لما شاکرا و اما کفورا » چه نکته ای فهمیده می شود ؟ 75/.
3. از آیه شریفه « ما عندکم ینفد و ما عندالله باق » چه پیامی دریافت می شود ؟ 75/.
4. در آیه شریفه « و خرقوا له بنین و بنات بغیرعلم » به کدام یک از اوصاف اشاره می کند ؟ و منظور آیه شریفه چیست ؟ 75/.
5. ترجمه کنید : 1
الف ) یبشر
ب ) وجلت
ج ) اذکرکم
د) البغضاء
6. با توجه به آیه شریفه « و لا تطع من افضلنا قلبه عن ذکرنا » جمله زیر را کامل کنید . 5/.
« ................... از کسی که در مسیر ................ نیست . »

ج) اندیشه (4 نمره )
1. تهداف دنیوی با اهداف اخروی چه تفاوت هایی دارند ؟ 1
2. چه تفاوتی میان خدا و صفات انسان وجود دارد ؟ 1
3. به نظر شما ، مهم ترین نکته ای که در توصیه ی امام خمینی «ره» به جئانان درباره «اصلاح نفس » وجود دارد چیست ؟ چرا ؟ 1
4. جمله زیر را کامل کنید :
« اگر دلبستگی هایم را درست انتخاب کنم و هر یک را ...................... قرار دهم ، درخت وجود من ......................... »

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال امتحانی پايانی نيم سال اول (2)

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. بزرگ ترین انتخاب حضرت ابراهیم چه بود ؟ و بر چه معیاری انتخاب خود را انجام داد ؟ 1
2. اختیار انسان چه تأثیری در سعادت و خوشبختی آدمی دارد ؟ 75/.
3. منشأ تفاوت در هدف ها و دلبستگی ها در چیست ؟ 1
4. در میان هدف ها ی اصلی ، برترین و کامل ترین هدف ها ، کدام است ؟ 75/.
5. چرا خداوند را آن گونه که شایسته اوست نمی توان شناخت ؟«با دو مقدمه و یک نتیجه» بیان کنید 1
6. صفات ثبوتیه و صفات سلبیه را بیان کرده و برای هر کدام مثالی بزنید . 1
7. مؤمن کیست و عمل صالح در چه صورتی ارزشمند است ؟ 1
8. راه های رسیدن به ایمان را بنویسید . 1

ب ) درک معانی و مفاهیم آیات ( 5/4 نمره )
1. ضمن ترجمه آیه شریفه«وما انا من المشرکین»بگوئید این سخن ازکیست وخطاب به چه کسی است75/.
2. آیه شریف«وماعندالله خیرو ابقی »درمقام مقایسه ی چه چیزی است؟واشاره به چه نکته مهمی دارد75/.
3. آیات شریفه :
الف ) « وجعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب »
ب ) « وآیه لهم الارض المیته احییناها »
ج ) « آیه لهم اللیل نسلخ منه النهار » به کدام صفت الهی اشاره دارند ؟ 75/.
4. از آیه شریفه « انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العدواه و البغضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه » چه پیامی دریافت می شود ؟ 75/.
5. ترجمه کنید :
الف ) فرطا
ب) سیئه
ج) تنبت
د) رهینه
6. با توجه به آیه شریفه « الذین یعلمون الصالحات ، ان لهم اجرا کبیرا » جمله زیر را کامل کنید . 5/.

ج) اندیشه (4 نمره )
1. چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است ؟ 1
2. بزرگی انسان ها و عظمت زندگی آن ها به چه چیزی بستگی دارد ؟ 1
3. چگونه ایمان بین شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند ؟ 1
سوال ویژه :
4.این شعر به چه نکته ای اشاره دارد ؟ 1
« تو مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد / دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی »

 

 

 

 

 

 

سوال امتحانی پايانی نيم سال اول – نمونه ی (3)

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. حضرت ابراهیم پس از تماشای طلوع و افول ماه و خورشید چه فرمود ؟ و چه نکته ی مهمی را به مردم آموخت ؟ 1
2. « حقیقت زندگی » برای انسان در چیست ؟ 1
3. با توجه به هدف ها و دلبستگی ها پایان پذیر و پایان ناپذیر ، هر انسان در مرحله انتخاب ، با چند گزینه روبه رو ست ؟ 1
4. چرا خداوند تنها مالک و مدبر حقیقی جهان است ؟ « با دو مقدمه و یک نتیجه » بیان کنید . 1
5. آیا می توانیم خداوند را دارای جسم و محدود به زمان و مکان بدانیم ؟ 1
6. چه تفاوتی میان « شناخت » یک موضوع و « ایمان » به آن وجود دارد ؟ 1
7. از راه های رسیدن به ایمان « توجه دائم به خداوند و یاد او » را توضیح دهید . 75/.
8. امام خمینی (ره) درباره اصلاح نفس چه توصیه ای به جوانان دارند ؟ 75/.

ب ) درک معانی و مفاهیم آیات ( 5/4 نمره )
1. در آیه شریفه « انی وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض حنیفا»حضرت ابراهیم به چه نکته ی مهمی اشاره می کند ؟ 75/.
2. در آیه شریفه « هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر» به کدام صفات خداوند اشاره می کند ؟ 75/.
3. آیه شریفه «وعدالله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهارخالدین فیها»راترجمه کنید. 75/.
4. از آیه شریفه « الا بذکر الله تطمئن القلوب » چه پیامی دریافت می شود ؟ 75/.
5. ترجمه کنید : 1
الف ) المیته
ب) تلیت
ج ) البغضاء
د) ان یوقع
6. با توجه به آیه ی شریفه ی «فاذکرونی اذکرکم واشکروالی ولا نکفرون»جمله ی زیر را کامل کنید 5/.
« مرا به یاد آورید تا ................ و .................. و ناسپاسی نکنید . »

ج) اندیشه (4 نمره )
1. قدرت تفکر و قدرت انتخاب هر یک چه نقشی در حرکت کمالی انسان دارد ؟ 1
2. علم و ایمان چه تفاوتهایی باهم دارند ؟ 1
3. چرا حرکت به سوی خدا و کسب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی آسان تر از بزرگسالی است ؟ 1
4. معیار و ملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست ؟ 5/.
5. جمله زیر را کامل کنید : 5/.
«برترین محبوب .................... زیرا ......................... »

 

 

 

 

سوال امتحانی پايانی نيم سال اول – نمونه ی (4)

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. آیا هرانسان دیگری نیز می تواند انتخاب حضرت ابراهیم را اشته باشد؟ریشه های انتخاب اوچه بود؟1
2. قدرت انتخاب و اختیار انسان ، چه تأثیری در سعادت او دارد ؟ 75/.
3. داشتن معیار در انتخاب هدف ها چه ثمراتی دارد ؟ 1
4. چرا انسان نیازها و خواسته های خود را فقط از خدا می خواهد ، « با ذکر دو مقدمه و یک نتیجه » بیان کنید . 1
5. صفات ثبوتیه و صفات سلبیه را تعریف کرده و برای هر کدام مثالی بزنید . 1
6. قلب انسان در چه صورتی آماده ، پذیرش حقیقت می شود ؟ قرآن کریم چه رهنمودی در این زمینه ارائه می کند . 1
7. حضرت علی (ع) در مورد « ایمان و عمل » چه فرمایشی دارند ؟ حدیث و ترجمه آن را بنویسید .1
8. از راه های رسیدن به ایمان « تفکر در نشانه های خدا » را توضیح دهید . 75/.

ب ) درک معانی و مفاهیم آیات ( 5/4 نمره )
1. در آیه شریفه « و رضوان من الله اکبر ، ذلک الفوز العظیم » خداوند چه چیزی را مهم ترین نکته از اهداف زندگی انسان یاد می کند ؟ 75/.
2. آیه شریفه « هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم » به کدام صفات خداوند اشاره می کند ؟ 75/.
3. آیه شریفه « انی اراک و قومک فی ظلال مبین » را ترجمه کنید و بگوئید این سخن از کیست و خطاب به کیست ؟ 75/.
4. از آیه شریفه « ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا » چه پیامی دریافت می شود ؟ 75/.
5. ترجمه کنید : 1
الف) یاکلون
ب) اذکرکم
ج) مما
د) یصدکم
6. با توجه به آیه شریفه « انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العدواه و البعضاء فی الخمر والمسیر »
جمله زیر را کامل کنید . 5/.
«همانا شیطان می خواهد بین شما ................. بیفکند به وسیله ................ و قمار و »

ج) اندیشه (4 نمره )
1. تنوع و گستردگی استعدادهای انسان مفید است یا مضر ؟ چرا ؟ 1
2. آیا می توان هدف ها و دلبستگی ها ی انسان را کشف کرد ؟ 1
3. بعد از این که زیان و ضرر یک کار را فهمیدیم ، قلب ما چه نقشی در ترک آن دارد ؟ 5/.
4. چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا قرار داد ؟ 5/.
5. سوال ویژه : اگر بخواهیم خصوصیات یک انسان مؤمن را در چند بند بنویسید . چه ویژگی هایی برای او خواهید نوشت ؟ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال امتحانی پايانی نيم سال دوم – نمونه ی (1)

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. ازکجا بدانیم آن چه خداوند در مسیر بندگی و تکلیف ، از ما می خواهد فقط برای سعادت ما است ؟ 75/.
2. اعمال و رفتار ما چند جنبه دارد ؟ هر کدام را توضیح دهید . 75/.
3. برنامه خواب و استراحت رسول خدا (ص) چگونه بود ؟ 1
4. ثمرات و نتایج هدایت قرآن کریم چیست ؟ 1
5. به چه دوستانی می توان اعتماد کرد ؟ 75/.
6. از وظایف دو دوست نسبت به هم « احترام به دوست » را توضیح دهید . 75/.
7. حضرت رسول اکرم (ص) در مورد تأثیر دوستی بر انسان چه می فرماید ؟ 5/.
8. منظور از قصد قربت در وضو چیست ؟ 5/.
9. حضرت علی (ع) در مورد «ایمان و عمل » چه فرمایشی دارند ؟ حدیث و ترجمه آن را بنویسید . 1
10. چرا انسان ها هدف ها و دلبستگی های مختلف دارند ؟ 5/.

ب ) درک معانی و مفاهیم آیات (4 نمره )
1.از آیه شریفه « ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا ، فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون » چه پیامی دریافت می شود ؟1
2. آیه شریفه « و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ » بیانگر چه مفهومی است ؟ 1
3. آیه شریفه زیر به چه نکته ای اشاره دارد ؟ 1
« ان من شی الا یسبح بحمده ولکن لا یفقهون تسبیحهم »
4. ترجمه کنید :
الف ) خفیه
ب) فرطا
ج) اخلصوا
د) اعدت 1

ج) اندیشه (5/4 نمره )
1. چه رابطه ای میان « مراقبت » و « محاسبه » برقراراست ؟ آیا این دو به یکدیگر وابسته اند ؟ 1
2. وضوی جبیره در چه مواردی و چگونه انجام می گیرد ؟ 1
3. علت زیانبار بودن برخی از دوستی ها را بیان کنید . 1
4. اهداف دنیوی و اهداف اخروی چه تفاوت هایی با هم دارند ؟ 1
5. چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است ؟ 5/.

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال امتحانی پايانی نيم سال دوم – نمونه ی (2)

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. خداوند راه سعادت را در چه چیزی قرار داده است ؟ 75/.
2. امام صادق (ع) در مورد « مراقبت » چه فرمایشی دارند ؟ 1
3. بنا به نقل حضرت علی (ع) ، رسول خدا (ص) در منزل ، اوقات خود را چگونه می گذراند ؟ 1
4. با داشتند چه ویژگی هایی می توان از هدایت قرآن کریم بهره برد ؟ 1
5. نتیجه یاد خدا و غفلت از آن چگونه است ؟ 5/.
6. از وظایف دوست نسبت به هم « خیر خواهی و نصیحت » را توضیح دهید ؟ 75/.
7. حضرت علی (ع) در مورد خوشبخت ترین آدم ها چه می فرماید ؟ 5/.
8. حکمت وضو چیست ؟ 1
9. امام خمینی (ره) در مورد « اصلاح نفس » چه توصیه ای به جوانان دارد ؟ 1

ب ) درک معانی و مفاهیم آیات (4 نمره )
1. آیه شریفه « لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطبف الخبیر » را ترجمه کنید. 1
2. آیه شریفه«اذا تسالک عبادی فانی قریب،اجیب دعوه الداع لذا دعانی»به چه نکته ای اشاره می کند؟ 1
3. آیه شریفه اذا تسالک عبادی فانی قریب ، اجیب دعوه الداع لذا دعانی ،به چه نکته ای اشاره می کند؟1
4. ترجمه کنید :
الف ) معتدین
ب) ما اصابک
ج) تابوا
د) العیون 1

ج) اندیشه (5/4 نمره )
1. انسان های صاحب عزم و انسان های فاقد عزم را با هم مقایسه کرده و تفاوت آن ها را بنویسید . 1
2. اسوه یعنی چه ؟ و مقصود از این که رسول خدا (ص) برای مسلمانان اسوه است چیست ؟ 1
3. آیا شناخت خانواده ی دوست ، تأثیری در انتخاب او دارد ؟ چرا ؟ 1
4. چگونه ایمان بین شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند ؟ 1
5. به نظر شما انسان سعادتمند کیست ؟ 5/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۸۷ساعت 20:44  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 
 

100سوال دین وزندگی از درس 1 الی 9   جمع آوری :امیدقاسمی دبیر: اقای فیروزان                  

درس 1 راز شکفتن گل

1-کمال ما درچیست ومقصودغایت ماکدام است؟

2-استعدادوقابلیت کدام خوبی هاوزیبایی هادرماوجود دارد؟

3-چگونه می توان ان استعدادهاراشکوفاکرد؟

درس2 درپیشگاه نور

4- ا نتخاب بزرگ حضرت ابراهیم(ع)چیست؟

5- بر چه معیاری انتخاب خود را انجام داده است؟

6-حضرت ابراهیم(ع)یکیاز پیامبران ------------- اللهی است.

7-چه ویژگی در ماه وستارهوخورشید است که سبب می شود لایق پرستش نباشد؟

8-حضرت ابراهیم(ع)کدام جهت را برای زندگی خود برگزید؟

9-چرا هرانسانی خواستار خوبی ها و زیبا یی هاست؟

10-چه رابطه ای میان سعادت انسان واین خوبی ها وزیبایی ها وجود دارد؟

11-خداوند برای رسیدن به خوبی ها وزیبا یی ها چه توانایی ها وقابلیت هایی به انسان بخشیده است؟

12-چرا بعضی لحظه ها برای انسان زیباو دلپذر وخوشایندوبرخی نا خوشایند است؟

13-برخی کمالات که انسان به دنبال ان است رانام ببرید؟

14-حقیقت زندگیانسان چیست؟

15-تنوع وگستردگی استعدادهای ما مفید است یا مضر؟چرا؟

16-قدرت تفکر وقذرت انتخاب هریک چه نقشی درحرکت کمالی انسان دارد؟

17-چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟

18-به نظر شما انسان سعادتمند کیست؟

درس3هدفهای اصیل زندگی

19-دو ویژگی که خداوند برای شکوفاشدن استعدادها در اختیار انسان قرارداده نام ببرید؟

20-چرا انسان ها هدفها ودل بستگی های مختلف دارد؟

21-ایا معیاری برای داوری درباره ی این  اختلاف ها وجود دارد؟

22-ایا می توان هدفها ودلبستگی های اصلی انسان راکشف کرد؟

23-اگر بینش ها درانتخاب استعدادها متفاوت باشد نتیجه ی ان چه می شود؟

24-ایا ارزش واهمیت استعدادهای انسان یکسان است؟

25-چه عاملی منشا تفاوت در هدفها و دلبستگی هاست؟

26-امام خمینی(ره)درسال1376در دیدار با جمعی از جوا نان چه گفت؟

27-معیار اصلی انسان را بنویسید؟

28-سه مورد از تفاوتهای هدف های دنیوی و اخروی رابنویسید؟

29-عامل گرایش انسان به هدف های مختلف چیست؟

درس4 برترین کمال

30-درمیان هدفهای اصلی برترین وکاملترین هدف کدام است؟

31-هدف های پایان پذیر---------- و ------------- یکسانی ندارد.

32-احسان به -----------و------------ از احسان به دیگران مهم تر است.

33-برترین خوبی ونعمت بهشت ------------و------------ است.

34-گمشده ی انسان چیست؟

35-مقصود ومحبوب نها یی ما چیست؟

36-تنها ---------و----------- به خدای بزرگ مقصود نهایی ماست.

37-حضرت ابراهیم پساز تما شای افول ماه وخورشید و ستاره به مردم چه اموخت؟

38-بزرگی انسان ها و عظمت زندگی انها به چه چیزی بستگی دارد؟چرا؟

درس5 تورا چگونه بخوانتم؟

39-فرمایش پیامبرگرامی اسلا م در مورد شناخت خداوند را بنویسید؟

40-راه اشنایی با خدا وشناخت بیشتر او چیست؟

41-این اشنایی چه تاثیری در زندگی ما دارد؟

42-چرا صفات موجودات دیگر را نمی توان باصفات خداوند مقایسه کرد؟

درس6 صفات خدا درکلام خدا

43-  ------------- و--------------نشانه های حکمت و قدرت وعلم ورحمت وسایر اوصاف اللهی است.

44-معنی  عبارات زیر را بنو یسید.

محیی

45-قادر:

46-رازق:

47-خلق:

48-مدبر:

49-مقدر:

50-حکیم:

51-رحیم:

52-علیم:

درس7 در حمد و تسبیح محبوب

53-چه صفانی را می توانیم به خدا نسبت دهیم ؟چرا؟

54-خدا از چه صفاتی پاک ومنزه است؟چرا؟

55-چه کسی دارای همه ی صفات نیکو میباشد؟

56-چگونه پی می بریم خداوند همه ی صفات نیکو راداراست؟

57-جهل چیست؟

58-عجز چیست؟

59-منظور از صفات ثبوتی چیست؟

60-منظور از صفات سلبی چیست؟

61-معیار وملاک تو صیف خداوند به برخی از صفات چیست؟

62-چرا نمی توانیم برخی از صفات را به خدا نسبت دهیم؟

63-چه تفاوتی میان صفات خدا وصفات انسان ها وجود دارد؟

درس8 در پناه ایمان

64-چرا بعد از شناخت هدف وغایت زندگی ایمان به ان نیز ضروری است؟

65-چه تفاوتی میان{شناخت}یک موضوع و{ایمان}به ان وجود دارد؟

66-نشانه ی افراد با ایمان چیست؟

67-شناخت از یک کار خوب وشا یسته یا راه رستگاری چه زمانی منجر به عمل خواهد شد؟

68-در حقیقت ----------- ثمره ومیوه ایمان است.

69-ایمان چیست وجایگاه ان کجاست؟

70-ایمان چیست ؟

71-درچه صورتی شناخت هدف ها ورستگاری به حرکت در ان منجر خواهد شد؟

72-قلب ----------- وجود ادمی است.

73-چنانچه بخواهیم به هدف زندگی خود ایمان بیا وریم چه باید بکنیم؟

74-قلب چه زمانی برای پذیرش حقیقت راه  زندگی امده می شویم

75-چگونه ایما ن بین شناخت وعمل پیوند ایجاد می کند؟

76-بعد از این که زیان یک کار را فهمیدیم قلب ما چه نقشی در ترک ان دارد؟

77-قلب ما منزلگاه کیست؟

درس9 قدم در وادی امن

78-فرما یش پیامبر گرامی اسلام در خصوص رستگاری جوانان را بنویسید؟

79-به چه علت کودکان و نوجوانان و جوانان به ملکوت اسمان نزدیک ترند؟

80-از نظر امام خمینی(ره)در چه صورتی رشته های اخلاقی فاسد در انسان زیاد تر می شود؟

81-دام های شیطان برای گمراه کردن انسان رابنویسید ؟

82-راه های رسیدن به ایمان را نام ببرید ؟

83-تفکر پیرامون ایات خدا در گستره ی هستی را توضیح دهید ؟

84-توجه دائم به خداوند وذکرو یاد او را توضیح دهید ؟

85-یکی از حکمت های نماز پنج گانه را بنویسید ؟

86-انجام چه کار های مارا به یاد خدا می اندازد ؟

87-انجام چه کار هایی انسان را از یاد خدا غافل می کند؟

89-توجه به نعمت ها و لطف های خدا به انسان یعنی چه؟

90-انجام نیکی ها و واجبات ودوری از بدی ها و محرمات یعنی چه؟

91-چرا حرکت به سوی خدا وکسب سعادت اللهی در جوانی و نوجوانی اسانتر از از بزرگسالی است ؟

92-به نظر شما مهم ترین نکته ای در توصیه امام خمینی (ره) به جوانان وجود دارد چیست ؟ چرا؟

93-به نظر شما مهم ترین عامل در تقویت ایمان کدام عامل است ؟چرا؟

94-به نظر شما مهم ترین عاملی در تضعیف ایمان بیشتر موثر است ؟ چرا ؟

95-چگونه می توان دل را حرم همیشگی خداکرد؟

96-قلب از----------- زلال تر واز ایینه ---------- است.

97-کودکی که متولد می شود با ----------- پاک به دنیا می اید .

98-قران  کریم و----------- راه های رسیدن به ایمان را به ما نشان داده.

99-انجام برخی کار ها ما را به یاد ---------- می اندازد.

100-هر عمل نیک---------- مارا نورانی تر می کند .

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۸۷ساعت 20:41  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

 سئوالات دین و زندگی (1)   امید نظری  دبیر: آقای  فیروزان دبیرستان ادب  

1: چه ویژگی هایی در ماه و خورشید است که لایق پرستش نیستند ؟ 

2: چرا دوران نوجوانی و جوانی اهمیت دارد ؟ 

3: فرق استعداد های گیاهان و حیوانات از یک طرف با استعدادهای انسان از طرف دیگر چیست ؟

 

4: فرق انسان با سایر موجودات در رسیدن به کمال چیست ؟ 

 

5: قرآن درباره قدرت تفکر و قدرت انتخاب انسان چه می فرماید ؟

 

6: سخن قرآن درباره مسئول بودن انسان نسبت به اعمالش چیست ؟ 

 

7: حقیقت زندگی انسان چیست ؟

 

8: شخصیت متوازن و متعادل چگونه شخصیتی است و چرا چنین افرادی دوست داشتنی  هستند ؟

 

9: تنوع و گستردگی استعدادها مفید است یا مضر ؟ چرا ؟

 

10: قدرت تفکر و قدرت انتخاب ، هریک چه نقشی در حرکت کمالی انسان دارند ؟ 

 

11: چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است ؟ 

 

12: به نظر شما انسان سعادتمند کیست ؟ 

 

13: منشاء تفاوت انسانها به چیست ؟

 

14: داشتن بینش درست چه نقشی در زندگی انسان دارد ؟

 

15: رفتار هر کس نشانه چیست ؟

 

16: داشتن معیار در انتخاب هدف ها چه ثمراتی دارد ؟ 

 

17: خدای بزرگ درباره دل بستگی ها برخی آدمیان چه می فرماید ؟

 

18: ویژگی های هدفهای دنیایی را بنویسید ؟

 

19: ویژگی های هدف های آخرتی را بنویسید ؟

 

20: ویژگی های هدف های آخرتی را بنویسید ؟

 

21: آیا معیاری برای داوری درباره ی این اختلاف ها وجود دارد ؟

 

22: آیا می توان هدف ها و دل بستگی های اصلی انسان را کشف کرد ؟ 

 

23: آیا هدف های دنیایی و پایان پذیر ارزش یکسانی دارند ؟

 

24: هدف های جامع چگونه هدف هایی هستند ؟

 

25: هدف های برتر و جامع تر چه فایده ای دارند ؟

 

26: مبدأ خوبی ها کیست چرا ؟

 

27: گمشده ی انسان چیست ؟

 

28: تقرب به خدا نصیب چه کسانی می شود ؟

 

29: بزرگی انسان ها و عظمت زندگی آن ها به چه چیزی بستگی دارد ؟ چرا ؟ 

 

30: چه ارتباطی کیان درس اول و درس چهارم برقرار است ؟

 

31: چرا صفات موجودات دیگر را نمی توان با صفات خداوند مقایسه کرد ؟ 

 

32: هیچ وصف نیکویی را نمی توان سراغ گرفت که خداوند به آن متصف نباشد .

 

33: چگونه می توان پی برد که خداوند همه ی صفات نیکو را داراست ؟

 

34: صفات ثبوتی خداوند را تعریف کنید؟

 

35: صفات سلبی خداوند را تعریف کنید ؟

 

36: ملاک و معیار توصیف خداوند به بعضی از صفات چیست ؟

 

37: چرا نمی توانیم بعضی از صفات را به خدا نسبت دهیم ؟

 

38: چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسان ها وجود دارد ؟

 

39: صفات ثبوتی و سلبی را که در شعر آمده است استخراج کنید و از یکدیگر تفکیک نمایید .

 

40:ا گر کسی به مرحله ی ایمان برسد می تواند به بهره ها و ثمرات آن ..................... باشد 

 

41:  قرآن درباره ی ایمان و عمل صالح چه نکاتی را بیان می فرماید ؟

 

42: چه نسبتی بین عمل و ایمان وجود دارد ؟

 

43 : کانون وجود آدمی چیست ؟

 

44: از نظر قرآن جایگاه قلب در انسان چگونه است ؟

 

45: چگونه آگاهی از یک کار خوب به عمل منجر می شود ؟

 

46: مقدس ترین حرم عالم کدامست ؟

 

47: چگونه ایمان میان شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند ؟

 

48: بعد از شناخت زبان یک کار قلب چه نقشی در ترک آن دارد ؟ مثال بزنید .

 

49: قلب پاک نوجوان و جوان دریچه ای گشوده به آسمان است .

 

50: پاکی دوران جوانی فرصتی طلایی برای رسیدن به ایمان است .

 

60: جوانی و جوانی خوشبخت است که پاکی اغلب تا جوانی باقی می ماند .

 

61: تفکر پیرامون آیات خدا و توجه دائم به خدا و نعمت های او و انس با عوامل

 تقویت کننده یاد خدا و دوری از موانع یاد خدا و انجام نیکی و دوری از بدی و

 رعایت واجبات و محرمات از عوامل رسیدن به ایمان و حفظ آن است .

 

62: درباره زیباترین مژده به جوانان و نوجوانان در استفاده از فرصت چه می فرماید ؟

 

63: چگونه تفکر پیرامون آیات خدا ایمان و محبت انسان را نسبت به او زیاد می کند ؟

 

64: اثر توجه دائم به خدا و یاد او چیست ؟ 

 

65: توجه به نعمت ها و لطف های خدا به انسان چه نتیجه ای دارد ؟

 

66: چه عواملی معمولا ما را به یاد خدا می اندازد ؟

 

67: دو مورد از عواملی که یاد خدا را در دل ضعیف می کنند را توضیح دهید .

 

68: چهار مورد از عواملی که باعث رسیدن به ایمان و حفظ آن در انسان می شود نام ببرید .

 

69: چرا حرکت به سوی خدا و کسب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی آسان تر از بزرگسالی است ؟

 

 

70:  به نظر شما مهم ترین نکته در توصیه امام خمینی «ره» به جوانان چیست ؟

 

71: به نظر شما مهم ترین عامل در تضعیف ایمان و فراموشی خداوند کدام است ؟

 

72: به نظر شما مهم ترین عامل در تضعیف ایمان و فراموشی خداوند کدام است ؟

 

73: چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا کرد ؟

 

74: ......... به معنی اراده ، قصد و آهنگ به سوی هدفی است .

 

75: .......... همان راه کمال و خوشبختی یعنی راه رضایت خداست .

 

76: برای اینکه انسان راهی را انتخاب کند و عملی را انجام دهد چه مراحلی را طی می نماید ؟

 

77: معنی عزم چیست ؟

 

78:  منظور از گوهر انسانیت به چیست ؟

 

79: معنی عهد با خدا چیست ؟

 

80: دین چیست ؟

 

81: مراحل سه گانه عهد میان انسان و خدا را نام ببرید ؟

 

82: مکر وه را تعریف کنید ؟ 

 

83: عزم چه رابطه ای با اختیار دارد ؟

 

84: چرا انسان های با اراده و مصمم را دوست داریم و از انسان های بی اراده خوش مان نمی آید ؟

 

85 : چرا تعریف اول از واجب ، حرام ، مستحب و مکروه اساس تعریف دوم است ؟

 

86: عهد درباره چیست ؟

 

87: عاقبت عهد شکنان چه بوده است ؟ 

 

88: چه کسانی به عهد وفادار بوده اند و چه نتیجه ای رسیده اند ؟

 

89:  اجرای یک هدف و برنامه چه تأثیری در روحیه انسان دارد ؟

 

90: شکستن پیمان و خلف وعده ها چه آثاری در پی دارد ؟

 

91: غفلت چیست و غافل کیست ؟

 

92: یا فراموشکار مقصر است ؟

 

93: چه عاملی سبب دوام عمل می گردد ؟ و دوام عمل چه فایده ای دارد ؟

 

94:رسول خدا (ص) درباره تداوم عمل چه می فرمایند ؟ 

 

95: راه های تقویت عزم را نام ببرید .

 

96: بقای بر میثاق چه نتیجه ای دارد ؟

 

97: خداوند در حدیث قدسی درباره کسانی که به سوی او بازگشت دارند چه می فرماید ؟

 

99: راه وفا داری به میثاق با خدا چیست ؟

 

100: جنبه های سه گانه عمل را نام ببرید ؟  

 

101: را نگهداری برخی از چیزها از به دست آوردن آنها مشکل تر است ؟

 

102: مام باقر (ع)درباره احترام گذاشتن به دوست چه می فرماید ؟

 

103: نمونه هایی از احترام گذاشتن به دوست را بنویسید ؟ 

 

104: امام علی (ع) درباره رعایت حق دوست چه می فرماید ؟ 

 

105: مواردی را نام ببرید که حق دوست را از بین می برد و باعث سستی دوستی می شود ؟

 

106 : مام علی (ع) درباره کسانی که توقع نامعقول از دوست خود دارند چه می فرماید ؟ 

 

107: ایا شناخت خانواده دوست تاثیری در انتخاب او دارد ؟ چرا ؟ 

 

108: رسول خدا (ص) درباره خیر خواهی دوستان نسبت به یکدیگر چه تشبیه را بکار  می برد ؟

     

     

*****

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۸۷ساعت 20:39  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

دینی1 امیدآرامش 102پیامبراعظم ص پرند

1. چه تفاوتی میان « شناخت » یک موضوع و « ایمان » به آن وجود دارد ؟

2. از راه های رسیدن به ایمان « توجه دائم به خداوند و یاد او » را توضیح دهید .

3. امام خمینی (ره) درباره اصلاح نفس چه توصیه ای به جوانان دارند ؟  

ب ) درک معانی و مفاهیم آیات

4. در آیه شریفه « انی وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض حنیفا»حضرت ابراهیم به چه نکته ی مهمی اشاره می کند ؟

5. در آیه شریفه « هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر» به کدام صفات خداوند اشاره می کند ؟

6. آیه شریفه «وعدالله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهارخالدین فیها»راترجمه کنید.

7. از آیه شریفه « الا بذکر الله تطمئن القلوب » چه پیامی دریافت می شود ؟ 75/.

8. ترجمه کنید :

الف ) المیته                   ب) تلیت                     ج ) البغضاء                  د) ان یوقع

9. با توجه به آیه ی شریفه ی «فاذکرونی اذکرکم واشکروالی ولا نکفرون»جمله ی زیر را کامل کنید

« مرا به یاد آورید تا ................ و .................. و ناسپاسی نکنید . »

10. قدرت تفکر و قدرت انتخاب هر یک چه نقشی در حرکت کمالی انسان دارد ؟

11. علم و ایمان چه تفاوتهایی باهم دارند ؟

12. چرا حرکت به سوی خدا و کسب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی آسان تر از بزرگسالی است ؟

13. معیار و ملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست ؟

14. جمله زیر را کامل کنید :

«برترین محبوب .................... زیرا ......................... »

الف ) پرسش و پاسخ تشریحی

15. بزرگ ترین انتخاب حضرت ابراهیم چه بود ؟ و بر چه معیاری انتخاب خود را انجام داد ؟

16. اختیار انسان چه تأثیری در سعادت و خوشبختی آدمی دارد ؟

17. منشأ تفاوت در هدف ها و دلبستگی ها در چیست ؟

18. در میان هدف ها ی اصلی ، برترین و کامل ترین هدف ها ، کدام است ؟

19. چرا خداوند را آن گونه که شایسته اوست نمی توان شناخت ؟«با دو مقدمه و یک نتیجه» بیان کنید

20. صفات ثبوتیه و صفات سلبیه را بیان کرده و برای هر کدام مثالی بزنید .

21. مؤمن کیست و عمل صالح در چه صورتی ارزشمند است ؟

22راه های رسیدن به ایمان را بنویسید .

ب ) درک معانی و مفاهیم آیات

23- ترجمه آیه شریفه«وما انا من المشرکین»بگوئید این سخن ازکیست وخطاب به چه کسی است

24آیه شریف«وماعندالله خیرو ابقی »درمقام مقایسه ی چه چیزی است؟واشاره به چه نکته مهمی دارد

25آیات شریفه :

الف ) « وجعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب »

ب ) « وآیه لهم الارض المیته احییناها »

ج ) « آیه لهم اللیل نسلخ منه النهار » به کدام صفت الهی اشاره دارند ؟

26از آیه شریفه « انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العدواه و البغضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه » چه پیامی دریافت می شود ؟

27ترجمه کنید :

الف ) فرطا                       ب) سیئه                ج) تنبت                  د) رهینه  

28با توجه به آیه شریفه « الذین یعلمون الصالحات ، ان لهم اجرا کبیرا » جمله زیر را کامل کنید .

ج) اندیشه

29چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است ؟

30بزرگی انسان ها و عظمت زندگی آن ها به چه چیزی بستگی دارد ؟

31چگونه ایمان بین شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند ؟

31دین چیست؟

32کمال انسان درچیست وغایت راتعریف کنید؟

33حقیقت زندگی انسان درچیست؟

34گمشده ی انسان کیست؟

35چرا خداوند مانند مخلوقات نیست؟

36صفات خدا رانام ببرید؟(4مورد)

37معنی جهل وعجز را بنویسید؟

38ایمان چیست؟

39راه های رسیدن به ایمان رابنویسید؟

40محیی ومقدر راتعریف کنید؟

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن ۱۳۸۷ساعت 23:53  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

علی اکبرترهنده دبیرستان پیامبراعظم ص پرند

دین و زندگی 1

1- حضرت ابراهیم (ع) کدام جهت را برای زندگی خود انتخاب کرد؟ چرا ؟

2- حضرت ابراهیم در پاسخ به قوم خود که با او ستیزه میکردند چه فرمود؟

3- چه زمانی حضرت ابراهیم به یقین رسید؟

4- این عبارت قرآنی را ترجمه کنید: " فلما رآی الشمس "

5- استعداد انسان را با استعداد گیاهان و حیوانات مقایسه کنید.

6- حقیقت زندگی انسان چیست؟

7- پیام آیه مقابل را بنویسید:" کل نفس بما کسبت رهینه "

8- چرا برای انتخاب صحیح هدف ها نیازمند به معیار و ملاک هستیم ؟

9- اگر هدف های پایان پذیر به عنوان هدف اصلی انتخاب شوند نتیجه آن برای انسان چیست؟

10- تفاوت میان دل بستگی ها بیشتر تحت تاثیر چه عاملی است؟

11- تلاش چه کسانی در زندگی نتیجه خواهد داد؟وآنها را به هدف خواهد رساند؟

12- با یک مثال توضیح دهید که چرا هدف های پایان پذیر ارزش و اهمیت یکسانی ندارند؟

13- قرآن برترین هدف زندگی را در چه می داند؟

14- حضرت ابراهیم از بیات این جمله " من آنچه را که افول می کند دوست ندارم " چه درسی را به مردم آموخت؟

15- ترجمه آیه زیر را بنویسد:

وعد الله المومنین و المومنات . . . . . . . . . . . .

جنات تجری من تحتها الانهار . . . . . . . . . . .

خالدین فیها . . . . . . . . . . . .

16- چرا خداوند را آنگو نه که شا یسته است نمی توان شنا خت ؟

17- چرا انسان نیازها و خواستهای خود را از خدا می خواهد؟ توضیح دهید.

18- ُمضمون کدام عبارت با آیه ی زیر مطا بقت دارد؟

" ایا ک نستعین "

الف- به درگاه چه کسی جز تو پناه برم .

 ب- از چه کسی جز تو مد د طلبم .

ج- از چه کسی جز تو روزی بخواهم .

19- ترجمه ی آیه ی زیر را کامل کنید وبنو یسید آیه به کدام یک از صفا ت الهی اشاره دارد؟

"سبحان الذی خلق الا زواج کلها" . . . . . . . . . . .. .

"مما تنبت الارض " از آنچه زمین می رو یاند.

"ومن انفسهم " . . . . . . . . . . .

"و مما لا یعلمون" واز آنچه نمی دانید .

20- صفات ثبوتی را از سلبی مشخص نمایید.

مختوق ......... حکیم ......... شریک...... غفا ر ..........

21- چه صفا تی را می توان به خدا نسبت داد؟ چرا؟

22- چرا باید برخی از صفات را از خداوند سلب کرد با ذکر نمونه توضیح دهید ؟

23- منظور از اینکه میگوییم خداوند صفات مختو قات رادارا ست چیست ؟

24- تفاوت صفات خداوند و صفات انسانها در چیست ؟

25- صفات ثبوتی خدا را با یک مثال تعریف کنید.

26 - صفات سلبی خدا را با یک مثال تعریف کنید .

27- ایمان چیست و ار دیدگاه قرآن جا یگاه آن کجاست؟

28- ایمان را تعریف کنید ؟

29- عمل صالح وکار شایسته وقتی ارزشمند است که بر اساس ......... انجام گرفته باشد .

30- درحقیقت عمل شایسته ثمره ومیوه ی.......... است.

31- چه زمانی در انسان حرکت به سوی عمل آغاز می شود .

32- از دیگاه قرآن کریم قلب زیبایی ها وآلودگیهایی دارد چهار مورد از آن را بنویسید ؟

33- پیام آیات ریر را بنویسید .

الف- الذین فی صلا تهم خاشعون " ب- "الذین هم للزکوه فاعلون "

34- چرا پاکی در دوران نوجوانی وجوانی از اهمیت خاصی برخوردار است ؟

35- راههای رسیدن به ایمان را نام ببرید.

36- تفکر پیرامون " آیات خدا در گستره ی هستی یکی از راههای رسیدن به ایمان است آن را توضیح دهید ؟

37- توجه دائم به خداو ذکراو در گستره ی هستی یکی از راههای رسیدن به ایمان است آن را توضیح دهید ؟

38- چه کارهها یی مانع یاد خدا میشود ؟

39-از دیدگاه امام خمینی چه زمانی انسان می تواند خودش را اصلاح کند چرا ؟

40- "عزم" از نظر لفوی به چه معناست ؟

41- چرا عزم موجب ظهور گوهر انسانیت ( اختیار ) می شود ؟

42- چهار مورد از آ ثار عزم را بنویسید 0

43- از کجا بدانیم آنچه خداوند در مسیر بندگی و تکلیف از ما میخواهد فقط برای سعادت ما ست؟ توضیح دهید ؟.

44-عبارت زیر راکامل کنید :

الف) دین همان راه ......... یعنی رضایت خداست 0

ب) میزان دین داری ما به میزان .......... به این عهد وپیمان است .

45- عهد ومیثاق انسان وخدا معمولا در چند مرحله صورت میگیرد ؟ نام ببرید.

46- واژه های زیر را با ذکر یک مثال تعریف کنید .

اتف- واجب ب- حرام

47- اصطلاحات زیر را با ذکر یک مثال تعریف کنید .

الف-مستحب ب-مکروه ج-مباح

48- چرا لقمان حکیم به فرزندش سفارش می کند که "بر آنچه به تو می رسد صبرکن که این نشانه ی عزم در کارهاست"؟

49- تجدید عهد چه آثاری را به دنبال دارد ؟

50- چرا انسانها به تکمیل عهد نیازمندند ؟

51- چهار مورد از عوامل تقویت کننده ی عزم را بنویسید.

52- عبارت قرآنی را ترجمه کنید0 "وسارعوا الی مغفره من ربکم "

53- چرا میان تصمیم وعمل نباید فاصله بیفتد ؟

54 - تاثیر احساس حضور در پیشگاه خدا و فرشتگان را در اعمال انسان بنویسید .

55 - چه تفاوتی میان شخص فراموشکار وغافل وجود دارد ؟

56- چه عاملی موجب تداوم عمل می شود ؟

57- منظور از رعایت " اصل اغتدال " ازعوامل تقویت کننده ی عزم را توضیح دهید .

58 - براساس آیات قرآن کریم در چه کسانی ترس و حزن واندوه راه ندارد ؟

59- مراقبت را که "از راههای وفای به عهد است " با ذکر مثالی بنویسید .

60-ا عمال و رفتارهای ما چند جنبه دارد نام ببرید .

61 - تفاوت میان رکن و غیر رکن را با ذکر مثالی بنویسید .

62- ارکان نماز را نام ببرید.

63- مهمترین جنبه ی هرعمل چیست توضیح دهید .

64- چرا محاسبه بعد از مراقبت از اهمیت خاصی برخوردار است .

65- بهترین زمان محاسبه از اعمال چه موقع است ؟ چرا ؟

66- پیا م حدیث مقابل را بنویسید "ثمره المحاسبه صلاح النفس "

67- آسان گرفتن وگذشت در چه صورتی پسندیده ودر چه صورتی نا پسند است ؟

68- حضرت تقمان چه سفارش های به فرزند خود کرد تا دربرنامه ی زندگی ما قرارگیرد؟ (چهار مورد)

69-ا سوه را تعریف کرده وچه کسی می تواند برای ما اسوه باشد .

70- وظایف وبرنامه های زندگی که برای انجام آنها با خداعهد می بندیم به چند دسته تقسیم می شود؟ با مثال بنویسید .

71- چهار مورد از آداب خوردن وآشامیدن درزندگی پیامبر را بنویسید .

72- اهمیت ورزش و تندرستی از دیدگاه پشوایان اسلام را بنویسید .

73 - این عبارت قرآنی به چه موضوعی اشاره دارد ؟

"هذا بیان للناس وهدی و موعظه للمتقین"

74- ترجمه ی عبارات قرآنی زیر را بنو یسید.

اتف-"افلا یتد برون القرآن ..................

ب –"ان هو الا ذکر وقرآن مبین" ......................

75- چهار مورد از اثرات ونتایج هدایت قرآن رابنویسید .

76- با توجه به آیه ی 186 سوره ی بقره خداوند دعای چه کسانی را اجا بت می کند ؟

77- بر اساس آیه ی مقا بل "اننی انا الله لا اله الا انا فا عبد نی و ا قم الصلو ه لذ کری " انسان در برابر پروردگار خود چه وظیفه ای دارد؟

78- ترجمه ی عبارت قرآنی رابنویسید. "و اذا سالک عبادی فانی قریب "

79- آب مطلق ومضاف چه فرقی دارند؟

80- پوشش زنان در هنگام نماز چگونه باید باشد ؟

81- اگر لباس یا مکان نماز گزار نجس باشد نماز او ........ است.

82- خواب در چه صورتی وضو را باطل می کند ؟

83- حکم انگشتر وحلقه ی طلا در نماز برای مردان چیست ؟

84- وظیفه کسی که، شک کند وضو یش با طل شده یا نه، چیست ؟

85- مسح کردن روی جوراب وکفش چه حکمی دارد ؟

86- با توجه به سخن امام رضا (ع) چرا انسان به وضو امر شده است ؟

87- حکم مسح سر وپا در وضو چیست ؟

88- یک دوست خوب در باره ی خطا ی دوستش چه رفتاری باید داشته باشد؟

89- با توجه به سخن امام علی ( ع ) عاجز ترین مردم در رابطه با دوست چه کسی است.؟

90- به چه دوستی می توان اعتماد کرد. (چهار مورد )

91- در قرآن کریم و سخنان پیشوایان دین دوست واقعی کیست؟ دو مورد از صفاتش رابنویسید.

92- وظا یف ما نسبت به دوستان خود چیست ؟چهار مورد بنویسد .

93- چرا حفظ دوستی از به دست آوردن آن مشکل تر است ؟

94- شرط تداوم دوستی ها چیست؟ توضیح دهید .

95- چه عواملی پیوند دوستی ها را سست می کند .

الف ) پرسش و پاسخ تشریحی

96- حضرت ابراهیم پس از تماشای طلوع و افول ماه و خورشید چه فرمود ؟ و چه نکته ی مهمی را به مردم آموخت ؟

97. « حقیقت زندگی » برای انسان در چیست ؟

98. با توجه به هدف ها و دلبستگی ها پایان پذیر و پایان ناپذیر ، هر انسان در مرحله انتخاب ، با چند گزینه روبه رو ست ؟

99. چرا خداوند تنها مالک و مدبر حقیقی جهان است ؟ « با دو مقدمه و یک نتیجه » بیان کنید

100. آیا می توانیم خداوند را دارای جسم و محدود به زمان و مکان بدانیم ؟

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن ۱۳۸۷ساعت 23:52  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

حمیدعسگری101پیامبراعظم ص پرند                      

 سوالات امتحانی درس دینی 1

1 ـ چرا انسان مسؤل سرنوشت خویش است؟

2 ـ انسان سعادت مند کیست؟

3 ـ چرا انسان ها هدف ها دل بستگی های مختلف دارند؟

4 ـ چراصفات موجودات دیگر را نمی توان با صفات خداوند مقایسه کرد؟

5 ـ معیار و ملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست؟

6 ـ چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسان ها وجود دارد؟

7ـ چرا حرکت به سوی خدا و کسب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی اسان تر از بزرگ سالی است؟

8ـ چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا ساخت؟

9ـ عهد میان چه کسانی بسته می شود؟

10ـ عهد درباره چیست؟

11ـ عاقبت عهد شکاندن چه بوده است؟

12ـ چچه کسانی به عهد وفادار بوده اند و به چه نتیجه ای رسیده اند؟

13ـ چرا مراقبت در ابتدای اجرای هر برنامه ضروری تر است؟

14ـ چراباید از نیت و قصد خود در هنگام عمل مراقبت کنیم؟

15ـ خداوند به چه چیزی سوگند خورده است؟ چرا؟

16ـ به نظر شما چه خُسرانی انسان را تهدید می کند؟

17ـ راه رهایی از این خسران چیست؟

18ـ مقصود از این که رسول خدا(ص) برای مسلمانان اُسوه است، چیست؟

19ـ خوردن غذای غصبی چه حکمی دارد؟

20ـ هدف از نزول قرآن کریم چیست؟

21ـ ازمیان اب مطلق واب مضاف ،کدام یک پاک کننه است؟

22ـ وضوی جبیره درچه مواردی و چگونه انجام می گیرد؟

23ـ چرا روزی پنج بار نماز می خوانیم؟

24ـ ترک نماز چه  اثارو نتا یجی برای ما دارد؟

25ـ عهد وپیمان میان انسان و خدا در چند مرحله انجام می پزیرد؟هر کدام را توضیح دهید.

26ـ عوامل تقویت کننده عزم را نام ببرید؟

27ـ برنامه واداب خوردن و اشامیدن رسول خدا (ص) چگونه بود؟(ازهر کدام دو مورد)

28ـ ویژگی های یک دوست واقعی چیست؟

29ـ ازوظایف دوست  نسبت به هم  (توقع بجا ومنصفانه )را توضیح دهید؟

30ـ امام علی (ع) عاجز ترین افراد را چه کسی معرفی می کند؟                                                                                                                              

31ـ چه صفاتی را می توان به خدا نسبت داد و چه صفاتی را نمی توان نسبت داد؟

32ـ پوشش زن در هنگام نماز چگونه باید باشد؟

33ـ حقیقت زندگی برای انسان در چیست؟

34ـ چه حیواناتی حرام گوشت هستند؟

35ـ تنوع و گستردگی استعداد های انسان مفید است یا مضّر؟چرا؟

36ـ چهار مورد از عوامل تقویت کننده عزم را نام ببرید؟

37ـ دو مورد از ویژگی دوستان خدا را طبق آیات قرآن کریم نام ببرید؟

38ـ چرا حفظ دوستی از پیدا کردن دوست مشکل تر است؟

39ـ چهار مورد از ویژگی های دوست واقعی را بنویسید ؟

40ـ مقصود از اینکه رسول خدا (ص) برای مسلمانان اسوه است چیست؟

41ـ انسان سعادتمند چه کسی است ؟

42ـ درجات بعشت متفاوت است ؟چرا؟

43ـ منظور از صفات ثبوتی وسلبی خداوند چیست ؟

44ـ کمال انسان در چیست وغایت و مقصود ما کدام است؟

45ـ حکمت نماز پنجگانه در چیست؟

 46ـ انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم چه بود؟

47ـ چه ویژگی در ماه ،ستاره و خورشید است که سبب می شود لایق پرستش نباشند؟

48 ـ چرا هر انسانی خواستار خوبی ها و زیبایی هاست؟

49 ـ چرا بعضی لحظه ها برای انسان زیبا و دل پذیر و برخی نا خوشا ینداست؟       

50ـ قدرت تفکر و انتخاب هر،یک،چه نقشی در حرکت کمالی انسان دارند؟

51ـ بهترین نعمت بهشت چیست؟

52ـ چرا درجات بهشت متفاوت می باشد؟

53ـ مشخصات افراد با ایمان وصالح چیست؟

54ـ چه چیزی ثمره و میوه ی ایمان است؟

55ـ جایگاه علم و شناخت در ادمی در چیست؟

56ـ ایمان چیست وجایگاه ان کجاست؟

57ـ مقدس ترین حرم عالم هستی کجاست؟                                              

58 ـ چه کسانی به اسمان ها و ملکوت نزدیک ترند؟

59ـ عزم به چه معنی است؟

60ـ دوره ی کودکی دوره ی ظهور چه چیز هایی است؟

61 ـ اعمالی که در ارتباط با خداست چیست؟

62 ـ اعمالی که در ارتباط با بندگان و سایر مخلوقات خداست چیست؟

63 ـ اعمالی که در ارتباط با خود انسا ن است چیست؟

64 ـ  بزرگی انسان ها و عظمت زندگی ان ها به چه چیزی بستگی دارد؟چرا؟

65 ـ جامع ترین و برترین هدفها چیست؟

66 ـ روح بی پایان انسان با پیوند چه چیزی ارامش می گیرد؟

67 ـ چرا خداوند مانند مخلوقات دیگر نیست؟

68 ـ اسماء وصفات خدارا بنویسید؟

68 ـ عهد و پیمان میان انسان و خدا درچند مرحله انجام می پزیرد؟

69 ـ علم و ایمان چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

70ـ محدود ه ی تاریخی و جغرافیایی هدایت قران کریم چقدر است؟

71ـ معصومین (ع)درمورد غذا خوردن و اشامیدن چه می فرمایند؟

72ـ امام صادق (ع ) در مورد کسی که با وضو به بستر برود چه می فرمایند؟

73ـ رسول خدا (ص) قبل از خواب چه می فرمودند؟

74ـ حضرت علی (ع) درمورد دوستی چه می گوید؟

75ـ امام باقر (ع) در مورد احترام به دوست چه می فرماید؟

76ـ چرا قران کریم ادمی را مسول تعیین سرنوشت خود می داند؟

77ـ انسان چگونه به کمال می رسد ؟

78ـ چرا خداوند دارای همه نام های نیکوست؟

79ـ اگر کسی بخواهد به زیبایی ها دل ببندد بهتر است که چه کسی را بشناسد؟

80ـ چرا پیشوایان معصوم ما تنها به خدای خود دل بسته بودند؟

81ـ امام سجاد (ع) در یکی ازمناجات های خود با خدا چه می گوید؟

82ـ چگونه معلولی راسزدکه برذات علت خویش احاطه پیدا کند؟

83ـ چرا ما خدا را باهمه ی خوبی ها می خوانیم وبا همه ی اسم های نیکوصدا می زنیم؟

84ـ صفات خداوند را به چند معیار کلی تقسیم می کنند؟

85ـ کانون وجو ادمی کجاست؟

86ـ راه های تحصیل ایمان چیست؟

87ـ چگونه می توان ایمان را تقویت کرد وتداوم بخشید؟

88ـ برخی از ویژگی های مومنان راکه درسوره ی مومنون امده بنویسید؟

89ـ انجام چه کار هایی ما را به یاد خدا می اندازد؟

90ـ انجام چه کارهایی مانع از یاد خدا می شود؟

91ـ اگر انسان بخواهد برای زندگی خود راهی برگزیند چه مراحلی را باید طی کند؟ 

 92ـ دین یعنی چه؟

93ـ به چه نوع اعمالی اعمال واجب می گویند؟

94ـ به چه نوع اعمالی اعمال مستحب می گویند؟

95ـ چه اعمالی باعث ضعف نفس می شود؟

96ـ وفای به عهد با خدا چیست؟

97ـ هدف های اخروی چه درجاتی دارد؟

98ـ انسان چگونه به کمال می رسد؟

99ـ اسوه چه کسی است؟

100ـ مدبرحقیقی جهان کیست؟

                                    

   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن ۱۳۸۷ساعت 23:50  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

بابک ایوبی دینی 1 دبیرستان پیامبر اعظم ص پرند کلاس 102

درس اول

1.     چرا دانه‌ي گياه زمين را مي‌شكافت و ازدل خاك سر بر مي‌كشد؟

2.     دانه‌ي گياه چگونه مي‌تواند به مقصود وغايتي كه خداوند برايش در نظر گرفته نائل شود؟

3.     غايت يعني چه؟

درس دوم

4.     انتخاب حضرت ابراهيم (ع) در نوجواني چه بود؟

5.     حضرت ابراهيم(ع) از چه راهي يكتاپرستي را برگزيد؟

6.     حضرت ابراهيم(ع) اسوه‌ي چه كساني مي‌تواند باشد؟

7.     در چه صورتي انسان احساس خرسندي و نشاط مي‌كند؟

8.     از كمالات  انسان 4 مورد را نام ببريد؟

9.     چه چيزي آدميان را به سوي خوبي‌ها مي‌كشد؟

10.                        تفاوت استعدادهاي انسان با موجودات ديگر چيست؟

11.                        در چه صورتي انسان به رستگاري مي‌رسد و در چه صورتي به شقاوت خواهد افتاد؟

12.                        نقش انسان را در شكوفايي استعدادهايش با نقش حيوانات در شكوفايي استعدادهايشان را مقايسه كنيد؟

13.                        چرا انسان مسئول سرنوشت خويش است؟

14.                        2 مورد از نعمت‌هايي را كه خداوند به انسان داده اشاره كنيد؟

15.                        انسان با استفاده از قدرت تفكر و قدرت انتخاب به چه چيزي مي‌تواند برسد؟

16.                        چرا خداوند راه رسيدن انسان به خوش بختي را به او نشان داده است؟

17.                        چرا قرآن كريم انسان را مسئول سرنوشت خويش مي‌داند؟

18.                        حقيقت زندگي انسان چيست؟

19.                        در يك عبارت كوتاه بگوييد جريان زندگي يك گل چيست؟

20.                        هر انساني دوست دارد چه لحظه‌هايي را به خاطر و چه لحظه‌هايي را از ياد ببريد؟

21.                        هر كسي در زندگي خود به دنبال چه چيزي مي‌گردد؟

22.                        موفقيت و رسيدن به خوش‌بختي به چه چيزي وابسته است؟

23.                        حضرت ابراهيم (ع) يكتاپرستي از چه چيزي دوري جست؟

24.                        مدت رشد و كمال گياهان و حيوانات چه فرقي با رشد و كمال انسان دارد؟

25.                        اگر كسي راه رسيدن به خوش بختي را كه خداوند به وي نشان داده طي نكند و راه ديگري را برگزيند چه مي‌شود؟

درس سوم

26.                        در چه صورتي انسان به كمال ني‌رسد؟

27.                        خداوند براي شكوفا شدن استعدادهاي گوناگون انسان چه ويژگي‌هايي به او داده است؟

28.                        علت اين كه گاهي دلبستگي‌ها يك نفر در مقابل دلبستگي‌هاي ديگري قرار مي‌گيرد چيست؟

29.                        منشا تفاوت هدف‌ها و دلبستگي‌ها چيست؟

30.                        به خوبي‌ها بايد دل بست بنويسيد چگونه ميزان اين دلبستگي‌ها را بايد پيدا كنيم؟

31.                        اگر بينش‌ها مختلف باشند چه مي‌شود؟

32.                        رهبر معظم انقلاب در مورد مقاصد انسان‌ها چه گفته‌اند؟

33.                        براي انتخاب مسير صحيح و دل بستن به آنها نيازمند چه چيزي است؟

34.                        معيار انتخاب هدف‌ها چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشند؟

35.                        در چه صورتي عمر و زندگي ما ثمر خواهد داد؟

36.                        در چه صورتي در پايان عمر در پشيماني و رنج و حسرت خواهيم بود؟

37.                        اگر كسي هدف‌هاي پايان پذير را به عنوان هدف اصلي بر گزيند چه مي‌شود؟

38.                        اگر كسي هدف پايان ناپذير را بر گزيند چه مي‌شود؟

39.                        در چه صورتي هدف‌هاي پايان پذير مانع رسيدن به هدف‌هاي جاويد مي‌شوند؟

40.                        اگر هدف‌هاي جاويدان هدف اصلي قرار گيرند چه نتيجه‌اي به دنبال دارد؟

41.                        قدرت تفكر و تعقل براي شناخت چه چيزي در انسان وجود دارد؟

42.                        خداوند قدرت انتخاب را به آدميان داده تا چه استفاده‌اي از آن بكنند؟

43.                        براي انتخاب صحيح هدف‌ها و دل بستن به آن‌ها نيازمند چه چيزي هستيم؟

44.                        اگر سهل انگاري پيشه كنيم و در جست و جوي هدف‌هاي اصيل شكست بخوريم چه اتفاقي مي‌افتد؟

45.                        چه عواملي در بينش انسان‌ها تاثير دارد؟

46.                        آنچه نزد خداست نسبت به خوبي‌هاي اني جهان چگونه است؟

درس چهارم

47  7 قرآن كريم زمينه براي انتخاب درست چه چيزي فراهم شده؟

48  آيا هدف‌هاي پايان پذير ارزش و اهميت يكساني دارند؟

49  احسان به چه كساني از احسان به ديگران مهم تر است؟

50  يك ورزشكار علاوه بر ورزش خود چه چيزي را بدست مي‌آورد؟

51  اگر كسي از مجاهدين خدا را الگو قرار مي‌دهد مي‌كوشد چه ويژگي‌هايي داشته باشد؟

52  در چه صورتي نهال وجود ما پر بارتر و زيباتر خواهد شد؟

53  اگر هدف ما رتر و جامع تر باشد چه اتفاقي مي‌افتد؟

54  الله لا اله الا هو ** له الاسماء الحسني چه پيامي را در بر دارد؟

55  همه خوبي‌ها در چه كسي وجود دارد؟ و تمام اين خوبي‌ها از آن كيست؟

56  اني وجهت وجهي للذي نظر اسماوات و الارض حنيفاً و مت لنا من المشركين چه پيامي در بر دارد؟

57  هر كس به ميزان بزرگها چه چيزي‌هايي در درجه بالاتري قرار دارد؟

58  برترين خوبي و هفت بهشت چه چيزهايي هستند؟

59  اگر كسي قرب و رضوان الهي را به عنوان هدف و مقصد نهاي بر گزينه مانند انتخاب چيست؟

60  پيشوايان ما تنها به چه كسي دل بسته اند؟

61  پيشوايان ما زندگي خود را وقف رسيدن به چيزي كرده‌اند؟

62  چه كسي مبدا و سرچشمه خوبي‌هاست؟

63  خوبي هاي چه كسي پايان ناپذير است؟

64  هر خوبي در اين جهان و در آن جهان از چه كسي است؟

65  مقصد و محبوب نهايي ما چه كسي است؟

66  شايسته است كه چه چيزي مقصد نهايي انسان باشد؟

67  اين مقصد نهايي به ميزاني كه بزرگ و ضامن خوش بختي ماست چه چيزي مي‌خواهد؟

68  همت بزرگ و اراده ي محكم لازمه ي چه چيزي است؟

69  همت بزرگ و اراده محكم ضمان چه چيزي است؟

70   سهم بلند همتام با پشت كار و كوشا چيست؟

71  تقرب به برترين محبوب و مقصود سهم چه كساني است؟

72  حضرت ابراهيم پس از تماشاي افول و ظهور ماه خورشيد و ستاره چه فرمودند؟

73  در حقيقت حضرت ابراهيم به مردم چه چيزي آموخت؟

74  خداوند برترين و بهترين محبوب و مقصود چه كساني است؟

درس پنجم

75  راه آشنايي با خدا و شناخت بيشتر او چيست؟

76  آن چنان كه شايسته ي معرفت توست تو را نشناختيم را چه كسي فرموده‌اند؟

77  جمله ي پيامبر گرامي در مورد شناخت خداوند چيست؟

78  معني «ما عرفناك حق معرفتك» چيست؟

79  جمله ي «همت هاي بلند و انديشه هاي ژرف به ساحت قدس تو را نيابند » مربوط به چه كسي است؟

80  جمله ي «پويندگان واولي معرفت چنان كه شايسته است تو را نشناسد» مربوط به چه كسي است؟

81  و لله الاسماء فاعوه بها» يعني چه؟

82  ليس كمثله شي يعني چه؟

83  يا ايها الناس انتم الفقرا الي الله هو الفني الحميد يعني چه؟

84  تفهوم آيه يا ايها الناس انتم الفقرا الي الله هو الفني الحميد  چيست؟

85  چرا خداوند را آنگونه كه شايسته‌ي اوست نمي‌توان شناخت؟

86  چرا خداوند تنها مالك و مدبر حقيقي جهان است؟

87  معني قل اعوذ برب الفلق  چيست؟                                        *****درس ششم

88  اين جهان آيت و نشانه چيست؟

89  هر خير و كمالي را كه در اين دنيا مشاهده مي‌كنيم از چيست؟

90  انسان و جهان نشانه‌ي چه اوصافي از اوصاف خداوند هستند؟

91  معني «و في الارض ايات للموقنين» چيست؟

92  تفاوت ميان صفت محبي و قادر چيست؟

93  تفاوت ميان صفت  عليم و حكيم در چيست؟

94  معني «و في انفسكم افلا تبسقون» چيست؟

95  چه رابطه‌اي ميان صفت مدبر و حكيم وجود دارد؟                    ****     درس هفتم   ****

96  معني «ولله الاسماء المحسني» چيست؟

97  چه كسي است كه كامل و عاري از هر گونه عيب و نقض است؟

98  اگر موجودي كامل باشد چه صفاتي را دارد؟

99  خداوند چه صفاتي را دارا است؟

100                     فرق خدا با ساير موجودات در چيست؟

101                     اگر همه ي صفات مخلوقات از آن خداست پس چرا هر صفت بدي را نمي توان به خدا نسبت داد؟

102                     صفات خداوند را بر چند معيار مشخص مي‌كنند؟

103                     چه صفاتي را به خداوند نسبت مي‌دهيم؟

104                     چه صفاتي را به خداوند نسبت نمي‌دهيم؟

105                     صفات ثبوتي را توضيح دهيد؟

106                     صفات سلبي چگونه صفاتي هستند؟

107                     صفاتي را كه به خداوند نسبت مي‌دهند چيست؟

108                     صفاتي را كه به خداوند نمي‌توان نسبت داد چه نام دارد؟

109                     چرا صفات سلبي را به خداوند نسبت نمي‌دهند؟

110                     كدام صفت به ترتيب سلبي و ثبوتي هستند؟ جهل و علم – عدالت و حكمت – قدرت و ناداني          ***درس هشتم

111                     مشخصات افراد با ايمان چيست؟

112                     عمل شايسته ثمره و ميوه‌ي چه چيزي است؟

113                     چه چيزي ثمره و ميوه‌ي ايمان است؟

114                     شناختي كه از يك كار خوب بست مي‌اوريم چه وقتي منجر به عمل خواد شد؟

115                     علم و شناخت مانند چراغي است كه چه چيز را نشان مي‌دهد؟

116                     چه چيزي بر انگيزنده و محرك انسان به سمت عمل است؟

117                     ايمان بر انگيزنده و محرك انسان به سمت چه چيزي است؟

118                     حضرت علي (ع) در مورد ايمان و عمل چه مي‌فرمايد؟

119                     اين جمله «ايمتن و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدايي ناپذيرند» از كيست؟

120                     ايمان چيست و جايگاه آ» كجاست؟

121                     جايگاه علم و شناخت كجاست؟

122                     جايگاه ايمان كجاست؟

123                     در چه صورتي شناخت هدف و راه رستگاري به حركت در آن منجر مي‌شود؟

124                     اگر بخواهيم به هدفي كه براي زندگي خود شناخته ايم ايمان بياوريم و به سوي آن حركت كنيم بايد چه كار كنيم؟

125                     قلب در چه صورتي براي پذيرش حقيق و راه زندگي آماده مي‌شود؟

126                     قرآن كريم زيبايي هاي قلب را چه چيزي بيان كرد؟

127                     قرآن كريم زشتي هاي قلب را چه چيزي مي‌داند؟

128                     مقدس ترين حرم عالم هستي كجاست؟                                                                                                    ***** درس نهم   ******* 

129                     فرمايش پيامبر گرامي اسلام درباره‌ي جوانان را بيان كنيد

130                     چه كساني به آسمان ها و ملكوت نزديكترند؟

131                     قلب پاك و بي آلايش چه كساني دريچه اي گشوده به آن آسمان و از جنس همان آسمان است؟

132                     جهاد اكبر به چه معناست؟

133                     با از دست رفتن قواي جواني ريشه‌هاي چه چيزي در بدن رشد مي‌كند؟

134                     راه‌هاي رسيدن به ايمان را نام ببريد؟

135                     تفكر پيرامون آيات خدا در گستره ي هستي به چه معناست؟

136                     توجه دائم به خداوند و ذكر و يا داو چگونه ممكن است؟

137                     حكمت نمازهاي پنج گانه چيست؟

138                     معني آيه «يا ايها الذين امنو اذكروا الله ذكرا كثيرا» چيست؟

139                     مفهوم آيه «يا ايها الذين امنو اذكروا الله ذكرا كثيرا» چيست؟

140                     چه كارهايي ما را به ياد خداوند مي‌اندازد؟

141                     توجه به نعمت‌ها و لطف‌هاي خدا به انسان چگونه ممكن است؟

142                     انجام نيكي‌ها و واجبات و دورياز بدي ها و محرمات چگونه امكان پذير است؟

143                     چه چيزها و چه كساني ما را از ياد خدا غافل ‌كنند؟                                                                                  *** درس دهم ***

144                     اگر انسان بخواهد براي زندگي خود راهي را برگزيند بايد چه مراحلي را طي كند؟

145                     حقيقت عزم چست؟

146                      عزم به چه معناست؟

147                     آثار عزم قوي را نام ببريد؟

148                     آنان كه عزم قوي ندارند چگونه خواهند بود؟

149                     قدم گذاشتن در راه زندگي سعادتمندانه نيازمند چيست؟

150                     سفارش لقمان به فرزندش درباره‌ي راه و رسم زندگي چيست؟

151                       كسي كه در راه سعادت را شناخته است و مي‌خواهد در مسير هدايت قدم بگذارد چه كار مي‌كند؟

152                     وقتي خداوند از ما راضي باشد يعني ما در چه مسيري قدم گذاشته‌ايم؟

153                     وقتي خداوند از ما ناراضي باشد چه چيزي بر ما سايه مي‌افكند؟

154                     رضاي خدا در چه چيز است؟

155                     راه سعادت ما در چه چيزي است؟

156                     عهد و ميثاق ميان انسان و خدا در چند مرحله انجام مي‌گيرد؟

157                     درباره قدم گذاشتن در راه توضيح دهيد؟

158                     درباره تجديد روزانه عهد توضيح دهيد؟

159                     مستحب چيست؟

160                     واجب چيست؟

161                     حرام چيست؟

162                     مكروه چيست؟

163                     مباح چيست؟

164                     تكفيل عهد چگونه است؟                                                                                                                   ***درس يازدهم***

165                     كسي كه عزم و اراده‌ي چندان قوي نداشته باشد بايد به چه كسي اعتماد كند؟

166                     اجراي برنامه و لستمرار آن براي نفس چه چيز را به دننبال دارد؟

167                     امام صادق درباره‌ي همت و كار خير چه مي‌فرمايند؟

168                     چرا نبايد ميان تصميم و عمل فاصله بيفتد؟

169                     چرا افراد تصميم خود را فراموش مي‌كنند؟

170                     توجه به عاقبت و ثمرات پايداري در صميم چه فايده‌اي دارد؟

171                     فرجام شكستن عهد چيست؟

172                     فرجام و و.فاداري به پيمان و كاميابي در آن چيست؟

173                     فرجام وفاداري به پيمان و كاميابي در آن چيست؟

174                     غفلت به چه معناست؟

175                     تفاوت غفلت با فراموشي چيست؟

176                     اگر كسي تصميم بگيرد كه كاري كه از توان و قدرتش خارج است انجام دهد چه مي‌شود؟

177                     براي اجراي تصميم بايد چه چيزهايي در درون خود بينديشيم؟

178                     براي اين كه از تصميم خود منصرف نشويم چه كارتي بايد انجام دهيم؟

179                     سخن پيامبر درباره‌ي تصميم را بيان كنيد؟                                                                                 *****درس دوازدهم****

180                     دين داري چيست؟

181                     باقي ماندن بر پيمان با خداوند چه آثاري دارد؟

182                     اگر خطا و لغزشي از ما سر زد و عهدي را شكستيم آيا راه جبران وجد دارد؟

183                     مراقبت يعني چه؟

184                     اعمال و رفتار ما جنبه دارد آنها را نام ببريد؟

185                     اصل عمل چيست؟

186                     براي انجام اصل نماز چند دسته واجب است نام ببريد.

187                     ركن چيست؟

188                     غير ركن چيست؟

189                     مقدار موثر بودن عمل به چيزي بستگي دارد؟

190                     مهم ترين جنبه ي هر عمل چيست؟

191                     تاثير يك عمل در رشد معنوي وابسته به چيست؟

192                     امام صادق (ع) درباره‌ي رسيدگي به حساب چه فرموده است؟

193                     رسول خدا (ص) درباره‌ي رسيدگي به حساب چه فرموده است؟

194                     محاسبه و ارزيابي براي چه چيزي صورت مي‌گيرد؟

195                     كسي كه از خطاي ديگران گذشت مي‌كند در اصل چه كاري انجام داده؟

196                     كسي كه اشتباه خود را نديده مي‌گيرد در حقيقت چه كاري كرده است؟

197                     اگر به دقت به حساب خود برسيم چه مي شود؟

198                     امام موسي كاظم (ع) درباره ي ارزيابي كارهاي خود چه مي‌فرمايد؟

199                     جمله "كسي كه در هر روز كارهاي خود را ارزيابي و محاسبه نكند از ما نيست "از چه كسي است؟

200                     نگاهي به اعمال خود بياندازيم اگر موفق بوده يا نبوده بايد چه كار كنيم

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن ۱۳۸۷ساعت 23:49  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

سوالات دین و زندگی 1

حمزه انصاری پور دبیرستان پیامبر اعظم ص پرند

1-خداوند برای رسیدن به شکوفایی استعدادهای انسان دو ابزار................عنایت کرده است.؟

الف:تفکر و تعقل              ب:انتخاب و اختیار                ج:تعقل و اختیار              د:استعداد و کمال طلبی

2-خداوند می فرماید :در زمین برای ..... نشانه هایی است و نیز در خودتان آیا نمی نگرید.؟

الف:اهل ایمان                ب:همه مردم                        ج:کافران                       د:اهل یقین

3- کمال نهائی انسان کدام است؟

الف)خدمت به مردم    ب)تحصیل بشریّت          ج)معارف اسلامی           د)قرب به پروردگار

4-عبارت آدمهای بزرگ ....................دارند با کدام کلمات زیر کامل می شود.؟

الف:راه پر مشقّت            ب:انتخاب بزرگ                  ج:مقاصد بزرگ             د:اهداف اصلی

5-در حقیقت حضرت ابراهیم پس از تماشای ظهور و افول ماه و خورشید و ستاره به مردم آموخت.

الف:اعتقاد به خداوند                              ب:عدم دلبستگی به هدفهای زودگذر

ج:اثبات عبودیت خدا                              د:روح انسانی بی نهایت طلب است

6-بالاترین نعمت خداوند به انسان کدام است.؟

الف:بهشت             ب:نجات از جهنم             ج: همنشینی با اولیاء خدا             د:رضوان الهی

7-آیه ی شریفه ی«و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم...»به کدام یک از نشانه های خداوند اشاره می کند.؟

الف:زمین مرده              ب:جهان                  ج:انسان                               د:موارد ب و ج

8-با انتخاب کدام هدف انسان خوبی ها و کمالات دیگر را بر می گزیند.؟

الف:بهشت جاودان          ب:رضوان الهی           ج:دعوت اولیاء                  د:دوری از گناه

9-مضمون کدام عبارت با آیه ی «نحن اقرب الیه من حبل الورید» مناسبت دارد.؟

الف:به درگاه چه کسی جز تو پناه برم                                  ب:از چه کسی جز تو مدد طلبم

ج:چگونه از تو غافل باشم وقتی تو با من هستی                       د:بی تو هیچ اند و با نیستی قرینند

10- مقدّر بیانگر:

الف:نظم و ترتیب دقیق عالم است    ب:اندازه دقیق ماه و خورشید است

ج:علم بی پایان خداوند است     د:حرکت منظّم ستارگان است

11-از دو مقدمه ی انسان مخلوق خداوندست و مخلوق نمی تواند بر خالق احاطه داشته باشد چه نتیجه ای بدست می آید؟

الف:انسان نمی تواند به خوبی خدا را بشناسد                    ب:این جهان نمی تواند در مرتبه ی خلق قرار گیرد

ج:انسان نمی تواند بر خداوند احاطه داشته باشد                  د:خداوند مالک حقیقی جهان است

12-لحظه های زیبا برای انسان لحظه ای است که انسان...........

الف:به لذتی دست یابد                                          ب:به کمال می رسد

  ج:به جاه و مقامی می رسد                                   د:خاطره خوشی به نظرش می رسد

13-اگر در بینش ها اختلاف باشد در................اختلاف پیش می آید.

الف:تعقل ها           ب:هدف ها                   ج:اندیشه ها                    د:اندیشه ها و انتخاب ها

14-از نظر حضرت ابراهیم خدایی که غروب می کند:

الف:باطل است          ب:دوست داشتنی نیست          ج:بت است              د:از خود اختیاری ندارد

15-آیه ی شریفه ی «انّا هدیناه السبیل امّا شاکراً و امّاًکفوراً»اشاره به چه مطلبی دارد.؟

الف:ناسپاس بودن انسان                                ب:هدایت طبیعی و غریزی

ج:قدرت تفکر و انتخاب در انسان                    د:هدایت عمومی در همه موجودات

16-عبارت «چگونه از تو غافل باشم وقتی که تو با من هستی»با کدام آیه زیر مطابقت دارد؟

 الف:قل اعوذ برب الفلق    ب:خلق کلّ شیء       ج:ایاک نستعین       د:نحن اقرب الیه من حبل الورید

  7-هدفی که حضرت ابراهیم برای خود برگزید چه بود.؟

الف:قال لا احب الافلین                                     ب:قال هذا ربّی هذا اکبرٌ

ج:انّی بری مما تشرکون                                    د:انّی وجّت وجهی للذی فطر السموات والا رض

18:منشاء تفاوت بینشها در انسان چیست.؟

الف:تفاوت هدفها و دلبستگی ها                             ب:تفاوت در استعدادهای مختلف انسان

ج:انتخاب هدفهای اصلی                                     د:تفاوت در میزان درک افراد از زندگی

19-اگر آدمی سهل انگاری پیشه کند و در جستجوی هدف های اصیل بر نیایدآنچه در پایان عمر بدست می آورد.........خواهد بود.

الف:اهداف دست نیافتنی      ب:شقاوت و بدبختی       ج: دوری از خوبی های اخروی    د:رنج و حسرت

20-هر انسانی از همان کودکی میل و استعداد........را داردو...............احساس خرسندی و نشاط می کند.

الف:کمالات- به میزانی که به آنها می رسد                   ب:کمالات- به میزانی که قدرت تفکر خود را پرورش دهد

ج:حقایق علمی- به میزانی که به انها برسد                  د:حقایق علمی- به میزانی که قدرت تفکر را پرورش دهد

21-اینکه خداوند مدبّر است یعنی:

الف: همه چیز را با نظم ترتیب ساخته است                  ب:علم او بی پایان است

ج:اندازه دقیق هر چیز را مشخص کرده است                 د:برای کار های خود هدف دارد

22-کدام یک از گزینه های زیر با ترجمه ی آیه ی قل اعوذ برب الفلق مطابقت دارد.

 الف:از چه کسی جز تومدد طلبم                              ب:چگونه از تو غافل باشم وقتی تو با من هستی

ج:بر درگاه چه کسی جز تو پناه برم                          د:بی تو هیچ اند ،با نیستی قرینند

23-چرا صفات موجودات دیگر را نمی توان به خدا نسبت داد.؟

الف:مخلوق نمی تواند در مرتبه ی خالق قرار بگیرد              ب:مخلوق بر خالق احاطه دارد

ج:کمالات این جهان از خداست                                        د:موجودات دیگر ناقص اند و خداوند کامل

24-کدام یک از جملات زیر نادرست است.؟

 الف:هدف های جامع استعدادهای بیشتری را در بر می گیرد         ب :هدف های اخروی درجات مختلفی دارد

ج:هدف های پایان پذیر ارزش یکسانی ندارند                 د:رسیدن به هدف های اخروی مساوی هدفهای دیگرست

25-حکیم بودن خدا به این معناست که:

 الف: موجودات را آفریده تا هدفی تأمین شود                               ب:  از نظم و ترتیب عالم آگاه است

ج:نسبت به بندگان مهربان است د: بر زند ه کردن موجودات

1) درک نیازمندی جهان، در هستی خود به خدا راهی است به سوی:

1- درک حضور خداوند      2- معرفت عمیق تر نسبت به خداوند

3- تقرب به خداوند 4- اعتراف به غنی بودن خداوند

 2) فرض هستی بخش برای خدا به آن دلیل باطل است که:

1- هر پديده اي الزاماً نياز به هستي بخش ندارد

2- هستي بخش خدا خود نيز بايد خدا باشد

3- خدا پديده نيست و ذاتش مساوي  با هستی است

4- هستي بخش خدا نيز خود  پديده است

 3) برترين حق و واقعيت ...................است كه ............:

1- ذات انسان – حق بودن خود را از خدا مي گيرد

2- خداوند – ذات انسان در نهاني ترين لايه هاي خويش خدا را مي يابد

3- ذات انسان – در نهاني ترين لايه هاي خويش خدا را مي يابد

4- خداوند – هر حقيقت ديگري حق بودن خود را از او مي گيرد

 4) كدام مورد با مفهوم عبارت قرآني: «انتم الفقراء الي الله» مطابقت دارد؟

1- فرض تقدم نيستي بر هستي براي برخي پديده ها محال است

2- منشأ وجود و هستي تمامي پديده ها ذات آن ها نيست

3- ذات و حقيقت پاره اي از مخلوقات مساوي هستي است

4- همه ي مخلوقات در هستي و بقا به خالقي نيازمندند كه قائم به ذات خويش نباشد

 5) كدام مورد صحيح نيست؟

1- به اراده ي خداوند مخلوقات آفريده مي شوند و به اراده ي او هستي خود را از دست مي دهند

2- انسان هاي كاملتر، فقر و نيازمندي خود به خداوند را بهتر درك مي كنند

3- هر چه انسان به معناي حقيقي كاملتر شود، نسبت به ديگران فقيرتر مي شود

4- هر جه انسان در كسب كمالات بيشتر پيش رود، بندگي و عبوديتش در نزد خداوند بيشتر و قوي تر است

 6) در مقايسه ي رابطه ي بين «ساعت ساز و ساعت» و «جهان با خدا»، كدام گزينه صحيح نيست؟

1- شباهت ساعت سازو خدا در خالق بودن

2- تفاوت خدا و ساعت ساز در پديده بودن

3- شباهت ساعت و جهان در پديده بودن

4- تفاوت ساعت ساز و خدا در خالق بودن

 7) چرا در قرآن كريم خداوند «غني» خوانده شده است؟

1- زيرا وجود انسان به خداوند وابسته است و به اراده ي خدا نابود شدني است

2- زيرا وجود و عدم موجودات و خلق يا نابودي آن ها به اراده ي خداوند وابسته است

3- زيرا كمالات انسان تماماً از سوي خداست و او همواره فقير و نيازمند به خداست

4- زيرا در مقابل فقر و نيازمندي موجودات،  انسان كامل تر است ولي نسبت به خدا فقير است

 8) در مقايسه ي خداوند با ساعت ساز، كدام گزينه صحيح نيست؟

1- وابستگي كار ساعت و جهان به سازندگان خود

2- محدوديت علم و قدرت ساعت ساز در مقابل علم و قدرت نامحدود خداوند

3- بديع بودن خلقت خداوند در مقابل تقليدي بودن كار ساعت ساز

4- خالق بودن خدا و سازنده بودن ساعت ساز

 9) كدام گزينه در معناي دقيق «قائم به خود بودن» صحيح نيست:

1- قابل تفكيك بودن هستي از ذات

2- عدم وابستگي به ديگران در وجود و هستي و بقا

3- مستقل بودن در هستي و وجود

4- تساوي و برابري ذات و حقيقت با هستي

 10) عبارت قرآني «و يأت بخلق جديد» بيش از هر چيز بيانگر كدام يك از موارد زير است؟

1- بي نيازي خداوند به موجودات

2- نيازمندي موجودات در بقا به خداوند

3- وابستگي وجودي انسان به عوامل متعدد

4- نيازمندي انسان و موجودات در هستي به خداوند

 11) ذات انسان و اشياي موجود در عالم مساوي با موجود بودن نيست زيرا:

1- لازمه ي اين تساوي مخلوق بودن تمامي موجودات است

2- فرض نيستي و امكان نبودن براي آن ها وجود ندارد

3- فرض نيستي و امكان نبودن براي آن ها وجود دارد

4- لازمه ي اين تساوي مخلوق بودن تمامي انسانها است

 12) اصل نيازمندي موجودات در وجود و هستي به خداوند بيانگر كدام صفت خداي متعال است؟

1- خالق            2- فاطر                3- لطيف               4- غني

 13) يك موجود، تنها در صورتي براي موجود بودن نياز به ديگري ندارد كه:

1- پديده اي غير مادي نباشد

2- امكان هستي در عالم را داشته باشد

3- پديده نباشد و ذات و حقيقتش مساوي با موجود بودن باشد

4- ذات و حقيقت آن مساوي با هستي نباشد

 14) با توجه به استدلال مربوط به نیازمندی مخلوقات به هستی بخش، کدام گزینه صحیح نیست؟

1- موجود بودن جزء ذات خداست و هستي از آن جدا نمي شود

2- هر موجودی از آن جهت که پدیده است نیاز به علت دارد

3- هر موجودی از آن جهت که هست به هستی بخش نیاز دارد

4- موجود بودن جزء ذات انسان و مخلوقات دیگر نیست

 15) كدام مفهوم در بيت: «ذات نا يافته از هستي بخش         كي تواند كه شود هستي بخش» قابل مشاهده است؟

1- هستي بخش به پديده ها خودش بايد مستقل و قائم به خود بوده و هستي از او جدا نشود

2- هر چيزي كه وجودش از خودش نباشد، براي موجود بودن به ديگري نيازمند است

3- هيچ يك از پديده هاي جهان را نمي توان يافت كه به خود متكي و از غير خود بي نياز باشد

4- ذات ما و اشياي موجود در عالم مساوي با بودن نيست و ممكن است نباشيم

 16) از هر يك از عبارات: «وجود انسان وابسته به خداست» و « وجود خداوند به چيزي وابسته نيست» به ترتيب كدام نتايج حاصل مي شود؟

1- گرفتن هستي انسان و آوردن مخلوقات ديگري به جاي او -  ناتواني تمام مخلوقات در از بين بردن خداوند

2- ناتواني تمام مخلوقات در از بين بردن خداوند -  گرفتن هستي انسان و آوردن مخلوقات ديگري به جاي او

3- گرفتن هستي انسان و آوردن مخلوقات ديگري به جاي او- نيازمندي انسان و تمامي مخلوقات در پيدايش و بقا به خداوند

4- ناتواني تمام مخلوقات در از بين بردن خداوند -  نيازمندي انسان و تمامي مخلوقات در پيدايش و بقا به خداوند

 17) توجه به پدیده های موجود در جهان این واقعیت را آشکار می سازد که:

1- هر موجودی به غیر خود وابسته و نیازمند است.

2- به جز انسان، ذات تمامی پدیده ها مساوی با وجود و هستی است.

3- تنها ذات انسان مساوی با موجود بودن است.

4- وجود و هستی هیچ پدیده ای از ذات آن سرچشمه نمی گیرد.

 18) رابطه ي خداوند با مخلوقات شبيه به كدام يك از موارد زير نيست؟

1- شعاع نور با لامپ روشن                       2- فرد ثروتنمند با شخص فقير

3- روشنايي روز با خورشيد                       4- امواج خروشان با دريا

 19) كدام گزينه از شباهت هاي ساعت و جهان محسوب نمي شود؟

1- پديده بودن        2- ساده بودن              3- هدفدار بودن           4- منظم بودن

 20) از مفهوم کدام يک از عبارات قرآنی زير، بی نيازی خداوند و وابستگی مخلوقات به دست می آید؟

1- و الله هو الغنی الحمید                         2- أنتم الفقراء إلی الله

3- إن یشأ یذهبکم                                 4- و یأت بخلق جدید

درس دوم                     

21) كدام يك از موارد به شرك ذاتي مرتبط نيست؟

1- اعتقاد به كمال مطلق بودن خدا

2- خلقت بخش هاي مختلف جهان توسط چند خدا

3- آفرينش دسته جمعي جهان توسط خدايان متعدد

4- مخلوق نبودن دو يا چند خدا

22) كدام يك از عبارات قرآني زير بر توحيد أفعالي دلالت دارد؟

1- و هو السميع البصير                   2- فاعبدوه

3- قل هو الله أحد                         4- ذلكم الله ربكم

23) كدام يك از موارد شرك ذاتي را رد نمي كند؟

1- گرايش فطري بشر به خدا

2- دعوت پيامبران الهي به خدا

3- شناخت اندك درباره ي روابط بين پديده ها

4- وجود نظم و يكپارچگي در نظام عالم

24) توحيد افعالي عبارت است از اعتقاد به:

1- يگانگي و بي نظير و مانند بودن خدا

2- يگانگي و يكتايي و بي مثل و مانند بودن خدا

3- بي نيازي خدا در اداره ي جهان و وابستگي آثار پديده ها  به خدا

4- نيازمندي موجودات به خدا و بي همتايي او

25) اعتقاد به شريك داشتن خدا در انجام كارها، از مصاديق كدام گزينه است؟

1- شرك افعالي                      2- شرك نظري

3- شرك عملي                       4- شرك ذاتي

26) در صورتي حق مالكيت اشخاص قابل قبول است كه:

1- جايگزين مالكيت خدا محسوب شود

2- نسبت به مخلوقات ديگر سنجيده شود

3- در كنار مالكيت خدا باشد

4- در طول مالكيت خدا نباشد

27) قبول ولايت پيامبر به اين معناست كه:

1-  ولايت پيامبر در كنار ولايت خداست

2- ولايت پيامبر در طول ولايت خدا و مأذون از اوست

3- ولايت پيامبر در عرض ولايت خداست

4- بخشي از ولايت خدا به پيامبر واگذار شده است

28) هر يك از واژه هاي «الله» و «رب» به ترتيب بيانگر كدام يك از انواع توحيد مي باشد؟

1- توحيد ذاتي – توحيد ذاتي               2- توحيد افعالي – توحيد صفاتي

3- توحيد افعالي – توحيد افعالي           4- توحيد ذاتي – توحيد افعالي

29) عالي ترين مرتبه ي توحيد از ديدگاه امير المؤمنين عليه السلام كدام است؟

1- توحيد صفاتي        2- توحيد عملي        3- توحيد افعالي         4- توحيد ذاتي

30) آيه ي «قل هو الله أحد» بر كدام يك از انواع توحيد دلالت دارد؟

1- افعالي                2- صفاتي               3- توحيد در ولايت       4- ذاتي

31) قرآن كريم بر كدام يك از انواع توحيد تأكيد فراوان دارد؟

1- توحيد افعالي        2- توحيد ذاتي          3- توحيد در ربوبيت      4- توحيد در مالكيت

32) توحيد در ولايت يعني اين كه:

1- خداوند صاحب اختيار و فرمانرواي مطلق جهان است

2- تدبير همه ي مخلوقات تنها در اختيار خداست

3- همه ي موجودات فقير الي الله هستند

4- هر گونه تصرف در جهان حق خدا و شايسته ي اوست

33) هدايت جهان به سوي مقصدي معين، از مصاديق كدام يك از انواع توحيد است؟

1- توحيد صفاتي                  2- توحيد افعالي

3- توحيد در ولايت                4- توحيد در ربوبيت و تدبير

34) در كدام يك از امورات زير در دنياي امروز ديدگاه توحيدي به چشم نمي خورد؟

1- عبادات فردي انسان هاي مختلف در جهان

2- عبادات جمعي افراد در آيين هاي مذهبي

3- روابط سياسي، اقتصادي، اخلاقي و فرهنگي ميان ملت ها

4- مبارزات حق طلبانه ي ملت هاي مسلمان

35) اعتقاد به چند خدا با كدام يك از موارد زير منافات دارد؟

1- كامل بودن و بي عيب و نقص بودن                2- نيازمند و محتاج بودن

3- نداشتن برخي از كمالات و زيبايي ها             4- كامل نبودن و نقص داشتن

36) نيازمندي به موجودات در ادراه ي امور جهان نشانه ي چيست؟

1- كامل نبودن و داراي عيب و نقص بودن            2- منشأ زيبايي ها و خوبي ها بودن

3- كمال مطلق بودن خداوند                           4- هماهنگي و يكپارچگي موجود در جهان

37) كدام مورد مرتبط با اعتقاد به توحيد افعالي است؟

1- بي مثل و مانند بودن خدا                           2- نظام جهان و قانونمندي حاكم بر‌آن

3- يگانگي و يكتايي  ذات خدا                          4- عدم دو گانگي و جدايي ميان ذات و صفات

38) كار باغبان در كشت گل و گياه در مقايسه با ساير افراد منسوب به كيست؟

1- قانونمندي پديده ها                  2- خود باغبان

3- آب و خاك و بذر                       4- خداوند

39) شرك ذاتي بيشتر در چه جاهايي رايج بوده است؟

1- جوامع امروزي                         2- جوامع ابتدايي

3- ملل متمدن                            4- ملل عرب

40) آيه ي «و لم يكن له كفواً أحد» دلالت دارد بر:

1- توحيد افعالي                          2- توحيد صفاتي

3- توحيد ذاتي                            4- توحيد در ربوبيت

41) اعتقاد به وجود خداي باد، خداي آتش و خداي باران، از مصاديق كدام نوع از انواع شرك است؟

1-  افعالي و صفاتي                    2- ذاتي و صفاتي

3- افعالي و نظري                       4- ذاتي و افعالي

42) كدام يك از دلايل يگانگي خداوند و اثبات توحيد ذاتي مي باشد؟

1- دعوت پيامبران                                     2- گرايش فطري بشر

3- انسجام و يكپارچگي موجود در جهان          4- همه ي موارد

43) كدام يك از موارد زير به عنوان دليل مشترك براي اثبات توحيد ذاتي و افعالي تلقي مي شود؟

1- نفي نقص و محدوديت براي خداوند            2- دعوت تمامي پيامبران تنها به يك خدا

3- حاكميت قوانين واحد بر جهان                   4- گرايش فطري بشر به يك خدا

44) محور اول توحيد افعالي آن است كه:

1- معتقد باشيم كه حداوند يگانه و يكتاست

2- خداوند را تنها خالق جهان بدانيم كه وجود خود را از كسي نگرفته است

3- نياز خداوند را به موجودات در اداره ي جهان نفي كنيم

4- ميان ذات و صفات خداوند جدايي و دو گانگي قائل نشويم

45) كدام يك از عبارات زير نشان دهنده ي محور دوم توحيد افعالي است؟

1- و لم يكن شريك في الملك                      2- بحول الله و قوته أقوم و أقعد

3- و لم تكن له صاحبه                               4- ما لهم من دونه من ولي

46) قرباني كردن براي بت ها و ياري طلبيدن از آن ها از مصاديق كدام مورد است؟

1- شرك افعالي                      2- شرك ذاتي

3- شرك در ولايت                    4- شرك نظري

47) كدام مورد مربوط به شاخه هاي توحيد افعالي نيست؟

1- قبول ولايت پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم

2- هدايت جهان به سوي مقصدي معين

3- لزوم اطاعت از رسول خدا و جانشينانش عليهم السلام

4- فقير الي الله بودن تمامي موجودات در پيشگاه خداوند

48) با درك كدام حقيقت، نظامات موجود در جهان و قوانين حاكم بر آن و روابط ميان پديده ها به فعل خدا و اراده ي او منسوب مي شود؟

1- يگانگي و يكتايي خدا               2- اعتقاد به بي نيازي خداوند

3- اعتقاد به توحيد افعالي            4- نسبت دادن صفات خدا به ذات او

49) پذيرفتن مالكيت مخلوقات در صورتي صحيح است كه:

1- مالكيت آن در كنار مالكيت خدا محسوب شود

2-  نسبت به ساير مخلوقات محسوب نشود

3- جايگزين مالكيت خدا و جانشين آن به شمار آيد

4- در طول مالكيت خدا و نسبت به مخلوقات ديگر به شمار آيد

50) غفلت انسان از نقش مديريتي و ربوبيت خداوند كدام يك از موارد زير را ضروری ساخته است؟

1- گرفتار شدن به شرك ذاتي و اعتقاد به چند خدايي

2- تأكيد قرآن كريم بر توحيد در ربوبيت و تذكر به رب بودن خداوند

3- نفي قدرت پرورش، تدبير و مديريت توسط انسان و ساير موجودات

4- در اولويت قرار دادن تدبير و مديريت خود يا ساير مخلوقات در برنامه ريزي هاي زندگي

51) شرك در ربوبيت به آن معناست كه:

1- انسان را داراي قدرت پرورش، تدبير و مديريت ندانيم

2- هيچ موجودي را داراي قدرت پرورش، تدبير و مديريت ندانيم

3- انسان در كنار تدبير الهي براي تدبير خود يا ساير موجودات حسابي مستقل و جدا قائل شود

4- انسان در كنار تدبير الهي به تدبير خود يا ساير موجودات حسابي باز نكند

52) تأكيد قرآن كريم بر «رب» بودن خداوند براي آن است كه انسان:

1- تدبير و مديريت خود را اساس برنامه ريزي ها قرار ندهد

2- روابط ميان پديده ها را ناشي از اراده و فعل خدا بداند

3- هر گونه تصرفي را در جهان جز شايسته ي خداوند نداند

4- تنها خدا را مالك و ولي جهان بداند و شريكي براي آو قرار ندهد

 53) رابطه ي مخلوقات با شاخه هاي توحيد افعالي .................... است و اگر اين رابطه ................. محسوب شود، ...................... شكل گرفته است.

1- هم عرض – جايگزيني – توحيد افعالي                   2- رابطه اي طولي – عرضي – شرك افعالي

3- رابطه اي طولي- جايگزيني – توحيد افعالي              4- هم عرض – طولي – شرك افعالي

 54) معناي عبارت «لا حول و لا قوه إلا بالله العلي العظيم» ناظر بر كدام يك از موارد زير است؟

1- نظامات موجود جهان، قانونمندي هاي حاكم بر آن و روابط ميان پديده ها فعل خدا، كار او و ناشي از اراده ي اوست

2- اگر خداوند در اداره ي امور نيازمند شريك باشد و با كمك ديگري جهان را اداره كند، وجودي ناقص خواهد داشت

3- حق ولايت يا مالكيت اشخاص در صورتي كه از طرف خدا مأذون باشند، قابل پذيرش و مقبول است

4- وجود هماهنگي و انسجام و ارتباط غير قابل گسست ميان مجموعه ي اجزاي جهان وجود خداي واحد را اثبات مي نمايد

55) معناي صحيح اين عبارت  كه: «گرمي آفتاب و روشنايي آن از خداست»، كدام است؟

1- آفتاب گرم نمي كند و روشني نمي بخشد وگرما و روشنايي آن از خداست

2- آفتاب گرما و روشنايي ندارد و خدا مستقيماً گرما و روشنايي مي آفريند

3- وجود آفتاب و گرما و روشنايي كه اثرات آن است از خدا و وابسته به اوست

4- گرما و روشنايي آفتاب از خود اوست و خدا هم در ايجاد آن واسطه است

 56) ارزش و اعتبار اعتقاد ديني وابسته به چيست؟

1-  علمي بودن اعتقاد فرد            2- اكتسابي بودن اعتقاد فرد

3-  فطري بودن عقايد                  4- اعتقاد به توحيد

 57) مهم ترين اعتقاد و پايه و اساس اعتقاد ديني كدام است؟

1- اعتقاد به وجود خدا                 2- اعتقاد به توحيد

3- قبول حقانيت پيامبران               4- اعتقاد به معاد

 58) كدام  مورد در تمام آيات قرآني سايه افكنده و روح پيكره ي معارف ديني و حياتبخش آن محسوب مي شود؟

1- توجه دادن به طبيعت               2- نگرش توحيدي

3- بيان شگفتي هاي خلقت          4- دعوت به تفكر

 59) عبارت: «و او بر هر چيزي نگهبان است»، ترجمه ي بخشي از كدام يك  از عبارات قرآني زير است؟

1- ان الله ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم

2- لا اله الا هو سبحانه عما يشركون

3- فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم

4- خالق كل شي فاعبدوه و هو علي كل شي وكيل

 60) توحيد افعالي از مراتب ............. است و پس از .................................. مطرح مي شود.

1- توحيد نظري – پذيرش توحيد ذاتي

2- توحيد نظري – نفي شرك افعالي

3- توحيد عملي – پذيرش وحدانيت خداوند

4- توحيد عملي – پس از نفي شرك افعالي

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۷ساعت 20:8  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 
دبیرستان پیامبراعظم (ص) 87سوالات متن درس۱

 سامان تیموری کلاس 102

   تفکر :

1. چه ویژگی در ماه ، ستاره و خورشید است که سبب می شود لایق پرستش نباشند ؟

ویژگی مشترک هر سه افول آنها استدلال حضرت ابراهیم این بود که چیزی که ناپایدار باشد و افول کند شایستگی پرستش را ندارد .

  2. کدام جهت را برای زندگی خود برگزید ؟ دلیلش برای انتخاب این جهت چه بود ؟

حضرت ابراهیم (ع) از اینکه ستاره و یا ماه و یا خورشید را معبود خود قرار دهد بیزاری جست و فرمود : من روی خود را به سوی کسی می گردانم که آسمانها و زمین را پدید آورده است .

از دیدگاه حضرت ابراهیم (ع) هر چیز که افول و غروب داشته باشد معلوم است که تحت قدرت و سیطرهء موجود دیگری قرار دارد . معبود ما کسی است که این ها را خلق کرده است و بر طبق نظام خاصی آن ها را به حرکت در آورده است . 

 

 

 

سوالات متن درس۲

 

  سوال های متن :

1.چرا دوران نوجوانی و جوانی اهمیت دارد ؟

زیرا این دوره آغاز انتخاب های بزرگ انسان می باشد که به اصل زندگی مربوط می شود . 

2. فرق استعداد های گیاهان و حیوانات از یک طرف با استعدادهای انسان از طرف دیگر در چیست ؟

استعدادهای گیاهان و حیوانات محدود است . یک هسته ی خرما می خواهد به یک نخل تنومند تبدیل شود و ... ولی استعدادهای انسان متنوع و گسترده است . دیگر اینکه آدمی بی نهایت طلب است گیاه یا حیوان وقتی به سر منزل رسید متوقف می شود ولی استعداد انسان پایان ندارد به هر مرحله می رسد بالاتر را طلب می کند . 

 

 3. فرق انسان با سایر موجودات در رسیدن به کمال چیست ؟

گیاهان بطور طبیعی و حیوانات بطور غریزی استعدادهای خود را شکوفا می کنند اما انسان مسئول سرنوشن خود است او باید از « قدرت تفکر و تعقل » و « قدرت انتخاب » خود استفاده کند یعنی خوبی ها را بشناسد و با انتخاب آن راه ها ، بسوی کمال حرکت کند . 

 4. قرآن درباره قدرت تفکر و قدرت انتخاب انسان چه می فرماید ؟

« انا هدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا » ؛ ما راه را به او « انسان » نشان دادیم یا سپاسگزار (و پذیرا ) خواهد بود یا نا سپاس . این آیه شریفه نشان می دهد که خداوند قدرت تشخیص راه را از بی راهه در نهاد انسان گذاشته است و او خود باید راه راست را انتخاب کند که در این صورت سپاسگزار نعمت خدا بوده است وگرنه موجودی ناسپاس خواهد بود . 

5. سخن قرآن دربارهء مسئول بودن انسان نسبت به اعمالش چیست ؟

« کل نفس بما کسبت رهینه ؛ هر کس در گرو کاری است که کرده است . » 

 6.حقیقت زندگی انسان چیست ؟

شکوفایی تدریجی وجود او و رسیدن به خوبی ها و زیبایی ها یعنی از نقص ها رها شدن و به کمال رسیدن. 

  7. شخصیت متوازن و متعادل چگونه شخصیتی است و چرا چنین افرادی دوست داشتنی هستند ؟

عبارتست از شخصیتی که همه استعدادهای او بطور متعادل رشد کرده باشد و بخاطر همین مطلب دوست داشتنی هستند

اندیشه و تحقیق : 1.پیام های اصلی درس را در چند بند به ترتیب بنویسید ؟

- موجودات عالم در مسیررهائی از نقص بسوی کمال در حرکتند .

- منظور از رسیدن به کمال عبارتست از شکوفائی استعدادها .

- انسان موجود جویای کمال است .

- لحظهء زیبا برای انسان لحظه ای است که انسان به کمالی برسد .

- گیاهان و حیوانات استعدادهای محدود دارند .

- یکی از استعدادهای انسان بی نهایت طلبی اوست .

- بی نهایت ( کمال مطلق ) کسی جز خدا نیست .

- انسان با تفکر و انتخاب خود راه کمال را می پیماید . 

  2. تنوع و گستردگی استعدادها مفید است یا مضر ؟ چرا ؟

مفید است و زیبایی وجود انسان به شکوفائی همۀ استعدادهای او بستگی دارد . 

  3. قدرت تفکر و قدرت انتخاب ، هریک چه نقشی در حرکت کمالی انسان دارند ؟

با قدرت تعقل و آگاهی خود خوبی ها را می شناسیم و با قدرت انتخاب بسوی آن کمال پیش می رویم . میزان صحت هدف به میزان آگاهی انسان بستگی دارد .

4. چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است ؟

چون فعالیت های انسان بر اساس عقل و انتخاب است بنابراین مسئول سرنوشت خویش می باشد .

5. به نظر شما انسان سعادتمند کیست ؟

کسی که توانسته باشد هدف زندگی را به درستی انتخاب کرده باشد و همهء استعدادهایش را بطور متعادل شکوفا کند . انسانی که همهء استعدادهای او بطور متوازن رشد کرده و به کمال رسیده خوشبخت است

 

 

سوالات متن درس۳

 

1. منشاء تفاوت انسانها به چیست ؟

انسانها دارای استعدادهای بسیاری هستند . علت اختلاف انسانها به این است که آنها در انتخاب هدف ها و دل بستگی ها با یکدیگر اختلاف دارند . کسانی به دنبال کشف اسرار طبیعت اند برخی در اعماق دریاها درجستجویند و گروهی سینهء فضا را می شکافند ... 

  2. داشتن بینش درست چه نقشی در زندگی انسان دارد ؟

اگر خود و استعدادهای خود را درست بشناسیم به انتخاب درستی هم دست خواهیم زد و در غیر این صورت به بیراهه خواهیم رفت . 

  3. رفتار هر کس نشانه چیست ؟

رفتار هر کس تجلی انتخاب های او و انتخاب هایش آیینهۀ بینش ها و نگرش های اوست . 

  4. داشتن معیار در انتخاب هدف ها چه ثمراتی دارد ؟

- به وسیله معیار ، ارزش هدف ها را مشخص می کنیم .

- متناسب با ارزشی که هدف ها دارند به آن ها رتبه می دهیم .

- به وسیله ی معیار ، هدف های زندگی را به درستی برخواهیم گزید تا عمر ما ثمر دهد و به رستگاری برسیم . 

  5. خدای بزرگ درباره دل بستگی ها برخی آدمیان چه می فرماید ؟

می فرماید : هرکس که خواهان دنیای زودگذر است بزودی هرکه را خواهیم نصیبی از آن دهیم . آنگاه جهنم را برای او قرار می دهیم که به خواری در آن داخل می شود . و هرکس خواهان آخرت است و برای آن سعی می کند در حالی که مؤمن باشد تلاش آنان پاداش داده خواهد شد . 

  6. ویژگی های هدفهای دنیایی را بنویسید ؟

- تمام شدنی و پایان پذیرند .

- احتمال نرسیدن به هدفهای زودگذر وجود دارد .

- اگر به عنوان هدف اصلی انتخاب گردند مانع رسیدن به مقاصد دیگر می شوند . 

  7. ویژگی های هدف های آخرتی را بنویسید ؟

- نامحدود و بی پایان اند .

- سعی برای هدفهای آخرتی نتیجه بخش است .

- توجه به آن ها مانه نیل به مقاصد دیگر نیست . 

اندیشه و تحقیق :

1. پیام های اصلی درس را به ترتیب در چند بند تنظیم کنید .

1) انسانها در انتخاب هدف ها و دل بستگی ها با یکدیگر اختلاف دارند .

2) منشاء انتخاب های انسان اندیشه و تفکر اوست .

3) اگر خود را درست بشناسیم انتخاب هایمان درست خواهد بود .

4) رفتار هرکس تجلی انتخاب های او و انتخاب هایش آیینهء بینش ها و نگرش های اوست .

5) ما برای انتخاب هدف نیازمند به معیار هستیم و چون خداوند از هرکس به ما آگاهتر و مهربانتر است بهترین معیارها را در کتابش به ما ارائه کرده است .

6) از نظر قرآن راه درست آنست که هدفهای آخرتی که نامحدود و جاودانه اند را اصل قرار دهیم و هدفهای دنیایی را وسیله و نردبان برای رسیدن به هدفهای آخرتی قرار دهیم . 

  2. در ابتدای درس سه سوال مطرح شده است . با توجه به آن چه در درس آموخته اید به آن ها پاسخ دهید .

1) چرا انسان ها هدف ها و دلبستگی های مختلف دارند ؟

دلبستگی های مختلف بواسطه ی اندیشه های مختلف است . هرکس متناسب با فکر خود برای خود هدفی را بر می گیرند . 

  2) آیا معیاری برای داوری درباره ی این اختلاف ها وجود دارد ؟

خدای رحیم و مهربان که مشتاق سعادت ماست در قرآن کریم در این مورد مارا هدایت و راهنمایی می کند و معیار انتخاب هدف های اصیل از غیر آن را مشخص فرموده و آثار و نتایج آن ها را نیز یاد آور می شود . او که از همه به ما مهربانتر و از خود ما به نیازهای ما آگاه تر است . 

  3) آیا می توان هدف ها و دل بستگی های اصلی انسان را کشف کرد ؟

آری ، عقل ما این قدرت را دارد ما باید به دنیال آن دسته از دل بستگی ها باشیم که جواب گوی نیازهای مادی و معنوی ما باشد . این دل بستگی ها باید همیشگی و پایان ناپذیر باشند . چنین هدف هایی حتماً به نتیجه می رسند و مانع از رسیدن به هدف های پایان پذیر نیستند . 

  3. با مطالعه ی پیام هایی که از آیات شریفه ی دری به دست آمد دل بستگی ها و هدف های دنیایی و اخروی را مقایسه کنید .

دل بستگی های دنیایی   

1. زود گذر و پایان پذیرند .

2. ممکن است انسان به مقداری از هدف های دنیایی برسد .

 3. مانع رسیدن انسان به هدف های جاوید می شوند.          

دل بستگی های  اخروی

1. جاویدان و پایان ناپذیرند .

2. سعی برای هدف های اخروی نتیجه بخش است .

3. مانع از رسیدن انسان به هدف های دنیایی نیستند.

سوالات متن درس۴

1. آیا هدف های دنیایی و پایان پذیر ارزش یکسانی دارند ؟

خیر ارزش یکسانی ندارند به طور مثال اگر از انسان بخواهند میان سلامتی و داشتند یک خانه ی زیبا یکی را انتخاب کند با اندکی تفکر سلامتی را بر می گزیند و خانه ی زیبا را رها می کند .

2. هدف های جامع چگونه هدف هایی هستند ؟

هدف های جامع به گونه ای هستند که هدف های دیگر را هم در بر دارند و رسیدن به آن ها مساوی با رسیدن به هدف های دیگر هم هست . به طور مثال یک کوهنورد علاوه بر این که یک ورزشکار است سلامتی جسمانی نیز دارد . استقامت خوبی کسب کرده . از مشاهده ی مناظر طبیعی کوهستان هم لذت می برد .

3. هدف های برتر و جامع تر چه فایده ای دارند ؟

استعدادهای بیشتری را در برمی گیرند . نهال وجود مارا پر بارتر و متناسب تر و زیباتر رشد خواهند داد و به کمال خواهند رساند .

4. ویژگی های هدف های دنیایی و آخرتی را بنویسید . ( با توجه به قرآن )

1) آن چه خدایی است پایان ناپذیر و همیشگی است .

2) آن چه خدایی نیست نابود شدنی است .

3) خوبی های این جهان کالای اندکی بیش نیست .

4) آنچه نزد خداست برتر و پایدارتر از خوبی های این جهان است .

5) پاداش های دنیا و آخرت همه از سوی خداست .

6) برترین پاداش برای انسان خشنودی خداست .

5. مبدأ خوبی ها کیست چرا ؟

خداوند مبدأ و سرچشمه ی خوبی هاست زیرا هر خوبی در این جهان و در ؟آن جهان از اوست .

6. گمشده ی انسان چیست ؟

آدمی در ذات خود درجست و جوی سرچشمه ی خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبدأ دست نیابد آرامش نیافته و تز پای نخواهد نشست . پس مقصود و محبوب نهایی ما ذات مقدس خداوند است .

7. تقرب به خدا نصیب چه کسانی می شود ؟

این مقصد ،همت بزرگ و اراده ی محکم می طلبد . تقرب به برترین محبوب و مقصود مهم بلند همتان کوشاست

اندیشه و تحقیق :

1. پیام های اصلی را به ترتیب در جدول زیر تنظیم نمایید .

شماره   پیام های اصلی

1.هدف های جامع به گونه ای هستند که رسیدن به آن ها مساوی با رسیدن به هدف های دیگر است

2.هر چه هدف ما جامع تر باشد وجود ما پربارتر و زیباتر رشد خواهد کرد .

3.خداوند مبدأ همه خوبی هاست زیرا هر خوبی که در این جهان باشد از اوست .

4.انسان در ذات و سرشت خود به دنبال مبدأ خوبی ها و کمال ها است و تا به آن نرسد آرامش نخواهد یافت .

5.مبدأ همه ی کمال ها و خوبی ها خداست و بنابراین انسان موجود خداجوست .

6.تقرب به برترین محبوب و مقصود سهم بلند همتان کوشاست .

2. بزرگی انسان ها و عظمت زندگی آن ها به چه چیزی بستگی دارد ؟ چرا ؟

بزرگی انسانها به هدف ها و دل بستگی های آنها بستگی دارد . انسانهای بزرگ مقاصد بزرگ دارند . زیرا آنا با اندیشه خود دریافته اند که امور دنیایی چون زود گذر و فانی هستند قابل دل بستن نیستند بنابراین بدنبال هدف باقی و ابدی که منشأ همه کمال ها و زیبایی هاست رفته اند .

3. عبارت های زیر را تکمیل کنید :

الف ) اگر دل بستگی هایم را درست انتخاب کنم و هر یک را از امور برتر قرار دهم . درخت وجود من پربارتر و متناسب تر و زیباتر رشد خواهد کرد .

ب ) برترین محبوب ذات مقدس خداوند است زیرا او مبدأ هستی ئ سرچشمه ی همه ی خوبی هاست .

4. چه ارتباطی کیان درس اول و درس چهارم برقرار است ؟

در درس اول در مورد حضرت ابراهیم (ع) دیدم که او از معبودی که غروب و افول می کند بیزاری می جوید و رو به سوی خالق آسمانها و زمین می آورد . در درس چهارم همین مطلب تحلیل شده است . انسان ذاتاموجود کمال جوست و تا به کمال مطلق نرسد آرام نمی گیرد و خداوند مبدأ و سرچشمه ی همه ی خوبی هاست چون آن ها را خلق کرده است . پس مقصود و مطلوب انسان خداست

سوالات متن درس۵

اندیشه و تحقیق :

1. اسماء و صفات خدا را که در سوره ی توحید ، سوره ی حمد ،آیات 255 و 256 سوره ی بقره وآیه ی چهارم سوره ی آل عمران آمده است در جدولی مانند جدول زیر بنویسید .

ردیف     سوره     اسم وصفت

1.         توحید    الله – احد – الصمد

2.         حمد      الله – رب – رحمن – رحیم – مالک

3.         255 بقره            الله – الحی – القیوم – العلی – العظیم -

4.         256 بقره            الله – سمیع – علیم 

5.         4 آل عمران         الله – عزیز – ذوانتقام

 

  2. چرا صفات موجودات دیگر را نمی توان با صفات خداوند مقایسه کرد ؟

زیرا وجود و اوصاف موجودات پرتو و اثر خداوند هستند و هرگز پرتو و اثر نمی تواند در ردیف صاحب اثر قرار گیرد . همه ی موجودات ناقص و محدود و فانی هستند و خداوند کامل و نامحدود و جاویدان است . پس مقایسه بین موجودات و خداوند درست نیست . 

  3. اسماء و صفات خدارا که در این درس آمده بیابید و در دفتر خود یادداشت کنید .

برتر از خیال – علت – پروردگار – صاحب خوبی ها – خالق – سرچشمه ی نور – اقیانوس بیکرانه – کامل – نامحدود – جاویدان – مالک حقیقی – غنی – حمید – مدبر – مأوای بی پناهان – یار دادخواهان – هادی – آرام جان – بهترین مقصود – محبوب تر از هر محبوب – همدم غریبان – سامان بخش هر پریشان. 

نکات مهم درس۶

1. این جهان آیت و نشانه ی اوصاف الهی است .

2. هر خیر و کمالی در جهان از خیر و کمال خداوندی که آفریننده ی آن است سرچشمه گرفته است .

3. انسان و جهان نشانه های حکمت ، قدرت ، علم ، رحمت و ... الهی است .

4. قرآن می فرماید : در زمین برای اهل یقین نشانه هاست و نیز در خودتان ، آیا نمی نگرید ؟ 

سوالات متن درس۷

1. چگونه می توان پی برد که خداوند همه ی صفات نیکو را داراست ؟ استدلال نمائید .

مقدمه اول : خداوند وجودی کامل و عاری از هرگونه عیب و نقص است .

مقدمه دوم : هر موجود کاملی همه ی صفات خوب و نیکو را داراست .

نتیجه : پس خداوند همه ی صفات خوب را داراست . 

2. صفات ثبوتی خداروند را تعریف کنید .

صفاتی که جنبه ی کمال دارند و خداوند آن ها را داراست مثل قدرت ، علم و عدالت . 

  3. صفات سلبی خداوند را تعریف کنید .

صفاتی که از نقص و نیاز ناشی می شود و خداوند از داشتن این صفات مبراست . 

اندیشه و تحقیق :

الف )

1. ملاک و معیار توصیف خداوند به بعضی از صفات چیست ؟

هر صفتی که نشانه کمال به خوبی باشد می توانیم خداوند را به آن توصیف کنیم مانند علم و قدرت زیرا هر کمالی که در عالم باشد منبع و مبدأ آن خداست . 

  2. چرا نمی توانیم بعضی از صفات را به خدا نسبت دهیم ؟

صفاتی که نشانه نقص و نیاز باشد نمی توانیم بخدا نسبت دهیم چون خداوند آنها را ندارد مانند جهل ، زیرا جهل یعنی نداشتن علم و حال آنکه خدا عالم مطلق است . 

  3. چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسان ها وجود دارد ؟

در انسان دوگونه صفت است برخی نشانه کمال و نیکویی هستند و برخی حکایت از نقص و کمبود می کنند . خداوند آن دسته از صفات انسان را که نشانه نقص و کمبود است را ندارد تنها صفات کمالی انسان را آن هم در حد کمال و اعلاء داراست . 

  ب )

چهار جمله به صورت مناجات بنویسید که در آن خداوند حمد شده باشد چهار جمله هم به صورت تسبیح بنویسید که بیانگر تنزیه خدا باشد .

1. حمد : خدایا تو مهربانی ، رحمتت همه را فرا گرفته است .

2. حمد : خدایا تو بر پنهان و آشکار علم داری .

3. حمد : خدایا تو با قدرت بی انتهایت آسمانها را برافراشتی .

4. حمد : خدایا تو با لطف گسترده ات همه موجودات را به کمال شایسته خود می رسانی .

1. تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات از خود استقلالی ندارند تو قائم بخود و برپادارنده دیگرانی .

2. تسبیح : پروردگار من اگر همه عاجز و ناتوانند تو قدرتمند و توانا هستی .

3. تسبیح : پروردگار من اگر همه زوال پذیر و فانی اند تو باقی و ابدی هستی .

4. تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات روزی خور خوان نعمت تو هستند تو روزی بخش دیگران هستی . 

  ج )

1. صفات ثبوتی و سلبی را که در شعر آمده است استخراج کنید و از یکدیگر تفکیک نمایید .

صفات ثبوتی : پاک ، توحید ، حکیم ، عظیم ، کریم ، رحیم ، مستحق ثنا ، نامحدودی ، عز ، جلال ، علم ، یقین ، نور ، جود ، ستار ، حمد .

صفات سلبی : رنج ، درد ، نیاز ، بیم ، عیب ، خطا ، جنبش ، کمیت ، مثل داشتن ، ضد داشتن

سوالات متن درس۸

1. قرآن درباره ی ایمان و عمل صالح چه نکاتی را بیان می فرماید ؟ ( سه مورد )

- اگر کسی به مرحله ی ایمان برسد می تواند به ثمرات آن امیدوار باشد .

- مؤمن کسی است که عمل صالح انجام دهد .

- عمل صالح و کار شایسته وقتی ارزشمند است که بر اساس ایمان به خدا و به خاطر او انجام گرفته باشد . 

  2. چه نسبتی بین عمل و ایمان وجود دارد ؟

عمل ثمره و میوه ایمان است . شناخت ماتا به مرحله ایمان نرسد منجر به عمل نمی شود . 

  3. کانون وجود آدمی چیست ؟

قلب کانون وجود آدمی است . اگر به چیزی گرایش داریم و یا از کسی متنفریم مربوط به قلب ماست قلب است که گاه قساوت گاه آرامش دارد و گاه اضطراب و گاه در حال یقین است و گاه در حال شک .

5.از نظر قرآن جایگاه قلب در انسان چگونه است ؟

قلب محور وجود انسان است و عموم حالات پسندیده یا ناپسند از قلب سرچشمه می گیرد .

6. چگونه آگاهی از یک کار خوب به عمل منجر می شود ؟

برای این کار باید آگاهی از عقل و ذهن عبور کند و به قلب برسد به گونه ای که قلب آن را باور کند . از آنجا که قلب مرکز محبت و شوق است وقتی حقیقتی را باور کرد بدان حقیقت شوق پیدا می کند و همت انسان را به سوی آن بر می انگیزد . در این حالت است که انسان بدان حقیقت دل می بندد و احساسی از اطمینان و آرامش وجودش را فرا می گیرد .

7. مقدس ترین حرم عالم کدامست ؟

قلب مقدس ترین حرم عالم هستی است بنابراین باید ببینیم قلب ما منزلگاه کیست و برای کدام دوست می تپد و با مهر چه کسی گرم است و در این حرم چه کسی حضور دارد ؟ . اندیشه و تحقیق :

الف – پاسخ دهید :

1. چگونه ایمان میان شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند ؟

برای اینکه شناخت از یک کار خوب به عمل منجر شود باید از مرحله عقل و ذهن عبور کند و به قلب برسد به گونه ای که قلب آن را باور کند قلب مرکز محبت و شوق است وقتی حقیقتی را باور کرد بدان حقیقت شوق پیدا می کند و همت انسان را به سوی آن بر می انگیزد و بدنبالش به آن عمل اقدام می کند .

2. بعد از شناخت زبان یک کار قلب چه نقشی در ترک آن دارد ؟ مثال بزنید .

باید این شناخت به قلب برسد بطوری که قلب زیان آن را باور کند و بدنبالش نفرت به آن کار در آن ابه آن کار در آن ایجاد شود و بدینوسیله تصمیم بر ترک آن بگیرد . به عنوان مثال شناخت زیان سیگار به تنهایی برای ترک آن کافی نیست زیرا بسیاری از افار که زیان آن را می دانند باز آنرا استعمال می کنند بلکه باید این شناخت به یک باور قلبی تبدیل شود که سیگار زیان دارد آنگاه نسبت به آن نفرت ایجاد شود و بعد عزم بر ترک در انسان ایجاد شود .

سوالات متن درس۹

1. رسول خدا (ص) درباره زیباترین مژده به جوانان و نوجوانان در استفاده از فرصت چه می فرماید ؟

یکی از ملائکه ی خداوند هر شب بر بالین جوانان می آید و آنان را ندا می دهد : برخیزید و ( برای رستگاری ) بکوشید . 

  2. چگونه تفکر پیرامون آیات خدا ایمان و محبت انسان را نسبت به او زیاد می کند ؟

زیرا جهان و زیبایی های آن نشانه های زیبایی ، علم ، قدرت و رحمت خداست توجه به آنها یاد خدارا در دل زنده می کند و رحمت خدا را یادآور می شود و این یادآوری بر دوستی و محبت ما به او می افزاید . 

  3. اثر توجه دائم به خدا و یاد او چیست ؟

توجه دائم به او ارتباط ما با او را افزایش می دهد و این پیوند را مستحکم می کند . یکی از حکمت های نمازهای پنج گانه زنده نگهداشتن یاد خدا در تمام طول شبانه روز است . 

  4. توجه به نعمت ها و لطف های خدا به انسان چه نتیجه ای دارد ؟

اگر به زندگی خود توجه کنی نشانه های لطف و رحمت خدا را بروشنی می بینی . ذکر محبت های خدا یاد او را زنده نگه می دارد و قلب را به او نزدیک می کند . 

 

  5. چه عواملی معمولا ما را به یاد خدا می اندازد ؟

مطالعه زندگی معصومین (ع) و دوستان خدا ، قرائت قرآن کریم ، حضور در مسجد و شرکت در نماز جماعت ، زیارت مرقد معصومین (ع) و امام زادگان و اولیای خدا ، همنشینی با دوستان صادق و صمیمی از جمله این عوامل هستند

  6.دو مورد از عواملی که یاد خدا را در دل ضعیف می کنند را توضیح دهید .

1) دوستانی که نگاه جدی به زندگی نکرده و هدفی متعالی ندارند اینان فضایی اطراف ما ایجاد می کنند که فرصت یاد خدا را از آدمی می گیرد .

2) سرگرم شدن به فیلم ها و کتابهای نامناسب نهال پاکی و طهارت نوجوانی را می خشکاند و پیوند با خدا را بشدت ضعیف می کند . 

  7. چهار مورد از عواملی که باعث رسیدن به ایمان و حفظ آن در انسان می شود را نام ببرید .

1) تفکر پیرامون آیات خدا

2) توجه دائم به خداوند و ذکر و یاد او

3) توجه به نعمت ها و لطف های خدا به انسان

4) انجام اعمال نیک و دوری از گناه 

 

اندیشه و تحقیق :

1.چرا حرکت به سوی خدا و کسب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی آسان تر از بزرگسالی است ؟

زیرا در سنین بزرگسالی ریشه های اخلاق فاسد در انسان زیادتر می شود و جهاد مشکل تر است ولی در سن جوانی و نوجوانی بواسطه پاکی خود به ملکوت نزدیک تر است و بنابراین تلاش برای اصلاح و خودسازی آسانتر است . 

  2. به نظر شما مهم ترین نکته در توصیه امام خمینی «ره» به جوانان چیست ؟ چرا ؟

مهم ترین توصیه امام به جوانان این است که : « نگذارید در اصلاح حال خودتان زمان جوانی به زمان پیری بیفتد » زیرا تا قوای جوانی هست تا روح لطیف جوانی هست تا ریشه های فساد در اوو کم است می تواند خودش را اصلاح کند . 

  3. به نظر شما مهم ترین عامل در تضعیف ایمان و فراموشی خداوند کدام است ؟ چرا ؟

انجام نیکی ها ، زیرا هر عمل نیک دل را نورانی تر می کند و دل پاک و نورانی به ملکوت خدا نزدیک تر است . 

  4. به نظر شما مهم ترین عامل در تضعیف ایمان و فراموشی خداوند کدام است ؟ چرا ؟

انجام گناه مهم ترین عامل تضعیف ایمان است . هر گناه چون غباری صفحه دل را می پوشاند و به اندازه خود مانع رسیدن نور در حقیقت می گردد . 

  5.چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا کرد ؟

توجه دائمی به خدا و رعایت پاکی چشم و زبان و فکر و خیال و قلب و ...

 

سوالات متن درس۱۰

. برای اینکه انسان راهی را انتخاب کند و عملی را انجام دهد چه مراحلی را طی می نماید ؟

اول درباره هدف و راه زندگی تفکر می کند تا درستی یا نادرستی آن را دریابد و آنگاه قلباًآن را می پذیرد و به آن شوق پیدا می کند و در مرحله دوم آهنگ رفتن می کند و در مرحله سوم قدم پیش می گذارد و به راه می افتد . 

  2. معنی عزم چیست ؟

عزم به معنی اراده ، قصد و آهنگ به سوی هدفی است . آدمی با عزم و اراده خود آنچه را انتخاب کرده عملی می سازد . 

  3. منظور از گوهر انسانیت به چیست ؟

چون یکی از ویژگی های انسان قدرت انتخاب است بنابراین گوهر انسانیت ، اختیار می باشد . 

  4. معنی عهد با خدا چیست ؟

یعنی عهدی برای رضایت او وسعادت و رستگاری ما . 

  5. دین چیست ؟

دین همان راه کمال و خوشبختی یعنی راه رضایت خداست . 

  6. مراحل سه گانه عهد میان انسان و خدا را نام ببرید ؟

1) عهد برای قدم گذاشتن در اصل راه 2) تجدید روزانه عهد 3) تکمیل عهد 

  7. مکروه را تعریف کنید ؟

اعمالی که از سرعت حرکت انسان می کاهند و توفیق رسیدن به درجات برتر رستگاری را میسر می سازد. 

 

اندیشه و تحقیق :

 

الف )

1.عزم چه رابطه ای با اختیار دارد ؟

انسان با عزم و اراده ی خود آن چه را در اختیار و انتخاب کرده است عملی می سازد . به همین جهت عزم ظهور گوهر انسانیت یعنی اختیار است . 

  2. چرا انسان های با اراده و مصمم را دوست داریم و از انسان های بی اراده خوشمان نمی آید ؟

انسان هر صفتی را که نشانه کمال باشد دوست دارد . انسانهای با اراده و مصمم دارای کمالاتی از قبیل ثبات قدم و اعتماد به نفس و صبر و ... هستند از این جهت دوست داشتنی هستند ولی انسانهای بی اراده از این کمالات برخوردار نیستند و ناقصند بنابراین دوست داشتنی نیستند . 

  3. چرا تعریف اول از واجب ، حرام ، مستحب و مکروه اساس تعریف دوم است ؟

چون کلمه انجام نقطه ی مقابل ترک است و کلمه ی سعادت نقطه ی مقابل کلمه ی عذاب است بنابراین با تبدیل کلمه انجام در تعریف اول به کلمه ی ترک و تبدیل کلمه ی سعادت به کلمه ی عذاب و بالعکس می توانیم تعریف دوم را درست کنیم . 

  ب)

1. کلمه عهد به صورت های مختلفی از قبیل عاهدتم ، الم اعهد عهدنا ، عهدی ، عاهدوا حدود 45 بار در قرآن کریم آمده است . آیات 40 و 80 و 177 سوره بقره 76 و 77 آل عمران ، 115 طه ، 60 یس ، 10 فتح و 8 مؤمنون از جمله آن آیات می باشند که برای تحقیق انتخاب شده اند در مجموعه این آیات اندیشه کنید و پاسخ سوال های زیر را در دفتر خود یادداشت کنید .

- عهد میان چه کسانی است ؟

میان خدا و بندگانش 

  - عهد درباره چیست ؟

عهد درباره کسب رضایت او و رسیدن به سعادت و رستگاری خودمان .

- عاقبت عهد شکنان چه بوده است ؟

- شقاوت و بدبختی و مبتلا شدن به عذاب .

چه کسانی به عهد وفادار بوده اند و چه نتیجه ای رسیده اند ؟

- آنان که در کسب رضایت خدا ثابت قدم و استوار بوده اند و با اعتماد به نفس تمام مشکلات را تحمل نموده اند . سرانجام اینان سعادت و رستگاری و خشنودی خداست .

 در آیات مبارکه 130 طه ، 17 لقمان ، 60 و 61یس تدبر نموده و بیان کنید هر آیه ناظر کدام یک از مراحل یه گانه عهد است ؟

آیه 130 طه : پس در برابر آنچه می گویند صبر کن و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور ...

آیه 17 لقمان : پسرم نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصائبی که به تو می رسد شکیبا باش که این از کارهای مهم است .

آیه 60 -61 یس : آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکاری است !؟ و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است .

سوالات متن درس۱۱

1. اجرای یک هدف و برنامه چه تأثیری در روحیه انسان دارد ؟

به انسان اعتماد به نفس می بخشد و سبب شادابی و نشاط می شود .

2. شکستن پیمان و خلف وعده ها چه آثاری در پی دارد ؟

سستی اراده و ضعف نفس را در پی دارد و کار به جایی می رسد که شخص با خود می گوید :« من نمی توانم من ضعیف هستم » .

3. غفلت چیست و غافل کیست ؟

غفلت یعنی بی توجهی و سستی نسبت به هدف و راه رسیدن به هدف و غافل کسی است که موجبات سعادت خود در نیا و آخرت بی توجه باشد .

4.آیا فراموشکار مقصر است ؟

خیر ، همیشه مقصر محسوب نمی شود بلکه آن فراموشی بد است که ناشی از غفلت و بی توجهی باشد .

5. چه عاملی سبب دوام عمل می گردد ؟ و دوام عمل چه فایده ای دارد ؟

تدریجی عمل کردن سبب دوام عمل می شود . اعمالی که دوام دارند موثرند اگر چه کم باشند اما عمل گاه و بیگاه نه تنها مؤثر نیست که گاهی زیان آور هم هست .

6. رسول خدا (ص) درباره تداوم عمل چه می فرمایند ؟

« ان افضل الاعمال ادومها و ان قل ؛ برترین اعمال مداوم ترین آنها ست اگر چه اندک باشد . »

7. راه های تقویت عزم را نام ببرید .

تسریع در انجام تصمیم – توجه به حضور در پیشگاه خدا و فرشتگان – توجه به عاقبت پایداری در تصمیم – عملی دانستن تصمیم جدید – رعایت اصل اعتدال – رعایت اصل تدریج . 

 

اندیشه و تحقیق :

 

1.آیاعلاوه بر عوامل ذکر شده در کتاب عامل یا عوامل دیگری برای تقویت عزم می شناسید ؟ آنها را بیان کنید .

توجه به این مطلب که ما موجودی ابدی هستیم و ما با اعمال نیک خود داریم ابد خود را می سازیم .

توجه به این مطلب که مصایب و مشکلات دنیا زوال پذیر و فانی است و پاداش نیکو در انتظار صابران است

توجه به عزمت (لقاء الله) عزم انسان را جزم می کند .

2. به نظر شما چه عاملی ممکن است تصمیم های زیر را تهدید کند ؟ هر یک را جداگانه بنویسید .

الف ) خواندن نماز

ب ) مطالعه کتاب های مفید

ج ) کمک به نیازمندان

الف ) بی توجهی به فضیلت نماز اول وقت ، سرگرمی و بازی های بازدارنده ، کاهلی .

ب ) اشتغالات وقت گیر مانند نگاه به فیلم ها ، تنبلی ، عدم عادت به مطالعه .

ج ) صفت رذیله بخل ، قساوت قلب و ترساندن شیطان انسان را از فقر .

3. چرا امام صادق (ع) می فرماید : « سزاوار است کسی که همت بر کار خیری کرده و در عمل به آن تسریع کند و آن رابه تأخیر نیندازد ؟ »

زیرا شیطان منتظر همین تأخیرها ست تا در این فاصله زمانی انسان را وسوسه کند و به تنبلی کشاند . 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۷ساعت 20:4  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

 

نمونه سوال دین و زندگی سال اول دبیرستان پایانی دوم

الف ) پرسش و پاسخ تشریحی (5/7 نمره )

1. حضرت ابراهیم پس از تماشای طلوع و افول ماه و خورشید چه فرمود ؟ و چه نکته ی مهمی را به مردم آموخت ؟ 1

ب ) پرسش و پاسخ تشریحی (5/7 نمره )

1. آیا هرانسان دیگری نیز می تواند انتخاب حضرت ابراهیم را داشته باشد؟ریشه های انتخاب اوچه بود؟1

ج ) پرسش و پاسخ تشریحی (5/7 نمره )

1. بزرگ ترین انتخاب حضرت ابراهیم چه بود ؟ و بر چه معیاری انتخاب خود را انجام داد ؟ 1

2. اختیار انسان چه تأثیری در سعادت و خوشبختی آدمی دارد ؟ 75/.

 

آزمون چهار گزینه ای از تمام کتاب درسی

1. لحظه زیبا برای انسان لحظه ای است که انسان ...

الف. به لذتی دست می یابد

ب . به کمالی می رسد

ج . به جا و مقامی می رسد

د . خاطره خوشی به نظرش می رسد

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

2. تفاوت انسان با دیگر موجودات در چیست ؟

الف . داشتن غریزه و تفکر

ب . داشتن قدرت طبیعی و انتخاب

ج . داشتن تفکر و انتخاب

د . داشتن غریزه و تفکر و انتخاب

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

3. ویژگی بارز انسان عبارتست از :

الف . تفکر

ب. انتخاب

ج. بی نهایت طلبی

د . تفکر و انتخاب

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

4. اگر در بینش ها اختلاف باشد در ... اختلاف پیش می آید .

الف . تعقل ها

ب . هدف ها

ج . اندیشه ها

د . انتخاب ها و اندیشه ها

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

5. راه درست در زندگی کدام است ؟

الف . هدف های آخرتی را اصل قرار دهیم .

ب . هدف های دنیایی را اصل قرار دهیم .

ج . هدف های دنیایی اصل و هدف های آخرتی وسیله

د. هدف های آخرتی اصل و هدف های دنیایی نردبان

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

 

6. در میان هدفها ی آخرتی برترین هدف عبارتست از :

الف . رسیدن به بهشت

ب. دوری از جهنم

ج . دلبستگی به خدا

د . خیری که به مردم برسد

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

7. از نظر حضرت ابراهیم (ع) خدائی که غروب و افول کند :

الف . باطل است

ب . دوست داشتنی نیست

ج . بت است

د . از خود اختیاری ندارد

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

8. هدفی که حضرت ابراهیم برای خود برگزید چه بود ؟

الف . قال لا احب الافلین

ب . قال هذا ربی هذا اکبر

ج . وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض

د . انی بری ء مما تشرکون

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 

9. چرا خدارا چنانکه شایسته است نمی توان شناخت ؟

الف . زیرا غیر مادی است و ما مادی

ب . زیرا او پاک و ما ناپاک

ج . زیرا نمی توان بر او احاطه پیدا کرد

د . زیرا او منشاء همه خوبی هاست

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

10. چرا خداوند واجد همه خوبی هاست ؟

الف . زیرا : ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش

ب . زیرا او خالق است

ج . زیرا می خواهد انسانها را به کمال برساند

د . چون عظمت ها شکوهمندی خود را از او دارند .

جواب : « گزینه ( الف) درست است . »

11. عبارت « چگونه از تو غافل باشم وقتی که با منی » از کدام آیه گرفته شده است ؟

الف . قل اعوذبرب الفلق

ب . خلق کل شی

ج . نحن اقرب الیه من حبل الورید

د. ایاک نستعین

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

12. تسبیح و حمد محتوی اصلی ... است .

الف . رکوع

ب . سجده

ج . رکوع و سجده

د . رکوع و سجده و تکبیر

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

13. کدام دسته از صفات ، صفات ثبوتی هستند ؟

الف . علم و قدرت و مکان داشتن

ب . علم و رحمت و عجز

ج . جهل و عجز و مرگ

د . رحمت و دانایی و قدرت

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

14. مکان داشتن یک نقص است زیرا :

الف . در همه زمانها نیست

ب . محدود به مکان خود است

ج . همه در نزد او حاضر نیستند

د . به همه جا علم ندارد

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

15. چرا خداوند مالک جهان است ؟

الف . چون به همه جا احاطه دارد

ب . هدف های پایان پذیر

ج . دل بستگی های جاویدان

د . دل بستگی های مادی و معنوی

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

16. آیه ی شریفه ی « ما عندکم ینفذ » اشاره است به :

الف . هدف های پایان پذیر

ب . هدف های پایان پذیر

ج . دل بستگی های جاویدان

د . دل بستگس های مادی و معنوی

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

17. این شعر سعدی اشاره به جهت گیری کدام یک از اولیای خد ادارد ؟

« تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی »

الف . حضرت ابراهیم (ع)

ب . حضرت لقمان (ع)

ج . حضرت موسی (ع)

د . پیامبر اکرم (ص)

جواب : « گزینه ( الف) درست است . »

18. رسیدن به هدف های زود گذر و پایان پذیر :

الف . امکان ندارد

ب . ممکن است

ج . ممکن است ولی سرانجام تلخ دارد

د . مانع از رسیدن به هدف های جاوید نمی شود.

جواب : « گزینه (ج) درست است . »

19. آیه ی شریفه ی « انا هدینا ه السبیل اما شاکرا و اما کفورا » اشاه به چه مطلبی است ؟

الف . ناسپاس بودن انسان

ب . هدایت غریزی و طبیعی

ج . قدرت تفکر و انتخاب در انسان

د . هدایت عمومی همه ی موجودات

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

20. انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم (ع) چه بود ؟

الف . لا احب الافلین

ب . کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض

ج . و ما انا من المشرکین

د . انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض .

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

21. « عزم ظهور گوهر انسانیت یعنی ................ است . »

الف . تفکر

ب . اختیار

ج . اندیشه و اختیار

د . اراده

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

22. گوینده و مخاطب در این عبارت کیست ؟« واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور . »

الف . خدا – پیامبر

ب . پیامبر اکر م (ص) – علی (ع)

ج . لقمان – فرزندش

د . امام علی (ع) – امام حسن (ع)

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

23. تفاوت در جات انسان به درجات ......اوست .

الف . فکر

ب . عزم

ج . انتخاب

د . انتخاب و فکر

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

24 . عملی که رفتن به سوی کمال را آسان تر می کند عبارتست از یک عمل :

الف . واجب

ب . مستحب

ج . مباح

د . صحیح

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

25. تجدید روزانه عهد چه اثری دارد ؟

الف . غفلت را می زداید

ب . انسان را بیدار می کند

ج. در تکمیل عهد دخالت دارد

د . انسان فاقد عزم را مصمم می کند

جواب : « گزینه ( الف) درست است . »

26. عین دینداری است .

الف . عزم

ب . وفای به عهد وپیمان

ج . خشنودی خدا

د . فکر و عزم

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 27. کدام یک از دو واژه یک مفهوم را در درس دارند ؟

الف . دین – عزم

ب . عزم – پیمان

ج . راه کمال – تقوی

د . عزم – پیمان

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

1. عملی که قابل تبدیل شدن به چهار عمل دیگر از احکام پنجگانه می شود کدام است ؟

الف . حرام

ب . مکروه

ج. مباح

د . غیر مجاز

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

2. کدام عمل است که از سرعت حرکت می کاهد و توفیق رسیدن به درجات برتر خوشبختی را از فرد سلب می کند ؟

الف . حرام

ب . مکروه

ج . مباح

د . غیر مجاز

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 3. کانون وجو آدمی عبارتست از :

الف . فکر انسان

ب . ایمان انسان

ج . قلب انسان

د . فکر و اختیار انسان

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 4. برترین هدف زندگی و غایت آمال ماست .

الف . بهشت

ب . تقرب به خداوند

ج. نجات از آتش

د . رستگاری

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 5. ان هذا القرءان ......

الف . هدی للمتقین

ب . یهدی للتی هی اقوم

ج. یبشر الممومنین

د . یتلو علیکم آیاته

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 6. علم ........ و ایمان ........

الف . راه را نشان می دهد - مقصد را

ب . مقصد و هدف را نشان می دهد – راه را

ج. راه را نشان می دهد – محرک انسان به سمت عمل است .

د . محرک انسان به سمت عمل – نشان دهنده ی هدف است .

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 7. ایمان همان اعتقاد قلبی است همراه با .....

الف . باور و دوستی

ب . دوستی و اعتماد

ج . اعتماد و باور

د . باور و اطمینان

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 8. واسطه ی بین شناخت و عمل صالح چیست ؟

الف . شوق

ب . عزم

ج . ایمان

د . تصمیم راسخ

جواب : « گزینه (ج) درست است . »

 9. فرشته ی الهی هر شب بر بالین جوانان چه ندایی می دهد ؟

الف . برخیزید و به عبادت بپردازید

ب . برخیزید و به تفکر بنشینید

ج . ای جوانان وقت کار است .

د . برخیزید و بکوشید .

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

 10. چرا کودکان و نوجوانان و جوانان به ملکوت نزدیک ترند ؟

الف . چون خلقت جدید خداهستند

ب . چون دل های پاکی دارند

ج. چون به راحتی می توانند خود را اصلاح کنند .

د . چون قلب شان مانند زمین آماده است .

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 11 سیر به سوی خوبی ها از ................ آغاز می شود و از منزل ............. می گذرد .

الف . عشق – آگاهی

ب . آگاهی – ایمان

ج . هدف – ایمان

د . ایمان – هدف

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 12 خوشا به حال نوجوان و جوانی که :

الف . انتخاب درست در زندگی داشته باشد .

ب . پاکی دل را تاپایان عمر نگه دارد .

ج . اهل فکر و انتخاب درست باشد .

د . دائما به یاد خدا باشد .

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

13 مقدس ترین حرم عالم هستی عبارت است از :

الف . خدا

ب . کعبه

ج . فکر

د . قلب

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

14. غافل چه کسی است ؟

الف . کسی که به موجبات سعادت خود در دنیا و آخرت بی توجه است .

ب . کسی که عمر خود را به بطالت می گذرتند.

ج . کسی که فقط توجه اش به دنیا ست .

د . کسی که فقط توجه اش به آخرت است .

جواب : « گزینه (الف) درست است . »

 15. کدام عبارت درست است ؟

الف . غفلت و فرام.شی تفاوت ندارند .

ب . فراموشکار مقصر محسوب می شود .

ج . آن فراموشی که ناشی از غفلت باشد بد است .

د . غفلت و فراموشی هر دو تقصیر است .

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 16. راه وفاداری به میثاق عبارتست از :

الف . محاسبه

ب . مراقبت

ج . عزم

د . محاسبه و عزم

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 17. بهترین زمان محاسبه چه موقعی است ؟

الف . اول کار

ب . اول روز

ج . پایان روز

د . در طول روز

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 18. مهمترین جنبه هر عمل عبارتست از :

الف . اصل عمل

ب . کیفیت عمل

ج . نیت عامل

د . قالب عمل

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 19. تدریجی عمل کردن موجب ........... می شود .

الف . تقویت عزم

ب . تقویت تصمیم

ج . دوام عمل

د . آرامش

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 20. رسول خدا (ص) می فرماید: برترین اعمال ... آنهاست اگر چه اندک باشد .

الف . پاکترین

ب . خالص ترین

ج . نیک ترین

د . مدام ترین

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

 21. این عبارت ترجمه کدام آیه است : « اجابت می کنم دعای آنکه مرا بخواند »

الف . ادعو ربکم تضرعا و خفیه

ب . اجیب دعوه الداع اذا دعان

ج . فلیستجیبوالی

د . ادعونیاستجب لکم

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 22. علت مسح سر از دیدگاه امام رضا (ع) چیست ؟

الف . تا متذکر شویم که با اندیشه های الهی می توان در محضر او حاضر شد .

ب . تا جز فکر خدا نکنیم .

ج. زیرا در پیشگاه خدا آشکار است و در نماز به کار گرفته می شود .

د . چون جایگاه فکر و مغز انسان است .

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 23. این دعا در کدام قسمت وضو گفته می شود : « اللهم غشنی برحمتک »

الف . شستن دست

ب . شستن صورت

ج . مسح سر

د . مسح پا

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 24. ذکر و دعا به هنگام دست به سوی آب بردن کدام است ؟

الف . اللهم اجعلنی من التوابین ...

ب . اللهم بیض وجهی

ج . اللهم اعطنی کتابی بیمینی

د . اللهم لا تعطنی کتابی بشمالی

جواب : « گزینه ( الف) درست است . »

 25. با توجه به آنچه در کتاب خوانده اید چه ورزشهایی را پیامبر (ص) گرامی اسلام توصیه کرده اند ؟

الف . تیر اندازی

ب . تیراندازی و سوارکاری

ج . تیراندازی و سوارکاری و شنا

د . تیراندازی و شنا

جواب : « گزینه ( ج) درست است . »

 26.هیچ گاه نشد که ....... از بستر برخیزد مگر آن که برای خدا ......

الف . رسول خدا (ص) – به سجده می افتاد

. ب . علی (ع) – حمد وثنا می گفت

ج . رسول خدا (ص) – حمد وثنا می گفت

د . علی (ع) – به سجده می افتاد

جواب : « گزینه ( الف) درست است . »

 27. پرهیز از گفتن همه اسرار به دوست مصداق کدام وظیفه است ؟

الف . نداشتن حسد

ب . میانه روی

ج . خیر خواهی

د . توقع معقول

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 28. آسان گیری و گذشت در مورد خطا در چه موقعی پسندیده است ؟

الف . نسبت به خطای خود

ب . نسبت به خطای دیگران

ج . نسبت به خطای خود و دیگران

د . نه نسبت به خطای خود و نه نسبت به خطای دیگران

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

29. فرمایش پیغمبر خدا (ص) که می فرماید : « دوستان خوب مانند دو دستی هستند که هنگام شستن یکدیگر را تمیز می کنند ... » ناظر به کدام وظیفه نسبت به دوست است ؟

الف . احترام

ب . رعایت حقوق

ج . توقع معقول

د . خیر خواهی

جواب : « گزینه ( د) درست است . »

 30 . محبوب ترین برادران ما از دیدگاه امام صادق (ع) چه کسانی هستند ؟

الف . عیب های ما را بپوشانند

ب . عیب های ما را به ما هدیه دهند

ج. در سختی ها یار ما ما باشند

د . اسرار ما را حفظ کنند

جواب : « گزینه ( ب) درست است . »

 

 

 

سوال امتحانی پايانی نيم سال اول(1)

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. حضرت ابراهیم کدام جهت را برای زندگی برگزید ؟ و ذلیلش برای انتخاب این جهت چه بود . 1
2. چرا انسانها هدف ها و دلبستگی های مختلف دارند ؟ 1
3. چه چیزی یا چه کسی را می توان شایسته بالاترین هدفها و دلبستگی ها دانست ؟ 1
4. چرا خداوند مانند سایر مخلوقات نمی تواند باشد ؟ « با دو مقدمه و یک نتیجه » بیان کنید . 1
5. چه صفاتی را می توان به خدا نسبت داد و چه صفاتی را نمی توان به خدا نسبت داد ؟ چرا ؟ 1
6. ایمان چیست ؟ و جایگاه آن کجاست ؟ 1
7. چگونه می توان ایمان را تقویت نمود و تداوم بخشید ؟ 75/.
8. از راه های رسیدن به ایمان « انجام واجبات و دوری از محرمات » را توضیح دهید ؟ 75/.
ب ) درک معانی و مفاهیم آیات ( 5/4 نمره )
1. آیه ی شریفه « فلما افل قال لا احب الافلین » به کدام قضیه اشاره می کند ؟ 75/.
2. از آیه ی شریفه « انا هدینا ه السبیل لما شاکرا و اما کفورا » چه نکته ای فهمیده می شود ؟ 75/.
3. از آیه شریفه « ما عندکم ینفد و ما عندالله باق » چه پیامی دریافت می شود ؟ 75/.
4. در آیه شریفه « و خرقوا له بنین و بنات بغیرعلم » به کدام یک از اوصاف اشاره می کند ؟ و منظور آیه شریفه چیست ؟ 75/.
5. ترجمه کنید : 1
الف ) یبشر
ب ) وجلت
ج ) اذکرکم
د) البغضاء
6. با توجه به آیه شریفه « و لا تطع من افضلنا قلبه عن ذکرنا » جمله زیر را کامل کنید . 5/.
« ................... از کسی که در مسیر ................ نیست . »
ج) اندیشه (4 نمره )
1. تهداف دنیوی با اهداف اخروی چه تفاوت هایی دارند ؟ 1
2. چه تفاوتی میان خدا و صفات انسان وجود دارد ؟ 1
3. به نظر شما ، مهم ترین نکته ای که در توصیه ی امام خمینی «ره» به جئانان درباره «اصلاح نفس » وجود دارد چیست ؟ چرا ؟ 1
4. جمله زیر را کامل کنید :
« اگر دلبستگی هایم را درست انتخاب کنم و هر یک را ...................... قرار دهم ، درخت وجود من ......................... »

 

 

 

سوال امتحانی پايانی نيم سال اول (2)

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. بزرگ ترین انتخاب حضرت ابراهیم چه بود ؟ و بر چه معیاری انتخاب خود را انجام داد ؟ 1
2. اختیار انسان چه تأثیری در سعادت و خوشبختی آدمی دارد ؟ 75/.
3. منشأ تفاوت در هدف ها و دلبستگی ها در چیست ؟ 1
4. در میان هدف ها ی اصلی ، برترین و کامل ترین هدف ها ، کدام است ؟ 75/.
5. چرا خداوند را آن گونه که شایسته اوست نمی توان شناخت ؟«با دو مقدمه و یک نتیجه» بیان کنید 1
6. صفات ثبوتیه و صفات سلبیه را بیان کرده و برای هر کدام مثالی بزنید . 1
7. مؤمن کیست و عمل صالح در چه صورتی ارزشمند است ؟ 1
8. راه های رسیدن به ایمان را بنویسید . 1

ب ) درک معانی و مفاهیم آیات ( 5/4 نمره )
1. ضمن ترجمه آیه شریفه«وما انا من المشرکین»بگوئید این سخن ازکیست وخطاب به چه کسی است75/.
2. آیه شریف«وماعندالله خیرو ابقی »درمقام مقایسه ی چه چیزی است؟واشاره به چه نکته مهمی دارد75/.
3. آیات شریفه :
الف ) « وجعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب »
ب ) « وآیه لهم الارض المیته احییناها »
ج ) « آیه لهم اللیل نسلخ منه النهار » به کدام صفت الهی اشاره دارند ؟ 75/.
4. از آیه شریفه « انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العدواه و البغضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه » چه پیامی دریافت می شود ؟ 75/.
ج) اندیشه (4 نمره )
1. چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است ؟ 2
2. بزرگی انسان ها و عظمت زندگی آن ها به چه چیزی بستگی دارد ؟ 1
3. چگونه ایمان بین شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند ؟ 1
سوال ویژه :
4.این شعر به چه نکته ای اشاره دارد ؟ 1
« تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد / دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی »

 

 

سوال امتحانی پايانی نيم سال اول – نمونه ی (3)

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. حضرت ابراهیم پس از تماشای طلوع و افول ماه و خورشید چه فرمود ؟ و چه نکته ی مهمی را به مردم آموخت ؟ 1
2. « حقیقت زندگی » برای انسان در چیست ؟ 1
3. با توجه به هدف ها و دلبستگی ها پایان پذیر و پایان ناپذیر ، هر انسان در مرحله انتخاب ، با چند گزینه روبه رو ست ؟ 1
4. چرا خداوند تنها مالک و مدبر حقیقی جهان است ؟ « با دو مقدمه و یک نتیجه » بیان کنید . 1
5. آیا می توانیم خداوند را دارای جسم و محدود به زمان و مکان بدانیم ؟ 1
6. چه تفاوتی میان « شناخت » یک موضوع و « ایمان » به آن وجود دارد ؟ 1
7. از راه های رسیدن به ایمان « توجه دائم به خداوند و یاد او » را توضیح دهید . 75/.
8. امام خمینی (ره) درباره اصلاح نفس چه توصیه ای به جوانان دارند ؟ 75/.

ب ) درک معانی و مفاهیم آیات ( 5/4 نمره )
1. در آیه شریفه « انی وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض حنیفا»حضرت ابراهیم به چه نکته ی مهمی اشاره می کند ؟ 75/.
2. در آیه شریفه « هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر» به کدام صفات خداوند اشاره می کند ؟ 75/.
3. آیه شریفه «وعدالله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهارخالدین فیها»راترجمه کنید. 75/.
4. از آیه شریفه « الا بذکر الله تطمئن القلوب » چه پیامی دریافت می شود ؟ 75/.
5. ترجمه کنید : 1
الف ) المیته
ب) تلیت
ج ) البغضاء
د) ان یوقع
6. با توجه به آیه ی شریفه ی «فاذکرونی اذکرکم واشکروالی ولا نکفرون»جمله ی زیر را کامل کنید 5/.
« مرا به یاد آورید تا ................ و .................. و ناسپاسی نکنید . »

ج) اندیشه (4 نمره )
1. قدرت تفکر و قدرت انتخاب هر یک چه نقشی در حرکت کمالی انسان دارد ؟ 1
2. علم و ایمان چه تفاوتهایی باهم دارند ؟ 1
3. چرا حرکت به سوی خدا و کسب سعادت الهی در جوانی و نوجوانی آسان تر از بزرگسالی است ؟ 1
4. معیار و ملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست ؟ 5/.
5. جمله زیر را کامل کنید : 5/.
«برترین محبوب .................... زیرا ......................... »

 

 

 

 

سوال امتحانی پايانی نيم سال اول – نمونه ی (4)

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. آیا هرانسان دیگری نیز می تواند انتخاب حضرت ابراهیم را اشته باشد؟ریشه های انتخاب اوچه بود؟1
2. قدرت انتخاب و اختیار انسان ، چه تأثیری در سعادت او دارد ؟ 75/.
3. داشتن معیار در انتخاب هدف ها چه ثمراتی دارد ؟ 1
4. چرا انسان نیازها و خواسته های خود را فقط از خدا می خواهد ، « با ذکر دو مقدمه و یک نتیجه » بیان کنید . 1
5. صفات ثبوتیه و صفات سلبیه را تعریف کرده و برای هر کدام مثالی بزنید . 1
6. قلب انسان در چه صورتی آماده ، پذیرش حقیقت می شود ؟ قرآن کریم چه رهنمودی در این زمینه ارائه می کند . 1
7. حضرت علی (ع) در مورد « ایمان و عمل » چه فرمایشی دارند ؟ حدیث و ترجمه آن را بنویسید .1
8. از راه های رسیدن به ایمان « تفکر در نشانه های خدا » را توضیح دهید . 75/.

ب ) درک معانی و مفاهیم آیات ( 5/4 نمره )
1. در آیه شریفه « و رضوان من الله اکبر ، ذلک الفوز العظیم » خداوند چه چیزی را مهم ترین نکته از اهداف زندگی انسان یاد می کند ؟ 75/.
2. آیه شریفه « هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم » به کدام صفات خداوند اشاره می کند ؟ 75/.
3. آیه شریفه « انی اراک و قومک فی ظلال مبین » را ترجمه کنید و بگوئید این سخن از کیست و خطاب به کیست ؟ 75/.
4. از آیه شریفه « ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا » چه پیامی دریافت می شود ؟ 75/1
 6. با توجه به آیه شریفه « انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العدواه و البعضاء فی الخمر والمسیر »
جمله زیر را کامل کنید . 5/.
«همانا شیطان می خواهد بین شما ................. بیفکند به وسیله ................ و قمار و »
ج) اندیشه (4 نمره )
1. تنوع و گستردگی استعدادهای انسان مفید است یا مضر ؟ چرا ؟ 1
2. آیا می توان هدف ها و دلبستگی ها ی انسان را کشف کرد ؟ 1
3. بعد از این که زیان و ضرر یک کار را فهمیدیم ، قلب ما چه نقشی در ترک آن دارد ؟ 5/.
4. چگونه می توان دل را حرم همیشگی خدا قرار داد ؟ 5/.
5. سوال ویژه : اگر بخواهیم خصوصیات یک انسان مؤمن را در چند بند بنویسید . چه ویژگی هایی برای او خواهید نوشت ؟ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال امتحانی پايانی نيم سال دوم – نمونه ی (1)

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. ازکجا بدانیم آن چه خداوند در مسیر بندگی و تکلیف ، از ما می خواهد فقط برای سعادت ما است ؟ 75/.
2. اعمال و رفتار ما چند جنبه دارد ؟ هر کدام را توضیح دهید . 75/.
3. برنامه خواب و استراحت رسول خدا (ص) چگونه بود ؟ 1
4. ثمرات و نتایج هدایت قرآن کریم چیست ؟ 1
5. به چه دوستانی می توان اعتماد کرد ؟ 75/.
6. از وظایف دو دوست نسبت به هم « احترام به دوست » را توضیح دهید . 75/.
7. حضرت رسول اکرم (ص) در مورد تأثیر دوستی بر انسان چه می فرماید ؟ 5/.
8. منظور از قصد قربت در وضو چیست ؟ 5/.
9. حضرت علی (ع) در مورد «ایمان و عمل » چه فرمایشی دارند ؟ حدیث و ترجمه آن را بنویسید . 1
10. چرا انسان ها هدف ها و دلبستگی های مختلف دارند ؟ 5/.
ب ) درک معانی و مفاهیم آیات (4 نمره )
1.از آیه شریفه « ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا ، فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون » چه پیامی دریافت می شود ؟1
2. آیه شریفه « و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ » بیانگر چه مفهومی است ؟ 1
3. آیه شریفه زیر به چه نکته ای اشاره دارد ؟ 1
« ان من شی الا یسبح بحمده ولکن لا یفقهون تسبیحهم »
ج) اندیشه (5/4 نمره )
1. چه رابطه ای میان « مراقبت » و « محاسبه » برقراراست ؟ آیا این دو به یکدیگر وابسته اند ؟ 1
2. وضوی جبیره در چه مواردی و چگونه انجام می گیرد ؟ 1
3. علت زیانبار بودن برخی از دوستی ها را بیان کنید . 1
4. اهداف دنیوی و اهداف اخروی چه تفاوت هایی با هم دارند ؟ 1
5. چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است ؟ 5/.

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال امتحانی پايانی نيم سال دوم – نمونه ی (2)

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. خداوند راه سعادت را در چه چیزی قرار داده است ؟ 75/.
2. امام صادق (ع) در مورد « مراقبت » چه فرمایشی دارند ؟ 1
3. بنا به نقل حضرت علی (ع) ، رسول خدا (ص) در منزل ، اوقات خود را چگونه می گذراند ؟ 1
4. با داشتند چه ویژگی هایی می توان از هدایت قرآن کریم بهره برد ؟ 1
5. نتیجه یاد خدا و غفلت از آن چگونه است ؟ 5/.
6. از وظایف دوست نسبت به هم « خیر خواهی و نصیحت » را توضیح دهید ؟ 75/.
7. حضرت علی (ع) در مورد خوشبخت ترین آدم ها چه می فرماید ؟ 5/.
8. حکمت وضو چیست ؟ 1
9. امام خمینی (ره) در مورد « اصلاح نفس » چه توصیه ای به جوانان دارد ؟ 1
ب ) درک معانی و مفاهیم آیات (4 نمره )
1. آیه شریفه « لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطبف الخبیر » را ترجمه کنید. 1
2. آیه شریفه«اذا تسالک عبادی فانی قریب،اجیب دعوه الداع لذا دعانی»به چه نکته ای اشاره می کند؟ 1
3. آیه شریفه اذا تسالک عبادی فانی قریب ، اجیب دعوه الداع لذا دعانی ،به چه نکته ای اشاره می کند؟1
ج) اندیشه (5/4 نمره )
1. انسان های صاحب عزم و انسان های فاقد عزم را با هم مقایسه کرده و تفاوت آن ها را بنویسید . 1
2. اسوه یعنی چه ؟ و مقصود از این که رسول خدا (ص) برای مسلمانان اسوه است چیست ؟ 1
3. آیا شناخت خانواده ی دوست ، تأثیری در انتخاب او دارد ؟ چرا ؟ 1
4. چگونه ایمان بین شناخت و عمل پیوند ایجاد می کند ؟ 1
5. به نظر شما انسان سعادتمند کیست ؟ 5/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال امتحانی پايانی نيم سال دوم – نمونه ی (3)

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. حقیقت عزم چیست ؟ 75/.
2. وقتی از امام علی (ع) می پرسند : « زیرک ترین آدم ها کیست ؟ » امام چه پاسخی دادند ؟ 1
3.وظایف وبرنامه های زندگی که برای انجام آنها،با خداوندعهد می بندیم، به چنددسته تقسیم می شود؟ 1
4. بنا به فرمایش امام صادق (ع) جوان مؤمنی که قرآن بخواند ، چه آثاری به دنبال دارد ؟ 75/.
5. وظایف اصلی ما در برابر خدای بزرگ چیست ؟ و کدام عمل همه وظایف را در بر می گیرد ؟ 1
6. از وظایف دوست نسبت به هم « احترام متقابل » را توضیح دهید ؟ 75/.
7. امام صادق (ع) بهترین دوستان را چه کسانی معرفی می کنئ ؟ 5/.
8. چرا هر روز ، پنج بار ، در مقابل خدا به نماز می ایستیم ؟ 75/.
9. راه های رسیدن به ایمان را بنویسید ؟ 1
ب ) درک معانی و مفاهیم آیات (4 نمره )
1. در آیه شریفه«وتالله لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین»منظورو تدبیر حضرت ابراهیم چه بود؟ 1
2. آیه شریفه « و ان علیکم لحافظین ، کراما کاتبین ، یعلمون ما تفعلون » به چه نکته ای اشاره دارد؟ 1
3.در آیه شریفه « و لا تصعر خدک للناس و لاتمش فی الارض مرحا » لقمان فرزندش را از چه چیزی نهی می کند ؟1
ج) اندیشه (5/4 نمره )
1. عزم چه رابطه ای با اختیار دارد ؟ 1
2. ویژگی های دوستان خدا و محرومین از دوستی خدا را بنویسید . 1
3. ویژگی های دوستان خدا و محرومین از دوستی خدا را بنویسید . 1
4. بزرگی انسان ها و عظمت زندگی آن ها به چه چیزی بستگی دارد ؟ 1
5. معیار و ملاک توصیف خداوند به برخی از صفات چیست ؟ 5/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال امتحانی پايانی نيم سال دوم – نمونه ی (4)

الف ) پرسش و پاسخ تشريحی (5/7 نمره )
1. عهد و پیمان کیان انسان و خدا در چند مرحله انجام می پذیرد ؟ هر کدام را توضیح دهید . 1
2. عوامل تقویت کننده عزم را نام ببرید ؟ 1
3.برنامه و آداب خوردن و آشامیدن رسول خدا (ص) چگونه بود ؟ 1
4. هدف از نزول قرآن چیست ؟ و محدود ه جغرافیایی و تاریخی آن چقدر است ؟ 75/.
5. ویژگی های یک دوست واقعی چیست ؟ (4 مورد ) 75/.
6. از وظایف دوسن نسبت به هم « توقه بجا و منصفانه » را توضیح دهید . 75/.
7. امام علی (ع) عاجزترین افراد را چه کسی معرفی می کند ؟ 5/.
8. چه صفاتی را می توان به خدانسبت داد و چه صفاتی را نمی توان نسبت داد ؟ 5/.
9. پوشش زن در هنگام نماز چگونه باید باشد ؟5/.
ب ) درک معانی و مفاهیم آیات (4 نمره )
1. در آیه شریفه ی « قال بل فعله کبیر هم هذا ، فاسئلوهم ان کانوا ینطقون » استدلال ابراهیم چه بود ؟ 1
2. از آیه شریفه « یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یات بها الله » چه پیامی دریافت می شود ؟ 1
3. در آیه شریفه « الذین تابوا اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله فاولئک مع المؤمنین » قرآن کریم چه کسانی را همراه مؤمنین می شمارد ؟ 1
ج) اندیشه (5/4 نمره )
1. چه حیواناتی حرام گوشت هستند ؟
2. وظیفه تعلیم و تبیین قرآن کریم پس از پیامبر اکرم (ص) بر عهده چه کسانی است ؟ با توجه به حدیث ثقلین یا حدیث دیگر بنویسید . 1
3. توضیح المسائل یا رساله عملیه چیست ؟ و ما چه نیازی به آن داریم ؟ 1
4. علم و ایمان چه تفاوت هایی با هم دارند ؟ 1
5. تنوع و گستردگی استعدادهای انسان مفید است یا مضر ؟ چرا ؟ 5/.

 

 

 

تفسیرآیات درس۱۱

«و سارعوا الی مغفره من ربکم و جنه عرضها السموت و الارض اعدت للمتقین» (سوره آل عمران آیه 133)

ترجمه:

و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن، آسمانها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است. 

 

تفسیرآیات درس ۹

«قد افلح المومنون» (سوره مومنون  آیه 1)

ترجمه:

مومنان رستگار شدند.

تفسیر:

میفرماید: «مومنان رستگار شدند» و به هدف نهایی خود در تمام ابعاد رسیدند (قد افلح المومنون).

 

تفسیرآیات درس هشتم

 (( ان هذا القرءان یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصلحت ان لهم اجرا کبیرا )) ( سوره اسراء آیه 9 )

ترجمه :

این قرآن به راهی که استوارترین راه هاست ، هدایت می کند ، و به مومنانی که اعمال صالح انجام میدهند ، بشارت می دهد که برای آنها پاداش بزرگی است.

 

تفسیرآیات درس هفتم

 (( هو الله الذی لا اله الا هو علم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم )) ( سوره حشر آیه 22 )  

ترجمه : 

او خدایی است که معبودی جز او نیست ، دانای آشکار و نهان است ، و او رحمان و رحیم است .

تفسیر :

میفرماید : " او خدایی است که معبودی جز او نیست ، از غیب و شهود آگاه است و او رحمان و رحیم است " ( و هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم ) .


تفسیرآیات درس ششم

 (( و فی الارض ءایت للموقنین )) ( سوره ذاریات آیه 20 )

ترجمه :

و در زمین آیاتی برای جویندگان یقین است ،

 تفسیر :

نخست می فرماید: " درزمین نشانه های مهمی است برای آنها که اهل یقینند وطالب حقند" ( و فی الارض آیات للموقنین ). به راستی نشانه های حق و قدرت بی پایان و علم و حکمت نا محدود خدا در همین کره خاکی آن قدر فراوان است که عمر هیچ انسانی کا فی برای شناخت همه آنها نیست .

 

نکات مهم درس۷

1. هیچ وصف نیکویی را نمی توان سراغ گرفت که خداوند به آن متصف نباشد .

2. خداوند وجود کامل است و هر وجود کامل همه ی صفات نیکو را داراست . پس خداوند همه ی صفات نیکو را داراست .

3. خداوند صفات کمالی موجودات را دراست نه صفاتی که از نقص سرچشمه می گیرد .

4. صفاتی که حکایت از نقص می کند چیزی نیستند که تا خداوند به آن ها متصف باشد مثلا جهل فقدان علم و عجز فقدان قدرت است .

5. ما صفاتی را که جنبه یکمال دارند به خدا نسبت می دهیم ( صفات ثبوتی ) و صفاتی را که جنبه ی نقص دارند از او سلب می کنیم ( صفات سلبی ) 

هشت جمله به صورت مناجات که در آن خداوند حمد و تسبیح شده است:

              1. حمد : خدایا تو مهربانی ، رحمتت همه را فرا گرفته است .

              2. حمد : خدایا تو بر پنهان و آشکار علم داری .

              3  . حمد : خدایا تو با قدرت بی انتهایت آسمانها را برافراشتی .

              4. حمد : خدایا تو با لطف گسترده ات همه موجودات را به کمال شایسته خود می رسانی .

               1. تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات از خود استقلالی ندارند تو قائم بخود و برپادارنده دیگرانی .

              2. تسبیح : پروردگار من اگر همه عاجز و ناتوانند تو قدرتمند و توانا هستی .

              3. تسبیح : پروردگار من اگر همه زوال پذیر و فانی اند تو باقی و ابدی هستی .

              4. تسبیح : پروردگار من اگر همه موجودات روزی خور خوان نعمت تو هستند تو روزی بخش دیگران هستی . 

. صفات ثبوتی و سلبی  شعر:

صفات ثبوتی : پاک ، توحید ، حکیم ، عظیم ، کریم ، رحیم ، مستحق ثنا ، نامحدودی ، عز ، جلال ، علم ، یقین ، نور ، جود ، ستار ، حمد .

صفات سلبی : رنج ، درد ، نیاز ، بیم ، عیب ، خطا ، جنبش ، کمیت ، مثل داشتن ، ضد داشتن . 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۷ساعت 20:2  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 

نمونه سوالات تشریحی دين و زندگي1

           درس اول                                                       

1-حضرت ابراهيم(ع)چه چيزي را دوست نداشت؟

2- حضرت ابراهيم(ع) كدام جهت را براي زندگي خود برگزيد ودليلش براي اين انتخاب چه بود؟

3-  آيات زيررا ترجمه كنيد.

راي كوكبا قال هذا ربي.

اني اراك وقومك في ضلال مبين.

4-آيه زير را ترجمه كرده وبنويسيدحضرت ا براهيم كدام جهت را براي خود برگزيد؟

اني وجهت وجهي للذي فطر ا لسموات  والارض حنيفا و ما ا نا من ا لمشركين

براستي روي آوردم..........................................حق گرايا نه..........................

5- حضرت ابراهيم(ع) بر چه معياري انتخاب خود را انجام داد؟

6- چرا حضرت ابراهیم ماه و ستاره و خورشید را لایق پرستش نمی دانست؟

7- حضرت ابراهیم(ع) در مجادله با قومش دلیل پرستش خدای یکتا را چگونه بیان کرد؟

8-چر حضرت ابراهیم(ع) رو به سوی پرستش خداوند آورد؟

9- بهترین روش معرفی خداوند توسط حضرت ابراهیم(ع) در میان قومش چه بود؟

10-با توجه به حرکت حضرت ابراهیم(ع) باید کدام جهت را برای زندگی خود انتخاب کنیم؟

درس دوم

1 -   قدرت تفكر و انتخاب هر يك چه نقشي در حركت كما لي انسان دارند؟

2-  تنوع وگستردگي ا ستعدادهاي انسان مفيد است يا مضر؟توضيح دهيد.

3-قرآن كريم چه كسي را مسول سرنوشت انسان مي دا ند.؟چرا؟

4-چرا انسانها به دنبال خوبيها وزيبايي ها هستند؟

5-تفاوت استعدادهاي انسان را با ساير موجودات از نظر شكوفايي و پرورش بنويسيد.

6-  حقيقت زندگي انسان يعني........................................................

7-دو تفاوت ا ستعدادهاي انسان را با حيوانات و گياهان بنويسيد.

8- ا ستعدادهاي انسان به دو دسته مادي و معنوي تقسيم مي شوند.كدام يك اصل وكدام فرع است؟

9- انسان با استفاده از قدرت ........به تدريج خوبي ها را مي شناسد وچون قدرت .............دارد مي تواند آن خوبي ها را برگزيند.

10-با توجه به آيه "انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا "كدام مورد صحيح است؟

الف-شكرگذاري                                                  ب-انتخاب راه با خود انسان است

ج-خداوند راه را نشان داده است                               د- ب و ج  صحيح است

11-سر خوشايند ودل پذير بودن يا نبودن لحظه هاي زندگي چيست؟

12-  حضرت ابراهيم(ع) با ................و ا ستعا نت از ...........................يكتا پرستي را بر گزيد.

13-موفقيت ما در جستجوي  خوشبختي با ..................در باره خود گره خورده است.

الف-استعداد                 ب-انتخاب                        ج- تفكر                          د-فراموشي

درس سوم                                                                     

1-چرا انسانها هدفها ودلبستگي هاي مختلف دارند؟

2-يک دلبستگي دنيوي ويك دلبستگي اخروي مثال بزنيد و وي‍‍‍‍‍‍ز‍‍گيهاي آن دو را با هم مقايسه كنيد.

3-هدفهاي پايان پذير اگربه عنوان هدفهاي اصلي انتخاب شوند چه نتيجه اي دارد؟                                                         

4- براي انتخاب صحيح هدفها و دلبستگي ها نيازمند ........هستيم و سهل انگاري در انتخاب صحيح هدفها.......خواهد بود.

 5- "ماعندكم ينفد  "  ا ين عبارت قرآني راترجمه كرده وسپس بنويسيد به كدام دسته ازهدفها اشاره دارد؟

6-آدمهاي بزرگ .....................دارند وزود به پايان نمي رسند.

7- انسان با........................ مي تواند استعدادهاي مهم و اساسي رااز استعدادهاي فرعي بازشناسد.

8- تفاوت ........................ منشاء تفاوت در هدفها و دلبستگي ها است:

    درس چهارم     

       1-   برترين وكامل ترين هدف اصلي ....................... است .                         

الف : سلامتي                ب :بهشت          ج : تقرب به خدا         د : احسان  به پدر ومادر

2-   آيا هدفهاي پايان پذير  ا رزش و اهميت يكساني دارند؟باذكر مثال توضيح دهيد.

 3 - آيا هدفهاي پايان ناپذير ا رزش و اهميت يكساني دارند؟باذكرمثال توضيح دهيد.

4-  ترجمه آيه را نوشته و يك پيام براي آن بنويسيد.

  ""الله لا اله الا هو له الاسماء الحسني ""  

5-خوبي ها وزيبائيهاي بهشت ............................... دارد و هركس به ميزان ................. و ................ .

دردرجه ي بالاتري قرار مي گيرد. 

6-   چرا پيشوايان معصوم ما تنها به خدا دل بسته بودند و زندگي خود را وقف رسيدن به او كرده بودند؟

7- چه چيزي مي تواند شايسته ي بالاترين دلبستگي ها باشد؟

8- چرا مقصود و محبوب نهايي ما ذات مقدس خداست ؟

9- اگر دلبستگي هايم را درست انتخاب كنم و هريك را ............. قرار دهم درخت وجود من ..................

10- بزرگي انسانها و عظمت زندگي آنها به چه چيزي بستگي دارد؟چرا؟

11- آية را ترجمه كرده و دوپيام براي آن بنويسيد.

        وعدالله المومنين والمومنات جنات تجري من تحتها الانهار ...و رضوان من الله اكبر

12-به ميزاني كه هدف ما ......و.........باشد استعدادهاي بيشتري رادربرميگيرد ونهال وجود ما پربارتر و زيباتر رشد ميكند.

درس پنجم

1-     چه تفاوتي ميان صفات خدا و انسان وجود دارد؟2 مورد

2-     چرا صفات موجودات ديگر را نمي توان با صفات خدا مقايسه كرد؟

3-     چرا خداوند را آن گونه كه شايسته است نمي توان شناخت؟ استدلال كنيد.

4-     چرا خداوند مانند مخلوقات نيست؟

5-     آيه ي زير با كدام عبارت منا سبت دارد؟"كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال والاكرام "

الف- به درگاه چه كسي جزتو پناه ببرم    ب- بي تو هيچ اند فقيرند . بي تو با نيستي قرينند      

     ج-از چه كسي جز تو مدد طلبم.                                                                                                                          

6-راه آشنايي با خدا و شناخت بيشتر او چيست؟ و اين آ شنايي چه تاثيري در زندگي ما دارد؟

درس ششم

1- آيه ي زير را ترجمه كنيد."سبحان الذي خلق الازواج كلها  مما تنبت الارض  و من انفسهم و مما لا تعلمون -         

2-معناي اسما ء الهي را بنويسيد.      محيي ..................................................مقدر.........................................

درس هفتم

1- ا سما ء و صفات  خداوند را از متن آيه و شعر زير استخراج كنيد .

قل هوالله احد                   احد ليس كمثله صمد ليس له ضد                    اي برتر از  خيال و گمان و وهم

2- ملاك و معيار توصيف خداوند به برخي از صقات چيست؟

3- چرا نمي توانيم برخي از صفات را به خداوند نسبت دهيم؟

4- دو جمله مناجات گونه بنويسيد كه خداوندحمد وتسبيح شده باشد.

5-صفات ثبوتيه : صفاتي را كه .........................................................................................................مانند..........و................

6-صفات سلبيه :صفاتي را كه ..........................................................................................................مانند .........و................

درس هشتم                                                                                                                                                                                                  1- تكميل كنيد. .........همان باورو اعتقاد قلبي است همراه با حب و دوستي و اعتماد و اطمينان كه شوق به سوي ...........را در انسان ايجاد مي كند. جايگاه ايمان ...................و جايگاه علم و شناخت...............است .- ثمره و ميوه ايمان ......................است

2- مومن چه كسي است و عمل صالح چه وقت ارزشمند است؟

3-در چه صورت شناخت هدف و راه رستگاري به حركت در آن راه مي انجامد؟

4- با توجه به نوشته هاي استاد مطهري در كتاب انسان و ايمان دو تفاوت براي علم و ايمان بنويسيد.

5-چگونه ايمان بين شناخت و عمل پيوند ايجاد مي كند؟

6-قلب در چه صورتي براي پذيرشحقيقت آماده مي شود؟

7-دومورد از زيبايي ها و دو مورد از زشتي ها ي قلب را بنويسيد.

8-كانون وجود آدمي عبارت است از ............ انسان .    الف- اختيار      ب- قلب        ج- تعقل      د- استعدا د

9-آيه ي زير را  ترجمه كرده و يك پيام براي آن بنويسيد.   يبشر المومنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا .

10- قلب مقدس ترين حرم  عالم هستي  است كه بايد منزلگاه ............................باشد.

درس نهم

1- راههاي تحصيل ايمان را نام ببريد .

2- يكي از حكمتهاي نماز پنج گانه .......................................................... است .                                                                       

3- از نظر امام خميني (رة) چرا جهاد اكبر را از دوران نوجواني بايد شروع كرد؟

4- دو پيام براي آيه بنويسيد. ""و لا تطع من ا غفلنا قلبه عن ذكر نا و اتبع  هواه و كان امره فرطا ""

5 – يكي از حيله هايي كه نفس ا نسان به انسان مي زند و شيطان به او پيشنهاد مي كند  چيست ؟

6- پيام آيه را بنويسيد . "" الا بذكر الله تطمئن  القلوب ""

درس دهم

1- اگر انسان بخواهد براي چگونه زيستن راهي را انتخاب كند چه مراحلي رابايد طي كند؟

2- عزم چه را بطه اي با اختيار دارد؟

3- و يزگي هاي ا نسان هاي صاحب عزم و ا نسانهاي فا قد عزم را با هم مقايسه كنيد . 2  مورد

4- دين يعني  چه ؟

5-  واجب و مكر وه  را  با ذكر مثال تعريف كنيد .

6- از كجا بدانيم آنچه خداوند در مسير بندگي و تكليف از ما مي خو اهد فقط براي سعادت ما ست ؟

7- مراحل سه گا نه عهد و ميثاق بين انسا ن و خدا را نام ببريد.

8- در كدام مرحله از عهد فرد جهت زندگي خود را مشخص مي كند و مسير زندگي خود را معين مي كند؟

9- عزم يعني چه ؟  آ ثار عزم قوي چيست ؟

10- يكي از مراحل  عهد "  تجديد روزا نه عهد" است . همراه با بيان فايده آن بنويسيد.                

11-تعاريف زير را به اصطلاحات مناسب آنها وصل كنيد .                                                    

       مباح    مكرو ه

       و اجب   حرام   مستحب

-اعمالي كه مانع پيمودن راه سعادت هستند و ما را از مسير خوشبختي دور مي كنند                                

-  اعمالي كه در كارهاي روزمره وجود دارند و به طور عادي انجام مي دهيم . مثل خريد             

.. اعمالي كه انجام آنها لازمه ي پيمودن راه سعادت است   .                                  

12-  چرا انسان هاي با اراده و مصمم را دوست داريم و از انسان هاي بي اراده خوشمان نمي آيد؟

درس يازدهم                                                                                                                                                                                                  

1- يكي از عوامل تقويت عزم " تسريع در انجام تصميم "  را همراه با سخن امام صادق ( ع  ) بنويسيد .

2- رعايت اصل تدريج و تداوم را به عنوان يكي از عوامل تقويت عزم توضيح دهيد .

3- يكي از راههاي تقويت عزم  رعايت اصل اعتدال مي باشد آن را توضيح دهيد .

4 -  راههاي تقويت عزم را فقط نام ببريد.

5-   شكستن پيمان و خلف وعده ها  چه آثاري دارد ؟

6-  چهار مورد از عوامل تقويت عزم رانام ببريد.

7- اگر بخواهيم تصميم به  " خواندن نماز اول وقت " بگيريم چه عواملي آن را تهديد مي كند  ؟ دومورد

8- حديث زيردر چه را بطه ا ي بيان گرديده است  ..  محبوب ترين كارها نزد خدا بادوام ترين آنها ست  گرچه ا ندك با شد ..

9-آيه ي زير راترجمه كرده و بنويسيد در را  بطه  با كدام  يك از عوامل تقويت عزم است   ؟ .    

        .  و ا تقو ا لله و  ا علمو ا  ان  الله بما تعملون بصير ..                                                                                   

10- چرا نبا يد  ميان تصميم  و  عمل  فاصله  بيفتد؟

11- چه نوع فراموشي سزاوار سرزنش است ؟

12-  غفلت  يعني چه ؟  و غا فل به چه كسي گفته مي شود.؟

درس دوازدهم

1- تفاوت ا نساني كه از خطاي ديگران مي گذرد و كسي كه اشتباه خود را نديده مي گيرد . چيست ؟

2- مراقبت  يعني چه ؟

3- اعمال خود را از چه جنبه هايي بايد مراقبت كنيم . نام برده و باذكر مثالي توضيح دهيد .

4- راه وفاي  به  عهد ...............    از آن است .

5- ركن و غير  ركن در نماز را جداگا نه تعريف كنيد .

6-  چرا پيامبر اكرم ( ص ) فرموده است " انما الا عما ل با لنيا ت "

7- از نظر حضرت  علي (‌ع ) زير ك ترين  مردم كيست ؟

8-  بهترين زمان براي محاسبه اعما ل و رفتار ما چه زماني است ؟

9- چرا بايد از نيت و قصد خود در هنگام عمل مراقبت كنيم ؟

10-  چه رابطه اي ميان مراقبت و محاسبه برقرار است ؟

11-از نظر امام صادق ( ع )  در چه صورتي يك شخص در زمره ي بيداران قرار مي گيرد ؟ 2 مورد

12-د ر ميان اعمال زير كدام ركن و كدام غير ركن است . 

    نيت  -   تكبيره الاحرام   - تشهد -  ذكر ركوع و سجده – قيام متصل به ركوع .

13- پيام حديث زير رابنويسيد .من حا سب نفسه وقف علي عيوبه و احاط بذنوبه وا ستقال الذنوب واصلح العيوب

14-رسول خدا (ص ) درباره محاسبه نفس چه فرموده اند ؟

15-آ يه ي زير را ترجمه كرده و يك پيام براي آن بنويسيد.  "  ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب "

16- ابعاد مر ا قبت  را در عملي  مانند نماز توضيح دهيد .

17-  مهمترين جنبه ي عمل   ...........................   است .

18- مقدار موثر بودن يك عمل به چه چيزي بستگي دارد ؟ باذكر مثال پاسخ خودرا توضيح دهيد .

19-  اگر بخواهيم مطالعه داراي كيفيت مطلوب و موثر باشد اين كار را باچه شرايطي بايد انجام دهيم . 3 مورد

20-  واجبات نماز  ....................  چيز است كه ..............  تاي آنها ركن و ..................  آنها غير ركن ميباشد.

21-  از نظر امير المومنين علي ( ع )  زيرك ترين آ دمها كدام است ؟

الف  - آدمهاي نيكوكار        ب – كساني كه به فكر آخرت هستند   ج – دانشمندان و علماء   د- كساني كه به حساب اعمال خود مي ر سند.

22-   چرا مراقبت در ابتداي ا جراي هر برنامه ضروري است ؟  

درس سيزدهم                                                                                                                                                                     

1- چرا در ميان موجودات فقط ا نسان ممكن است زمان هرز شده و تلف شده داشته باشد.؟

2- اسوه يعني چه ؟ قرآن چه كسي را به عنوان اسوه معرفي كرده است ؟.

3-  به طوركلي وظايف وبرنامه هاي زندگي كه براي انجام آن باخدا عهد ميبنديم به چند دسته تقسيم ميشوند؟توضيح دهيد .

4- خداوند در سوره ي عصر به چه چيزي سوگند خورده ؟ چرا ؟

5- طبق سخن امير المومنين پيامبر اكرم او قات خود را  در منزل  چگونه تقسيم مي كردند.؟

6- براي تصميم گيري هاي مناسب در زندگي به چه مواردي بايد توجه كنيم ؟

7- چرا ا نسان نيازمند برنامه ريزي است ؟ و آيا اين امر اختصاص به ا نسان دارد ؟ توضيح دهيد .

8-  آ يات زير را ترجمه كرده و سپس برنامه هايي كه لقمان به فرزندش آموزش مي دهد را مشخص كنيد.

يا بني لا تشرك بالله – يا بني اقم الصلوه وامر بالمعروف وانه عن المنكر.

9- دوره ي كودكي  دور ه ي  ظهور و شكوفائي   ......................................... و بازي و سر گرمي ا ست .

--  دوره ي نوجواني  دوره ي  ...................   و ........................... و ...........................   ا ست .

10- سه مورد از نكاتي كه در باره ي خوردن و آ شاميدن  .    رسول اكرم  رعايت مي كردند را بنويسيد.

11- پيامبر ا كرم به مردم سفارش مي نمودند كه چه ورزشهائي را به فرزندان خود بياموزيد.؟

12- خوردن غذاي غصبي چه حكمي دارد ؟  مكروه   -   مباح   -   حرام   -  حلال

13- كدام حيوان حرام حرام گوشت است  ؟    بز      -    كبك     -   شاهين    -   گوزن  

درس چهاردهم 

1- آيات زير را ترجمه كنيد و سپس به پرسشها پاسخ دهيد . 

        -   هذا بيان للناس و هدي و موعظه للمتقين .

-       كتاب انزلنا ه  اليك مبارك ليد برو اآيا  ته  و ليتذكر  اولو ا الا  لباب .

-       يا ايها الناس قد جاء تكم موعظه من ربكم و شفاء  لما في الصدور و هدي و رحمه  للمومنين .

الف  -  هدف اصلي نزول قرآن چه بوده ؟

ب – چه كساني مي توانند از هدايت قرآن كريم بهره مند شوند ؟

ج-  ثمرات و نتايج هدايت قرآن كريم چيست ؟

2- و ظيفه ي تعليم و تبيين قرآن كريم پس از پيامبر برعهده چه كساني است ؟

3- اگر ما مسلمانان در خواندن قرآ ن كريم  سهل انگاري كنيم و در تنظيم برنامه ي زندگي از راهنمايي هاي آن بهر ه نبريم با چه مشكلاتي روبروخواهيم شد؟ 3 مورد .

درس پانزدهم

 1 -   وظايف  اصلي ما در برابر خداي بزرگ چيست؟

2-كدام عمل است كه تمام وظايف ما را در برابر خداي بزرگ در بر دارد؟

3-آيات زير را ترجمه كنيد و سپس به سوالات جواب دهيد.

-واذكروا ا لله كثيرا لعلكم تفلحون .           -فاعبدني واقم الصلوه لذكري .

الف-چه وقت ما بايد خدا را ياد كنيم؟    ب-رستگاري انسان به چه چيزي بستگي دارد؟  ج-بالاترين ياد و ذكر خدا چيست؟

4-دو عبارت از نماز بنويسيدكه بيا نگر دعا و درخواست از خداست.

5-دو عبارت از نماز بنويسيد كه  در باره ي حمد وتسبيح خداست.        6-با توجه به آيه يكي از وظايف ما را نسبت به خداي بزرگ بنويسيد.   الحمد لله الذي ما في السموات وما في الارض.

7-  با توجه به آيه يكي از وظايف ما را نسبت به خداي بزرگ بنويسيد . ادعوا ربكم  تضرعا و خفيه .

درس شانزدهم

1 -   ستون خيمه دين است .  الف-روزه     ب- دعا       ج- نماز      د- زكات

2-   چرا در هر روز پنج بار نماز مي خوا نيم ؟   

3-حكمت وضو چيست؟

4-از مقدمات نماز 4 مورد را نوشته وشرايط نماز را نام ببريد (4 مورد)

5-آب مطلق پاك كننده نيست.      صحيح        غلط 

6- اگر لباس يا مكان نمازگزار  نجس باشد نماز او چه حكمي دارد؟

7- بنا به نظر امام رضا (ع)چرا شستن دست وصورت و مسح كردن در وضو واجب است ؟

8-   دو نمونه آب مطلق نام ببريد.  

9-رسول خدا (ص) نماز را به چه تشبيه كرده اند؟

10-منظور از قصد قربت در وضو چيست؟

11- درچه صورت خواب وضو را باطل مي كند؟

12-  پوشش زن در هنگام نماز چگونه بايد باشد؟

13- در وضو چه مقدار از صورت بايد شسته شود؟

14-استفاده از انگشتر و حلقه طلا  در نماز براي مردان و زنان چه حكمي دارد؟

15-بعضي از مستحباتي كه آمادگي ما را براي نماز بيشتر مي كند  نام ببريد.(4مورد)

درس هفدهم

1- از نظر قرآن و پيشوايان دين  دوستان واقعي چه كساني هستند؟(4مورد)

2-از نظر امام علي (ع) عاجزترين مردم كيست؟و خوشبخت ترين مردم چه كسي است؟

3-حديثي از پيامبر اكرم در باره تا ثير دوستي بنويسيد.

4-ويژگيهاي دوست خوب را با توجه به قرآنكريم وكلام پيشوايان دين بنويسيد.

5-به كدام دوست مي توان اعتماد كرد؟(2مورد)

6-عا مل تنهايي ونداشتن دوست در انسان چيست؟

7-از شعر زير در زمينه ي دوستي چه نكته اي مي آموزيم؟   آيينه چون عيب تو بنمود را ست    

                                                                        خود شكن آيينه شكستن خطا ست

8- چرا انسان به دوست نيازمند است؟

9-اگر ياد آوري عيبها را از جانب دو ست   هديه   بدانيم و بپذيريم نشانه ي .................ا ست.

الف-ترسو بودن            ب-سلطه پذيري             ج- رشد فكري            د- غرور و خود خواهي

10-با توجه به آيات زير ويژگي ها يدوستان خدا را بنويسيد.  –ان ا لله يحب ا لمقسطين  .      

    – والله يحب ا لمحسنين .

11- چرا كسي يا چيزي را دوست مي داريم؟

درس هجدهم

1-چهار مورد از وظايف ما را نسبت به دوستان نام ببريد.

2- دو نمونه از مصاديق بي احترامي به دوست را بنويسيد.

3-نمونه هايي از احترام به دوست را بنويسيد.(2مورد)                                                                                                                             

4-چرا نگهداري برخي چيزها از به دست آوردن آنها  مشكل تر ا ست؟

5- پايداري و بقاي دوستي به چه عاملي بستگي دارد؟

6-يكي از وظايف دوستي  (رعايت حقوق متقابل ) ا ست . آن را توضيح دهيد.

7-چه كارهايي سبب سست شدن را بطه ي  دوستي مي شود؟

8-كسي كه از دوست خود جز فداكاري  انتظاري ندارد  همواره ...................و..................  است.

9- رسول اكرم (ص) دو دوست خوب  را به چه تشبيه كرده ا ست ؟وچه نتيجه اي براي يكديگر دارند؟

10-فرمايش امام علي (ع) را در باره ميانه روي و اعتدال در دوستي بنويسيد.

11- شيفتگي و علاقه ي فوق ا لعاده به  دوست  از عوامل اصلي ................................ ا ست.

الف- رعايت حقوق دوستي           ب-  خروج از ميا نه روي           ج- توقع بيجا              د- احترام به دوست

12- آيا شناخت خانواده دوست در دوستي تاثير دارد؟چرا؟

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم دی ۱۳۸۷ساعت 22:51  توسط علي فیروزان Alifiroozan.blogfa.com | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین

پیوندهای روزانه
پیام رسان
دایرکتوری جامع شهر پرند
سامانه جامع مدیریت و یادگیری فرهنگیان
شبکه اجتماعی محبان اهل بیت (ع)
شبکه اجتماعی تبیان
شبکه اجتماعی فیس نما
حافظ پرند
بکفای مدارس
سامانه مکاتبات اداری مدارس شهرستان رباط کریم،دریافت فیش حقوقی
سناد سامانه جامع دانش آموزی
هزاران سایت در یک سایت
سیستم جامع دانشگاهی گلستان
دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
مرکز سلامت روان مهر تابان
بلاگفا تبیان در دامنه sub.ir
check mail chaapaar.ir
Check mail YAHOO
Check mail GOOGLE
Check mail iran
Blogfa.com
مهدی فیروزان
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
آرشيو
آرشیو موضوعی
قرآن وکتب مذهبي و ادعيه و زيارات در فرمت word/mp3
داستانهای کوتاه و آموزنده
مسابقه
احادیث و کلام چهارده معصوم علیهم السلام
مجموعه کتب ادبی در فرمت word
گزیده اشعار شعرای سنتی و کلاسیک
آهنگ های مذهبی ماندگار
کلام بزرگان و حکما
برنامه های آندروید
علمي آموزشي اجتماعي و فرهنگی و مذهبی
نرم افزار وفرم مورد نیاز مدارس
کامپیوتر و اینترنت
برنامه های کاربردی موبایل
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 1
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 2
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 3
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی پیش دانشگاهی
نمونه سوال تستی دین و زندگی 1
نمونه سوال تستی دین و زندگی 2
نمونه سوال تستی دین و زندگی 3
نمونه سوال تستی دین و زندگی پیش دانشگاهی
متن و نمونه سوال تشریحی عربی سال اول متوسطه
متن و نمونه سوال تشریحی عربی سال دوم انسانی
متن و نمونه سوال تشریحی عربی تجربی و ریاضی سال دوم
متن و نمونه سوال تشریحی عربی سال سوم انسانی
متن ونمونه سوال تشریح عربی تجربی ریاضی پیشدانشگاهی
متن ونمونه سوال تشریعی عربی سوم تجربی ریاضی
متن ونمونه سوال تشریحی عربی انسانی پیش دانشگاهی
نمونه سوال ومتن مطالعات اجتماعی سال اول
نمونه طرح درس روزانه
نمونه سوال آمادگی دفاعی دوم دبیرستان
برچسب‌ها
مطالب علمي آموزشي اجتماعي و فرهنگی (40)
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (20)
احادیث چهارده معصوم ع (19)
فرم ها و پیش نویس ها و بایگانی (15)
گزیده اشعار شعرای سنتی و کلاسیک (14)
متن و نمونه سوال تشریحی عربی تجربی و ریاضی سال دوم (10)
مطالب علمي آموزشي اجتماعي و فرهنگی (6)
نمونه سوال تشریحی دین و زندگی 2 (4)
انتخابات92 (4)
داستانهای کوتاه و آموزنده (4)
امام علی ع (3)
برنامه های کاربردی موبایل (3)
قرآن وکتب مذهبي و ادعيه و زيارات در فرمت word (3)
احادیث و کلام چهارده معصوم علیهم السلام (2)
نمونه سوال آمادگی دفاعی دوم دبیرستان (2)
متن ونمونه سوال تشریعی عربی سوم تجربی ریاضی (2)
احادیث چهارده معصوم علیهم السلام (2)
آدرس سایت های پرکاربرد (2)
برنامه های آندروید (2)
داستانهای کوتاه و آموزنده (2)
پیوندها
IRAN
Yahoo
Google
مترجم online متن به فارسي و انگليسي و عربي و...وبالعكس
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری دامت برکاته
پایگاه اطلاع رسانی و حفظ اثار آیت الله خامنه ای دامت برکاته
دفتر آيت ا... العظمی مكارم شيرازي دامت برکاته
موسسه قرآنی اسراءمرکزنشرآثار آیت الله جوادی آملی دامت برکاته
دروس تسنیم و سایردروس آیت الله جوادی آملی دامت برکاته
دروس آیات عظام حوزه علمیه و کتابخانه مدرسه فقاهت
ستاد اقامه نماز
دفتراطلاع رسانی استادحسین انصاریان -تالیفات
پایگاه اطلاع رسانی ویژه امور مبلغین استان گیلان
تالیفات استادشهیدمرنضی مطهری ره
اطلاع رسانی غدیرمیثاق
سایت فرهنگی مذهبی شهید آوینی
پایگاه اطلاع رسانی غدیر
اطلاع رسانی ساقی کوثر
پایگاه اطلاع رسانی و علمی آموزشی میگنا
زیبا وب ،سایت مفید برای مدیران و معلمان ایرانی
مرکز پاسخ گویی به سوالات دینی
مرکز پاسخ گویی به شبهات و سوالات دینی
دارالقرآن الکریم
حوزه علمیه قم
کتابخانه مدرسه فقاهت
تبيانtebyan و زیر مجموعه های آن
مرکز تحقیقات امام علی علیه السلام
پایگاه شیعی رشد
اسلام دانلود
راسخون
پارس قرآن متن و پخش صوتی onlineقرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات و فن اوری
سازمان سنجش آموزش کشور
وزارت آموزش و پرورش
سامانه یکپارچه وزارت آموزش و پرورش
آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران
اداره امور مالی آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران
مجلات رشد دفتر انتشارات کمک آموزشی
سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان
سامانه ارسال کارنامه الکترونیکی ضمن خدمت فرهنگیان
سایت جامع فرهنگیان ایران
متن کتب درسی
پرشین فونت
پایگاه مجلات تخصصی نور
انتشارات طب سنتی ایران
کتابخانه مجازی تک بوک
کتابخانه امید ایران
کتابخانه مجازی دیبا
کتابخانه مجازی دانلود بوک
کتابخانه مجازی کتابهای نایاب
سافت گذر اولین دانشنامه نرم افزار ایران
آپدیت موزیلا فایرفوکس
مجموعه نرم افزارهای یاس دانلود
کتابخانه غدیر
کتابخانه مجازی ایران کتاب همراه
اطلاعات مشاغل تهران
برنامه های اندروید میثم محمدی
نرم افزار مذهبی موبایل موج تلفن همراه
پارس هاب
کتابهای الکترونیکی موبایل
مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
مجموعه کامل کتاب موبایل کاربردی
کتابخانه آنلاین تبیان
کتابخانه مجازی ایران
کتابخانه ملی ایران
اخبار کتاب ایران
لیست کامل و دایرکتوری بانکهای کشور
سامانه همراه 24بانک سامان
پست بانک انجام کلیه اموربانکی
پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران
فروشگاه اینترنتی آهنگسرا
مرکز موسیقی شاخه گلچهره
مرکز موسیقی آوای بزرگان
مرکزموسیقی سنتی وبلاگ محمد حسین فریور
دانلود موسیقی سنتی تبیان گالری صوتی
مرکز فروش موسیقی اینترنتی ای ار.خرید
مرکز دانلود آهنگهای سنتی
مرکز دانلود آهنگهای سنتی ایران
قیمت آنلاین سکه و طلا ودلار و یورو
قطارهای مسافری رجاء
قیمت روز خودرو
خريدوفروش اينترنتي خودرو1
خريدوفروش اينترنتي خودرو2
خريدوفروش اينترنتي خودرو3 ماشین آباد
گروه صنعتي ايران خودرو
گروه صنعتي ايران خودرو مشخصات فنی خودروها
گروه صنعتی پارس خودرو
شركت خوردروسازي سايپا
سایپاسهام
گروه خودروسازي بهمن
ليزينگ خودرو فرهنگيان
بورس اوراق بهادار تهران
شرکت فرابورس ایران
شرکت کارگزاری امین سهم
بورس نمای بازار
کدال صورتحساب مالی شرکتهای بورس و فرابورس
بانك اطلاعات بيماريها و داروهاي گياهي
سایت پزشکان ایرانی
سایت همدری -مشاوره ازدواج
کلینیک روان سنجی آتیه
پایگاه جامع اطلاع رسانی رادیو (پخش زنده)
پرتال استخدامی کشور
روزنامه های ایران
هفته نامه سلامت
خبرگزاري RSS NEWS
خبرگزاری بورس نیوز
خبرآنلاین
مجله خبری شنیده ها
شهرخبر
اطلاع رسانی پلیس و 10+
دریافت خلافی وسائط نقلیه
پليس راهنمايی و رانندگی ناجا
خبرگزاری کتاب ایران
اخبارفناوري اطلاعات و ارتباطات
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
دريافت كدهاي جاوا براي وبلاگ
شركت پست جمهوري اسلامي ايران-پيگيري مرسولات
اداره کل پست استان تهران
كدهاي اسكريپت براي وبلاگ
روش ساخت ايميل در YAHOOو google
آپلود دائمی هرگونه فایل عکس و مشابه
آپلود دائمی هرگونه فایل متنی و فایل
آپلود دائمی هرگونه فایل متنی و فایل پرشین گیگ
آپلود دائمی هرگونه فایل متنی (فایل پیکوفایل)
آپلود سنتر قدرتمند صفرآپ
درایور دانلود
وب سایت تخصصی نوکیا(وبلاگ)
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

دیکشنری آنلاین آمار بازدید

statistics

* آمارگیروبلاگ * تقویم * اوقات شرعی * حدیث روز * پرش به بالای صفحه
Up Page
تماس با مدیر سایت تماس با ما * آخرین بروز رسانی * نظرسنجی * آنلاین Online User *